Annonce

jørgen true

Tema: OK21

OK21: Døgnansatte får bedre arbejdstidsregler


OK21-aftale forbedrer vilkårene for døgnansatte med højere pension på tillæggene for aften-, natte- og weekendvagter. Desuden koster det nu mere at kalde medarbejdere på arbejde med kort varsel.

Annonce

Der er fokus på balancen mellem arbejde og fritid i det nye forlig for døgnområdet. For eksempel bliver det dyrere at kalde folk på arbejde med kort eller ingen varsel, lige som det kommer til at koste arbejdsgiverne 649 kroner ekstra at inddrage medarbejdernes søgnehelligdagsfrihed med mindre end 14 dages varsel. Jørgen True

Af Malin Schmidt
Journalist

Annonce

Forbedrede arbejdsvilkår på døgnområdet er et af FOAs store satsningsområder under overenskomstforhandlingerne i 2021.

Og sektorformand for Social- og sundhedsområdet i FOA Torben Hollmann er da også tilfreds med den aftale, der er landet for de døgnansatte på social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område i kommunerne.

”Det har især været vigtigt for os, at vi fortsat opbygger pensionen på særydelser. For mange af vores medlemmer består store dele af lønnen af tillæg, og derfor er det også afgørende, at man får pension på de tillæg,” siger Torben Hollmann efter aftalen med Kommunernes Landsforening (KL).

Udover forbedring af pensionsudbetalingerne for de døgnansatte, der ofte arbejder på skæve tidspunkter, har forhandlingerne haft fokus på en bedre balance mellem arbejds- og fritidsliv og mere overskuelighed i forhold til at kunne planlægge sit arbejde.

Læs også: OK21-aftale for kommunerne: Så meget stiger lønnen de næste tre år

Dyrere at kalde folk på arbejde

Blandt andet skal det koste arbejdsgiverne mere at kalde medarbejderne på arbejde med kort eller slet ingen varsel.

Tillægget for manglende varsel og over- og merarbejde ud over en time forhøjes med 14,44 kroner. Fra 40,26 kroner til 54,69 kroner.

Desuden bliver det meget dyrere for arbejdsgiveren at inddrage medarbejdernes søgnehelligdagsfrihed. Hvis søgnehelligdagsfriheden er blevet inddraget med kortere varsel end 14 dage, får medarbejderen et tillæg på 649 kroner.

”Det skal være så dyrt som overhovedet muligt at kalde folk på arbejde uden eller med kort varsel. Det er et vigtigt signal at sende til arbejdsgiverne,” siger Torben Hollmann.

Læs også: OK21: Sidste store forlig på plads – så meget stiger lønnen i regionerne

Forbedret pension på særydelser

Pensionen af særydelser hæves, så social- og sundhedspersonale går fra fem til seks procent i pension af aften og nattillæg og fra en til to procent for pension af lørdagstillæg og søn- og helligdagstillæg.

Det pædagogiske personale på døgnområdet, som tidligere ikke har fået pension af tillæg for skæve tidspunkter, får nu én procent i pension af aften- og nattillæg, lørdagstillæg og søn- og helligdagstillæg.

Begge dele gælder medarbejdere, der er på månedsløn og optjener pension.

- Det lyder ikke af meget?

”Når 25 procent af din løn kommer fra tillæg, så er det faktisk en hel del – og meget mere end det var. Mange af vores medlemmer er deltidsansatte og tjener store dele af deres løn på tillæg, og derfor er det her også kun skridt på vejen. Jeg er glad for resultatet, men jeg er ikke tilfreds, før der er fuld pension af hele lønnen,” siger Torben Hollmann.

Når det gælder pension på særydelser på det pædagogiske område, er det et første skridt, at medarbejderne overhovedet får pension af ydelserne. Noget man har arbejdet på igennem flere overenskomstforhandlinger. Et gennembrud, kalder formand for Pædagogisk Sektor i FOA, Kim Henriksen, det.

”Det lyder ikke af meget, men bare det, at det er lykkedes for os, at medlemmerne skal have pension på særydelser er en sejr og et ultravigtigt skridt i den rigtige retning. Det betyder, at vi kan gå videre med det ved de kommende års forhandlinger,” siger Kim Henriksen.

Læs også: Mona Striib om OK21: Økonomien bliver sværest

Arbejdstid og overskuelighed

Der har været et stort fokus på at forbedre overskueligheden og arbejdstilrettelæggelsen for medarbejdere på døgnområdet, netop fordi det med skiftende vagter på alle tider af døgnet og alle ugens dage kan være svært for både medarbejdere og ledere at holde overblikket.

Fra nu af skal arbejdsgiverne ikke kun oplyse medarbejderne om, hvornår en opgørelsesperiode starter og slutter, men også give dem en opgørelse over det antal timer, de har arbejdet ved opgørelsesperiodens afslutning. Det vil sige, at hvis perioden er på seks uger, skal du have en opgørelse over dine timer efter de seks uger.

Medarbejderen bør inddrages

”Vi er er kommet et enormt stykke af vejen mod en fælles og lettere forståelse af arbejdstidsaftalen, men efter min mening er vi ikke i mål endnu. Arbejdstidsreglerne er komplicerede, også stadig så komplicerede, at arbejdsgiveren heller ikke altid kan gennemskue dem,” siger Torben Hollmann.

Overskueligheden og tilrettelæggelsen af døgnmedarbejdernes arbejdstid skal også forenkles ved, at forklaringerne i vejledningerne til arbejdstidsaftalen udbygges. Klarhed om arbejdstid har ikke kun har betydning for rekruttering og fastholdelse af personalet, men også for kvaliteten af det arbejde, der udføres ude på arbejdspladserne. Blandt andet ved at understrege, at medarbejderen bør have indflydelse i tilrettelæggelsen og planlægningen af eksempelvis arbejdstid, ferie, afspadsering, afvikling af timer og fordeling af vagter.

Afspadsering bør så vidt muligt gives i hele dage og ikke timer. Og hvis du som døgnansat deltager i koloni, ferie eller højskoleophold, bør det aftales inden, hvad vilkårene for arbejdet skal være.

Timeansættelser er et problem

Der er desuden aftalt en forsøgsordning, der skal få antallet af timeansatte vikarer i kommunerne ned på både social- og sundhedsområdet og på det pædagogiske døgnområde. Alene på det pædagogiske døgnområde er der pt. 6.500 timeansatte vikarer, og forsøgsordningen skal hjælpe kommunerne til at konvertere de timelønnede til faste vikarer på månedsløn.

Forliget er indgået mellem KL og FOA, Dansk Sygeplejeråd, Kost og Ernæringsforbundet, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, Socialpædagogerne og 3F.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev