Annonce

Tema: OK21

OK21: Det kommer FOA og arbejdsgiverne til at slås om


Opdateret 19. december 2020

Med parternes udveksling af krav er de offentlige overenskomstforhandlinger, OK21, skudt i gang. Og mens coronapandemien kaster skygger over den økonomiske ramme, er der lagt op til slagsmål på en række andre fronter.

Annonce

Regioner og kommuner lægger op til en smal økonomisk ramme for de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område. Jørgen Stamp

Af Ida Østerlund
Journalist

Annonce

Seniorpolitik, coronakrisens indflydelse på økonomien og rekruttering til sundheds- og ældreområdet er nogle af de stridspunkter, der skal forhandles om ved de offentlige overenskomstforhandlingerne 2021.

Det blev klart, da de faglige organisationer, Forhandlingsfællesskabet og arbejdsgiverne i denne uge udvekslede krav til de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område.

Et forhandlingsforløb, som ikke bliver lige så dramatisk som i 2018, vurderer Nana Wesley Hansen, lektor ved forskningscenter for arbejdsmarkeds- og organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet.

”Jeg tror, det kommer til at forløbe stille og roligt, og jeg tror, der er en erkendelse af, at vi er i en situation, som gør det rigtig svært. Vi ved ikke endnu, hvor stram økonomien bliver, men det er nok ikke denne gang, man vil få realiseret de helt store lønkrav,” siger hun og hentyder til coronakrisens økonomiske konsekvenser.

Men det betyder ikke, at der ikke bliver noget at forhandle om, fortæller hun. For eksempel bliver lønrammen, seniorpolitik og rekruttering slagsmål, der skal kæmpes.

Læs også: Her er FOAs krav til de nye overenskomster

Arbejdsgivere: Lønstigninger skal være samfundsøkonomisk ansvarlige
Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner lægger som det første i deres kravsbreve op til en smal økonomisk ramme, som kommer til at være påvirket af coronakrisens konsekvenser for økonomien.

”Coronapandemien har medført et tilbageslag for verdensøkonomien. KL går til overenskomstforhandlingerne med en forudsætning om, at overenskomsterne skal holdes inden for en samfundsøkonomisk ansvarlig ramme,” skriver KL i sit brev.

Udmeldingen om en smal lønramme ser man ikke positivt på hos lønmodtagerne. Det fortæller Mona Striib, som både er formand for FOA og for Forhandlingsfællesskabet.

Der er vores svar, at næ næ, den går ikke. Hvis I gerne vil have en treårig aftale, bliver vi nødt til at have en ramme, som anerkender den indsats, som de offentligt ansatte leverer – også i denne coronatid, siger hun.

Lektor tror på sikring af realløn

På trods af at corona har påvirket hele verdensøkonomien, forventer lektor hos FAOS Nana Wesley Hansen, at der bliver plads til en sikring af reallønnen under forhandlingerne.

”Jeg tror, det bliver en økonomisk ramme, indenfor hvilken det bliver muligt at sikre en realløn, som er et af de vigtige krav, som lønmodtagerne har med,” siger hun og tilføjer, at vi på grund af lav inflation, som coronapandemien har gjort endnu lavere, ikke har set de store prisstigninger.

”Men hvor meget, der vil være i den økonomiske ramme til andre goder, er svært at spå om,” siger Nana Wesley.

Seniorpolitik på dagsordenen

Udover en smal økonomisk ramme lægger KL op til en mere individualiseret og lokal seniorpolitik, som skal fastholde seniorer på arbejdsmarkedet længere.

”Seniorer er forskellige. Der findes ikke én løsning, som motiverer alle på samme måde. Der er således behov for at gøre Rammeaftalen om seniorpolitik fra 2008 mere tidssvarende og operationel i forhold til at kunne skabe gode løsninger lokalt,” skriver KL i sit kravsbrev.

Også Danske Regioner ønsker, at ”seniorpolitikken moderniseres med fokus på en mulighedsbaseret tilgang på området”.

Og det er her, at en af knasterne kan opstå, mener lektor hos FAOS, Nanna Wesley Hansen.

”På seniorområdet har både arbejdsgivere og lønmodtagere interesser, men de har nok et forskelligt syn på, hvad det er for nogle løsninger, der skal laves,” siger hun og nævner dilemmaet og udfordringen ved at fastholde ældre medarbejdere med goder og samtidig undgå at sende dem for hurtigt ned i tid.

”Det bliver en svær balance at finde,” siger hun.

Sosu’er får rekrutteringspulje, pædagoger gør ikke

I KL’s kravsbrev lægger de op til, at nogle personalegrupper skal have mere i løn for at komme rekrutteringsproblemer til livs. Netop det fortalte forhandlingsleder for KL, Michael Ziegler fredag eftermiddag uddybende om til et virtuelt pressemøde.

KL ønsker en rekrutteringspulje i tre dele. En del, der vedrører social- og sundhedsområdet, en del, der vedrører velfærdslederne, og en pensionsdel, der handler om de lavtlønnede.

”Vi har valgt, at vi skal adressere rekrutteringsudfordringerne, hvor de størst. Og jeg er med på, at de fleste faggrupper vil pege på, at der er rekrutteringsudfordringer på deres område. Tallene taler deres tydelige sprog – det er meget alvorligt på sosu-området, og derfor er det der, vi retter vores blik,” siger Michael Ziegler og tilføjer, at de ikke har valgt at stille krav om rekrutteringspuljer på det pædagogiske område ved OK21.

”Dem har vi ikke valgt at pege på denne her gang. Men det er simpelthen tallene, der vælger for os,” siger han.

FOA: Det betyder ikke en særskilt pulje penge

Mona Striib, formand for FOA, tror ikke, at Ziegler med sin udtalelse mener, at der kommer en særskilt pulje penge til ansatte på sundheds- og ældreområdet.

”Det, vi skal lytte til, er signalet om, at de har tænkt sig at møde os i Forhandlingsfællesskabet med et krav om, at de ønsker at bruge midler med strategisk sigte på tre områder: social- og sundhedsområdet, praksisnær ledelse og pension for at komme væk fra de lave satser,” siger Mona Striib.

Begge parter lagde til pressemødet vægt på, at de til kravsudvekslingen havde mødt hinanden i god tone og ordentlig stemning, og at banen nu er kridtet godt op forud for forhandlingsforløbet.

”Når vi som nu står i indgangen til forhandlingerne, står vi også længst fra hinanden. Det er der ikke noget mærkeligt i. Vi har samme interesse i mange stræk om at gøre de offentlige arbejdspladser attraktive,” sagde Mona Striib på fredagens virtuelle pressemøde.

Udover seniorpolitik, rekruttering og økonomi er der også andre kampe, der skal kæmpes til overenskomstforhandlingerne. Blandt andet har arbejdsgiverne lagt op til en fjernelse af karensperioden på pension, drøftelser af forældreorlov for fædre med henblik på at fremme ligestilling og muligheden for at bruge ambulanceuddannet personales kompetencer i bredere sammenhæng.


Læs mere om overenskomstforhandlingerne på FOAs temaside.

Opdateret med kommentarer fra pressemødet fredag med forhandlingsleder for KL, Michael Ziegler og formand for Forhandlingsfællesskabet og FOA, Mona Striib.

graf ok21

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev