Tidslinje Jørgen Stamp

Tema: OK21


Offentligt ansatte får ny overenskomst i 2021. Den kommer uundgåeligt til at stå i skyggen af corona-pandemien. FOA har fokus på, at lønnen skal op – særligt er der fokus på lavt- og ligelønsområdet. Samtidig er ret til uddannelse og en forenkling af arbejdstidsreglerne vigtige krav. Læs om kampen for din løn og overenskomst i temaet her.

31. marts 2021 udløber de nuværende overenskomstaftaler. Derfor skal der indgås nye aftaler, gerne skal være klar 1.april.  Jørgen Stamp