Annonce

Mona smiler

Tema: OK21

OK21: Ekstra lønkroner til ansatte på social- og sundhedsområdet


I den nye overenskomstaftale er der udover generelle lønstigninger afsat en særskilt lønpulje på 140 millioner kroner til sosu-området. Ligesom i 2018 skal rekrutteringspuljen lokke flere ansatte ind i faget.

Annonce

Det var en glad og lidt træt Mona Striib, der præsenterede den nye overenskomstaftale for de kommunalt ansatte mandag morgen for pressen i KL-huset i København. Tobias Stidsen

Af Ida Østerlund
Journalist

Annonce

Tidligt mandag morgen nåede Forhandlingsfællesskabet med Mona Striib i spidsen og Kommunernes Landsforening med Michael Ziegler som topforhandler til enighed om en ny treårig overenskomstaftale for landets kommunalt ansatte. Udover generelle lønstigninger til alle er der blandt andet afsat 140 millioner kroner til en rekrutteringspulje til social- og sundhedsmedarbejdere.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev der også afsat en særlig pulje til rekruttering af social- og sundhedspersonale. Puljen blev blandt andet brugt på at løfte social- og sundhedsassistenter op på højere løntrin. Derfor vækker endnu en rekrutteringspulje til social- og sundhedspersonalet glæde hos Torben Hollmann, der er formand for FOAs Social- og Sundhedssektor.

”Vi er glade for, at vi har fået forhandlet puljen hjem trods de vanskeligheder, der har været. Vi synes, det er rigtigt, at der er fokus på det område, hvor der er så massiv en mangel på hænder,” siger Torben Hollmann.

”Man bliver vel aldrig 100 procent tilfreds med en overenskomst, men ud fra de forudsætninger, der har været, er vi godt tilfredse, og Mona har gjort et virkelig flot stykke arbejde. Men der er stadig lang vej til en retfærdig løndannelse,” siger han.

Hvordan rekrutteringspuljen kommer til at udmønte sig, skal forhandles på plads mellem FOA og Kommunernes Landsforening i løbet af de kommende uger.

”Puljerne er kun aftalt nu, og derefter skal vi forhandle om, hvordan de skal udmøntes, og hvad indholdet skal være. Derfor kan vi ikke sige så meget endnu,” siger Torben Hollmann.

Både social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere vil få ekstra løn som en del af de puljer, der er forhandlet hjem ved overenskomstforhandlingerne i år. Men ifølge Torben Hollmann vil forhandlerne teknisk forsøge at få det til at udmønte sig således, at social- og sundhedsassistenterne får del i rekrutteringspuljen, mens social- og sundhedshjælperne får del i den lavtlønspulje, som også er blevet aftalt.

I 2018 var rekrutteringspuljen væsentligt højere end den, der er landet ved OK21. Dengang blev der afsat 0,3 procent af den samlede økonomiske ramme, hvilket svarede til cirka 440 millioner kroner på FOAs område.

Puljen blev dengang udmøntet således, at social- og sundhedsassistenter nu bliver indplaceret på løntrin 22, når de er færdiguddannet og ikke 21 som førhen. Samtidig når de efter fire års ansættelse løntrin 26. Førhen nåede de kun løntrin 22 efter fire år. 
Derudover kommer de op på løntrin 30 efter ti år, hvor de før sluttede på løntrin 29.

For en social- og sundhedsassistent med fire års anciennitet, der arbejder 37 timer om ugen, betyder aftalen fra 2018, at de er steget 4.035 kroner om måneden inklusiv pension og særydelser ved overenskomstperiodens afslutning her i 2021. Beregningerne er foretaget for en ansat i område 2.

For social- og sundhedshjælperne lykkedes det i 2018 at få forhandlet højere nattillæg og lørdagstillæg hjem, ligesom at pensionstillægget på weekend- og nattearbejde også blev hævet. Et estimat er, at en social- og sundhedshjælper, der arbejder 37 timer ugentligt, er steget 2.430 kroner i løn om måneden inklusiv pension og særydelser. Langt størstedelen af lønhoppene kommer dog fra de generelle lønstigninger, som også blev forhandlet hjem ved OK18.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev