Annonce

Torben Hollmann på ældretopmødet

Tema: OK21

OK21: Nye sosu-overenskomster skal sikre bedre løn og uddannelse


Ved forhandlingerne om nye overenskomster på social- og sundhedsområdet går FOA efter forbedringer på især fire områder, fortæller sektorformand.

Annonce

"Medlemmerne fortjener en ordentlig lønforhøjelse, og det har de gjort længe," siger sektorformand Torben Hollmann forud for de kommende overenskomstforhandlinger. Victoria Mørck Madsen

Af Rasmus Handberg
Journalist

Annonce

Der skal sikres højere løn, bedre mulighed for at specialisere sig, bedre vilkår for elever, og så skal indsatsen for at uddanne ufaglærte intensiveres.

De fire punkter fremhæver Torben Hollmann, formand for FOAs Social- og Sundhedssektor, inden han i de kommende uger skal forhandle nye overenskomster til medlemmerne på social- og sundhedsområdet i kommuner og regioner.

Kommer ikke uden om højere løn

Det vigtigste krav, som sektorformanden bringer til bordet, er kravet om lønstigninger, der som minimum sikrer reallønnen.

”Medlemmerne fortjener en ordentlig lønforhøjelse, og det har de gjort længe,” siger Torben Hollmann, der vil bruge den nuværende coronakrise som argument i forhandlingerne.

”Vi har naturligvis fortalt arbejdsgiverne, at uden FOAs medlemmer, var det ikke gået, og at vi selvfølgelig har en forventning om, at det afspejler sig i det udspil, de kommer med,” siger han.

Læs også: OK21: Det kommer FOA og arbejdsgiverne til at slås om

Rekruttering skal på dagsordenen

Den massive rekrutteringsudfordring i ældreplejen er velkendt, og derfor vil Torben Hollmann også have forbedret elevernes vilkår i de nye overenskomster.

”Det skal både være i forhold til løn og rettigheder, så det bliver mere attraktivt for folk at søge ind på en sosu-uddannelse. I dag er der for eksempel nogle meget specifikke krav, hvis du skal have voksenelevløn. De krav vil vi have fjernet, så alle over 25 år får voksenelevløn,” siger han.

Kommunernes Landsforening (KL) har i deres krav også fokus på at løse rekrutteringsudfordringen og lægger op til, at social- og sundhedspersonale skal have en større lønstigning end andre faggrupper.

Læs også: Det vil FOA kæmpe for ved OK21

”Vi har valgt, at vi skal adressere rekrutteringsudfordringerne, hvor de størst. Og jeg er med på, at de fleste faggrupper vil pege på, at der er rekrutteringsudfordringer på deres område. Tallene taler deres tydelige sprog – det er meget alvorligt på sosu-området, og derfor er det der, vi retter vores blik,” sagde KL’s forhandlingsleder Michael Ziegler, da parterne udvekslede krav i december.

Fra ufaglært til faglært

Andelen af ufaglærte i ældreplejen er siden 2015 vokset fra 14 til 21 procent, viser en opgørelse fra FOA.

Og det er en meget uheldig udvikling, som overenskomstforhandlingerne skal være med til at vende, påpeger Torben Hollmann.

”Der er kommet for mange ufaglærte, og derfor skal vi have skærpet reglerne, så kommunerne på en bedre måde og tidligere end i dag tilbyder de ufaglærte et uddannelsesforløb, så vi på den måde får mindsket andelen af ufaglærte,” siger Torben Hollmann.

Ufaglærte skal ikke kaldes sosu-hjælpere

Endelig skal profilerne for såvel social- og sundhedshjælpere i kommunerne samt social- og sundhedsassistenter i regionerne styrkes.

For assistenterne handler det om at fremtidssikre deres rolle på sygehuse, siger Torben Hollmann:

”Derfor skal de have bedre mulighed for skabe sig en endnu skarpere profil, hvor de efteruddanner og specialiserer sig inden for somatikken eller psykiatrien.”

Derudover skal det være slut med, at kommunerne kan ansætte ufaglærte som social- og sundhedshjælpere, mener sektorformanden.

”Vi vil sikre, at det rent faktisk kræver en uddannelse, før arbejdsgiverne kan kalde medarbejdere for social- og sundhedshjælpere. Derfor skal vi have fjernet et stykke tekst i overenskomsten. Det lyder måske nemt, men det er det faktisk ikke,” siger Torben Hollmann.

De nuværende overenskomster udløber med udgangen af marts. Forhandlingerne planlægges afsluttet inden udgangen af februar.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev