Annonce

demo til ok18

Tema: OK21

Her er FOAs krav til de nye overenskomster


I dag udveksler FOA, Forhandlingsfællesskabet, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner krav til de kommende overenskomstforhandlinger. Her kan du læse nogle af FOAs krav.

Annonce

Under overenskomstforhandlingerne i 2018 blev der demonstreret i gaderne. Denne gang forhandles der indtil videre digitalt på grund af coronavirus. Jørgen True

Af Ida Østerlund
Journalist

Annonce

Højere løn, fokus på lavtløns- og ligelønsområdet, ret til uddannelse, lønløft til elever, bedre forhold for ledere og en forenkling af arbejdstidsregler. Sådan lyder nogle af FOAs krav til arbejdsgiverne forud for de kommende overenskomstforhandlinger.

I dag udveksler FOA, Forhandlingsfællesskabet, KL og Danske Regioner de krav og ønsker, de hver især har til de kommende tre års aftaler. 

Læs også: Højere grundløn for alle: Her er slutresultatet for medlemmer i Teknik- og Servicesektoren 

Retfærdig løndannelse
De kvindedominerede fag er generelt dårligere lønnet end de mandsdominerede fag. Derfor stiller FOA krav om, at der skal ske en mere retfærdig løndannelse med fokus på lavtløns- og ligelønsområdet.
 
Kravet om lønstigninger i kroner og øre i stedet for procentvise lønstigninger kommer FOA ikke i mål med i denne overenskomstforhandling, selvom de gerne vil, fortæller formand, Mona Striib.

"For at vi kan rejse et krav om kroner og øre, og for at det går igennem, skal vi være enige med 51 andre organisationer. Det er vi ikke. Det betyder, at vi derfor igen forsøger at løfte en ligeløns- og lavtlønspulje, som vi skal have fordelt i kroner og øre. Det skal vi jo så gerne blive enige med arbejdsgiverne om," siger hun.
 
I Forhandlingsfællesskabet har de dog givet politisk håndslag på, at de i den kommende overenskomstperiode skal granske løndannelsen, fortæller formanden.

Læs også: OK21 skal gøre lederjob mere attraktive – også for medarbejderne

"Efter OK21 går vi grundigt ombord i hele løndannelsen. Det er både kroner og øre versus procenter, lønrelationer mellem forskellige fag. Det er også at kigge på den lønindplacering, som typiske kvindefag fik i tidernes morgen, og hvad vi kan gøre for at få det løftet én gang for alle. Så det er en kæmpestor ting," siger Mona Striib.
 

Bedre lokalløn

På det kommunale område skal den lokale løndannelse også forbedres, mener FOA. 
 
"Udmøntningen af lokal løn ligger alt for lavt, og det er i for ringe grad lykkedes at bruge lokal løn til at løfte de strategiske målsætninger om eksempelvis rekruttering og fastholdelse. Vi ønsker derfor, at OK21 er afsæt for nytænkning af det lokale samarbejde, hvor kommuner og FOAs afdelinger tager et større ansvar for lokale udfordringer," skriver FOA i sit kravsbrev til Kommunernes Landsforening. 
 
FOA kræver også et lønløft til elever under 25 år. 
 

Ufaglært til faglært

Både på det regionale og kommunale område stiller FOA krav om ret og pligt til uddannelse for ufaglærte. Uddannelse og tiltag til at styrke rekrutteringen af medarbejdere er afgørende, skriver FOA, og langt flere ufaglærte skal have en faglært uddannelse. 
 
Derudover skal der sikres bedre muligheder for efter- og videreuddannelse, og overenskomsterne skal honorere de ekstra kompetencer, som efter- og videreuddannelse vil give.
 

Bedre forhold for ledere

"For stort ledelsesspænd, for dårlige vilkår og mangel på efter- og videreuddannelse er virkeligheden for de fleste af FOAs ledere," skriver FOA i sit kravsbrev. 
 
Derfor stiller organisationen nu krav om, at der skal aftales bedre vilkår for ledere, så muligheden for nærværende og praksisnær ledelse styrkes, og så ledelse også kan blive en karrieremulighed for de ansatte. Lederne skal også sikres ret til faglig sparring og supervision. 
 

Forbedring af arbejdstidsregler

Både på det kommunale og regionale område skal medarbejdernes fritid beskyttes bedre, og reglerne om arbejdstid skal være mere enkle. 
 
"Der sker flere forstyrrelser af de ansatte, når de har fri, og dette skal imødegås. Samtidig er reglerne på nogle områder svære at forstå, og der ønskes mere klarhed," skriver FOA til arbejdsgiverne.
 
Der skal også ses på det store antal af timelønnede på FOAs område. 
 
"Det er en daglejerkultur, som levner megen lille sikkerhed for den enkelte. I en tid med store rekrutteringsproblemer på flere velfærdsområder er det særligt urimeligt," siger formand for FOA, Mona Striib.
 

Krav til forskellige faggrupper

Udover kravene, som gælder alle, stiller FOA også krav om forskellige forbedringer af enkelte faggruppers vilkår. 
 
For eksempel ønsker FOA en faglært uddannelse til portører, videreuddannelsestilbud til neurofysiologiassistenter og en modernisering af dagplejernes overenskomst blandt meget andet.
 
De nuværende overenskomster, der blev forhandlet i 2018, udløber den 31. marts 2021. Derefter træder de kommende overenskomster i kraft. Aftalerne til OK21 forventes at være færdigforhandlede inden udgangen af februar 2021. 


graf ok21
Her kan du se tidsplanen for overenskomstforhandlingerne 2021. 

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev