Annonce

iben gad

Tema: OK21

OK21 er landet på det pædagogiske område: Det betyder det for dig


Overenskomstforliget for FOAs pædagogiske medlemmer er landet. Ud over lønstigninger er det en sejr med stordagpleje, flyvervikarer, og at de pædagogiske assistenter bliver sat op i løn og ikke ned. Se, hvad aftalen betyder for dig.

Annonce

Ud over de 5,02 procent i generelle lønstigninger, som alle offentligt ansatte i kommuner og regioner får, bliver både løn og pension forbedret for FOAs medlemmer på det pædagogiske område. Og selv om det ikke lykkedes at forny overenskomsten for dagplejerne, er det en start, at stordagpleje og flyvervikarer nu bliver en reel mulighed, lyder det fra formand i Pædagogisk Sektor, Kim Henriksen. Iben Gad

Af Malin Schmidt
Journalist

Annonce

Opdateret 11.3.2021

Klokken 17.30 var der gået totalt hårdknude i forhandlingerne mellem Pædagogisk Sektor i FOA og Kommunernes Landsforening (KL). Men blot to timer senere – efter dage og nætter uden fremskridt – kom FOA til stor overraskelse for formanden i Pædagogisk Sektor alligevel igennem med gode løsninger for medlemmerne på det pædagogiske område.

”Ovenpå den rutsjetur vi har været igennem, kan vi nu præsentere et fornuftigt resultat over for medlemmerne med nogle af de mål, vi gik efter. Derudover fik vi forhandlet os frem til flere penge ud fra den ramme, der er, og den har denne gang ikke være kæmpestor,” siger Kim Henriksen, der er formand for Pædagogisk Sektor i FOA, og som ovenpå aftalen med KL har barberet skægget af. For det havde han lovet, hvis aftalen landede den nat.

Læs også: FOAs hovedbestyrelse siger ja til OK21: Nu er det op til medlemmerne

En god start

Sejrene er til at tage og føle på, ifølge sektorformanden.

”Det er nogle hovedpunkter i overenskomsten, jeg er utroligt godt tilfreds med. Vi havde desuden nogle visioner for at fremtidssikre dagplejen ved hjælp af større ændringer i overenskomsterne, og selv om vi havde ønsket mere, er de punkter, vi er lykkedes med, en rigtig god start, som vi kan arbejde videre med ved kommende overenskomstforhandlinger,” siger Kim Henriksen.

Læs også: 10 ting du skal vide om de nye sosu-overenskomster

Otte nedslag i den nye overenskomst

Læs her, hvad overenskomstforliget betyder for dig, der arbejder som dagplejer, pædagogmedhjælper, pædagog, pædagogisk assistent, dagplejepædagog eller omsorgsmedhjælper i kommuner og regioner:

Lønstigninger til alle

Alle FOAs medlemmer er sikret lønstigninger på mindst 5,02 procent over de næste tre år, hvis de arbejder på det kommunale eller regionale område. På det statslige område er der tale om lønstigninger på 4,42 procent.

Flyvervikarer i dagplejen

Det kan være svært, når dagplejere har brug for at blive coronatestet eller har et møde i løbet af arbejdsdagen, netop fordi dagplejerne arbejder alene i eget hjem, og der dermed ikke er nogen til at tage over.

Det vil med den nye overenskomst blive lettere, idet den giver mulighed for, at kommunerne ansætter flyvervikarer, der kan træde i stedet i den tid, dagplejeren er væk, så de ikke som nu, kan blive nødt til at tage en fridag for f.eks. at kunne gå til tandlægen. Flyvervikarer indplaceres på løntrin 18.

”Det giver en helt ny fleksibilitet, der er med til at fremtidssikre dagplejen,” siger Kim Henriksen.

Stordagpleje

Den nye overenskomst giver mulighed for at oprette stordagpleje. Det vil sige, at flere dagplejere kan slå sig sammen til at passe børn sammen med fire børn pr. dagplejer og et 5. gæstebarn i enten eget hjem eller i andre lokaler.

”Det har vi kæmpet for siden 2008. Så det ser vi som et større sejr,” siger Kim Henriksen, der understreger, at det igen handler om fleksibilitet for den enkelte dagplejer, der gør jobbet mere attraktivt for både nuværende og kommende dagplejere. Stordagpleje på 37 timer om ugen uden for eget hjem indplaceres på løntrin 18.

Pædagogiske assistenter stiger i løn

Inden forhandlingerne havde KL stillet krav om at de pædagogiske assistenter skulle have en lønnedgang med ’henblik på at finde en bedre balance mellem opgaver og løn’. Det er med den nye overenskomst ikke sket. Tværtimod får de pædagogiske assistenter nu et lønløft.

Pædagogiske assistenter, der ikke er ansat i Københavns Kommunes kommunale institutioner, får, hvis de arbejder fuld tid, er på grundløn og løntrin 20 et tillæg på 1495,73 kroner, når lønstigningen er fuldt indfaset 1. oktober 2023. Inklusive feriegodtgørelse og pension vil den samlede lønstigning pr. 1. oktober 2023 være 1757,96 kroner. Det vil sige, at månedslønnen for en fuldtidsbeskæftiget pædagogisk assistent stiger fra 23.804,83 kroner til 25.300,26 kroner eksklusive pension og feriegodtgørelse og inklusive den generelle lønstigning på 5,02, som alle offentligt ansatte i kommunerne får.

For en pædagogisk assistent med tre års erfaring på løntrin 22 er lønnen steget med i alt 1.734.08 inklusive feriegodtgørelse og pension pr. 1. oktober 2023 og ved seks års erfaring på løntrin 25 er den samlede lønstigning inklusive pension og feriegodtgørelse 1810,34.

Pædagogiske assistenter, der er ansat i Københavns Kommunes institutioner, får et tillæg på 1842,93 kroner inklusive feriegodtgørelse og pension, når lønstigningen er fuldt indfaset den 1. oktober 2023, hvis de er på grundløn trin 20 og arbejder fuld tid.

Efter tre års erfaring på trin 22 stiger lønnen inklusive pension og feriegodtgørelse med 1817,47 kroner og ved seks års erfaring på løntrin 25 stiger lønnen inklusive pension og feriegodtgørelse til 1886,31.

De tillæg og løntrin, der er centralt og lokalt forhandlet, bliver bevaret.

Fagbladet FOA vil i kommende artikler vise lønstigningerne med eksempler fra konkrete medlemmer.

Lønstigninger i forskellige grupper

Dagplejerne får eksempelvis et større lønløft, idet de stiger et løntrin. Nye dagplejere starter altså nu på løntrin 19, efter fire år kommer de på løntrin 21 og efter seks år er de på løntrin 22.

Det betyder for eksempel, at en dagplejer med fem års erfaring får 1700 kroner mere i månedsløn og 240 kroner i pension inklusive eventuelt fritvalg. Det vil sige samlet 1940 kroner ekstra i løn og pension om måneden, når lønstigningerne inklusive de generelle lønstigninger er fuldt indfaset den 1. oktober 2023.

En dagplejepædagog i hovedstadsområdet (område 4), der arbejder fuld tid og er på grundløn trin 27 vil i samlet lønstigning inklusive feriegodtgørelse og pension få 1.976 kroner mere om måneden, når lønstigningerne er fuldt indfaset den 1. oktober 2023. Månedslønnen eksklusive pension og ferie stiger derved til 29.580 kroner.

Læs mere om løn- og pensionsforbedringer for pædagogmedhjælpere, legepladspersonale, pædagoger i pladsanvisningen, pædagogiske konsulenter m.m. på FOAs overenskomstside.

Pædagogiske assistenter i ældreplejen

Det skal svære slut med at få en løn som ufaglært, når du arbejder som pædagogisk assistent i ældreplejen. Fra nu af skal pædagogiske assistenter, der er ansat som pædagogisk personale i ældreplejen også aflønnes derefter.

”Det er en problematik, der har været der igennem længere tid og som nogle af vores medlemmer har været klemt af. Nu kan pædagogiske assistenter endelig ansættes som pædagogiske assistenter i ældreplejen og få den løn, de skal have,” siger Kim Henriksen.

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere

Ud over at omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter på det specialiserede socialområde i kommunerne stiger i løn, som du kan læse mere om på FOAs Overenskomstside, er der med den nye overenskomst fokus på at få nedbragt antallet timelønnede.

Derudover gælder den aftale, der handler om døgnarbejdstid også de døgnansatte pædagogiske assistenter og omsorgs- og pædagogmedhjælpere. Blandt andet får døgnansatte på det pædagogiske område nu pension af særydelser, når de arbejder aften, nat, weekend eller på søgnehelligdage. At man nu får en procent i pension på tillæggene, er Kim Henriksen rigtig glad for.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi fik hævet lønnen for alle på området, og jeg er især glad for, at vi fik kigget på pension af særydelser. Det lyder ikke af meget, men det er et stort gennembrud, vi kan arbejde videre med,” siger han.

Desuden betyder arbejdstidsaftalen på døgnområdet også, at balance mellem arbejde og fritid bliver bedre beskyttet. Tillægget for at kalde medarbejdere på arbejde med kort eller ingen varsel bliver hævet med 10 kroner i timen, og tillægget for at inddrage søgnehelligdagsfrihed med mindre end 14 dages varsel er på 450 kroner.

Herudover er der med det nye forlig fokus på at nedbringe antallet timelønnede, der på det pædagogiske døgnområde er voldsomt, idet næsten hver anden omsorgs- og pædagogmedhjælper på området er timelønnet.

”Projektet er kun en start, for der skal findes en løsning, og det vil vi i FOA gøre alt for at følge til dørs. Antallet timelønnede er alt, alt for højt,” siger Kim Henriksen.

Hvis du er omsorgs- og pædagogmedhjælper på døgnområdet i regionerne, kan du se dine lønstigninger på FOAs overenskomstside.

Urafstemning

FOAs hovedbestyrelse har stemt ja til at anbefale overenskomstaftalerne, men det er i sidste ende FOAs medlemmer, der skal stemme om OK-resultatet ved en urafstemning. Den begynder 23. marts og slutter 19. april. Du vil som medlem få tilsendt materiale omkring afstemningen.

Du kan deltage i digitale stormøder, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til overenskomsterne. Du kan læse mere om møderne og tilmelde dig her.

Hvis FOAs medlemmer stemmer ja til overenskomsten, træder den i kraft den 1. april 2021 og løber til 31. marts 2024.

Du kan følge med på Fagbladet FOAs temaside, hvor vi løbende udgiver artikler om indholdet i de aftaler, der falder på plads. Du kan også læse mere på FOAs egen hjemmeside om OK21.

I de kommende uger kan du stille spørgsmål til OK21-forligene ved Facebook Live og online medlemsmøder. Se her hvornår det foregår.

Opdateret: Artiklen er 11.3.2021 opdateret med konkrete beregninger på pædagogiske assistenters og dagplejepædagogers løn, samt med forliget for omsorgs- og pædagogmedhjælpere.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev