Annonce

kvinder i hjemmeplejen med mundbind foto claus bjørn larsen

Tema: OK21

10 ting du skal vide om de nye sosu-overenskomster


Opdateret 19. marts 2021

FOA har indgået aftaler om nye overenskomster for social- og sundhedspersonale i både kommuner og regioner. Her er, hvad de nye aftaler betyder for dig.

Annonce

Udover de generelle lønstigninger på 5,02 procent sikrer diverse puljer yderligere lønstigninger for social- og sundhedspersonale. Claus Bjørn Larsen / Arkivbillede

Af Rasmus Handberg
Journalist

Annonce

Ekstra puljer til højere lønstigning, fokus på at udvikle social- og sundhedshjælpernes kompetencer og overenskomster for unge under 18 år og ansatte med brugererfaring.

Læs også: FOAs hovedbestyrelse siger ja til OK21: Nu er det op til medlemmerne

Det er blandt resultaterne i de nye aftaler om fornyelse af social- og sundhedspersonalets overenskomster, som FOA har indgået med kommunerne og regionerne.

Artiklen er opdateret med oplysningen om, at sammenskrivningen af overenskomster på portør- og serviceområdet ikke blev en realitet.

Lønstigninger til alle

Alle FOAs medlemmer er sikret lønstigninger på mindst 5,02 procent over de næste tre år, hvis de arbejder på det kommunale eller regionale område. På det statslige område er der tale om lønstigninger på 4,42 procent.

Puljer til yderligere lønstigninger

Udover de generelle lønstigninger til alle, betyder tre særskilte puljer, at social- og sundhedspersonale kan se frem til yderligere lønstigninger.

I kommunerne er det især den såkaldte rekrutteringspulje på i alt 140 millioner kroner, der betyder ekstra kroner på lønsedlen til både social- og sundhedsassistenter og -hjælpere. Derudover er der forhandlet en lavt- og ligelønspulje hjem, som tilgodeser blandt andet social- og sundhedspersonale.

Særligt rekrutteringspuljen glæder sektorformand Torben Hollmann: “Det er afgørende, at hele ældreområdet bliver prioriteret, og rekrutteringspuljen er udtryk for, at kommunerne har indset, at der er en udfordring med at rekruttere tilstrækkeligt personale. Det er vi glade for, at der bliver sat fokus på.

I kommunerne får både social- og sundhedsassistenter og -hjælpere glæde af rekrutteringspuljen, om end assistenterne tilgodeses mere end hjælperne. Torben Hollmann havde gerne set, at det var anderledes, men:

“Det ville kommunerne ikke være med til. Faktisk var arbejdsgivernes udgangspunkt, at hjælperne slet ikke skulle have del af rekrutteringspuljen, men det fik vi heldigvis afværget,” siger Torben Hollmann.

Sektorformanden glæder sig til gengæld over, at der også er afsat penge til en indsats, der udelukkende fokuserer på social- og sundhedshjælperne. Mere om det i afsnittet herefter.

Lønstigningerne vil for eksempel betyde, at en kommunalt ansat social- og sundhedshjælper med 5 års erfaring samlet vil få 1.690 kroner mere om måneden i løn og pension, når den fulde virkning er indtrådt – svarende til godt 20.000 kroner årligt om tre år.

OBS: Fagbladet FOA vil senere bringe en række eksempler, der viser, hvad de enkelte faggrupper stiger i løn.

Indsats skal 'fremtidssikre' sosu-hjælperne

I den nye sosu-overenskomst på det kommunale område er der afsat midler til at styrke social- og sundhedshjælpernes faglighed.

Formålet er at fremtidssikre faget ved ikke bare at udvikle sosu-hjælpernes kompetencer - men også sørge for, at deres kompetencer bliver udnyttet bedre, siger Torben Hollmann.

“Vi skal styrke hjælpernes faglige profil, hvor vi sikrer, at de bliver efter- og videreuddannet, og at de bliver anerkendt ved i højere grad at få mulighed for at bruge deres kompetencer. På den måde sikrer vi, at der også er et arbejdsmarked til dem i fremtiden,” siger sektorformanden og fortsætter:

“Så kan man spørge, om man kan købe mælk for det. Nej, det kan man ikke, men man er sikker på, at man kan købe mælk de næste mange år, fordi der er et arbejde til en, og det handler en overenskomst også om.”

Nye stillinger på ældreområdet

På det kommunale område indføres to nye stillingsbetegnelser.

Den ene er 'Praksisnær udviklingsstilling', som kan besættes af medarbejdere, der for eksempel har særlige lærings- og udviklingsfunktioner og ansvarsområder. Sektorformand Torben Hollmann kalder den nye stilling for en 'kæmpe sejr'.

"Stillingen er for medarbejdere, der er enormt dygtige og har specielle opgaver i for eksempel demens, tidlig opsporing og kvalitetsarbejde. Nu får de en stillingskategori, hvor de får løn og anerkendelse efter det," siger Torben Hollmann og hæfter sig også ved, at den nye stilling er med til at skabe nye udviklingsmuligheder og karriereveje inden for faget.

Den anden nye stillingsbetegnelse er 'plejemedhjælper'. Med oprettelsen kan ufaglærte for fremtiden ikke ansættes som social- og sundhedshjælpere.

"Plejemedhjælpere er medarbejdere med relevante kompetencer, men som ikke er uddannet  social- og sundhedshjælper. På den måde sikrer vi, at det kræver, at du tager uddannelsen som social- og sundhedshjælper, hvis du skal være social- og sundhedshjælper," siger Torben Hollmann.

Overenskomst til 'spirerne'

En række kommuner har allerede unge under 18 år ansat i fritidsjob på plejehjem i såkaldte ‘spirejobs’ - i den nye overenskomst hedder den type stillinger 'inspirationsansættelse'.

Formålet er at motivere flere unge til at uddanne sig inden for faget ved at øge de unges interesse for og kendskab til ældre- og sundhedsområdet.

Med den nye overenskomst sikres det, at 'spirerne' får deres egen overenskomst, så der er lige rettigheder på tværs af kommunegrænser.

ung fritidsjob plejehjem foto tor birk trads
I Horsens Kommune arbejder 15-årige Marius Krag Storm to eftermiddage om ugen som spire på plejehjem. "Jeg har oplevet, hvor godt et sted, det kan være at bo. Det er ikke bare gamle mennesker, der sidder og keder sig. Der sker flere spændende ting, der gør beboernes hverdag meget federe, og det gør også mig glad," siger han. Tor Birk Trads

Fokus på styrket ledelse

På det kommunale område vil der i overenskomstperioden blive fokuseret på at styrke ledelsen på ældre- og sundhedsområdet. Formålet er at få en mere nærværende ledelse og dygtigere ledere.

For at lykkes skal lederne tilbydes bedre uddannelse og kompetenceudvikling. Samtidig skal der kigges på, hvordan flere medarbejdere får lyst til at vælge ledelse som karrierevej.

For at gøre det mere attraktivt at blive leder, bliver ledernes løn løftet. En udfordring for at rekruttere dygtige ledere i dag er nemlig, at medarbejdere med højest anciennitet og ledere stort set får det samme i løn, forklarer sektorformand Torben Hollmann.

Overenskomst for ansatte med brugererfaring

På regionernes område er det lykkes at tegne overenskomst for ansatte med patient- og/eller brugererfaring, der kan spille en nøglerolle i blandt andet psykiatrien.

Det kan blandt andet være stillinger som peers-medarbejder, recovery coach og mentor. Med overenskomsten er de sikret lige vilkår på tværs af regionale grænser.

Fokus på sosu-assistenternes rolle på sygehuse

I regionerne vil der i overenskomstperioden være fokus på at tydeliggøre og undersøge social- og sundhedsassistenternes opgaver, kompetencer og rolle.

Indsatsen skal bidrage til at 'fremtidssikre' sosu-assistenternes rolle på sygehuse, lyder det fra sektorformand Torben Hollmann.

“I FOA har vi længe kæmpet for, at social- og sundhedsassistenter på sygehuse får lov til ikke bare udnytte deres kompetencer, men også udvide dem. Regionerne må stå til ansvar for, at faggrupperne bliver brugt til det, de er uddannet til, og det skal det her projekt være med til at sikre,” siger sektorformanden.

Overenskomster blev ikke skrevet sammen

Regionerne havde inden forhandlingerne rejst krav om at sammenskrive overenskomster på portør- og serviceområdet. Det blev ikke til noget, og i stedet blev overenskomsterne forhandlet hver for sig. Det betød også, at den ekstraordinære pulje på 10,8 millioner kroner, som området var blevet tildelt, hvis sammenskrivningen var lykkedes, faldt til jorden.

Dermed blev blandt andet seniorbonus, et nyt lønforløb på erhvervsuddannelserne og specialiststillinger, som puljen skulle have finansieret, ikke til noget. Klik her for at læse mere om resultatet af forhandlingerne på serviceområdet.

Urafstemning

FOAs hovedbestyrelse har stemt ja til at anbefale overenskomstaftalerne, men det er i sidste ende FOAs medlemmer, der skal stemme om OK-resultatet ved en urafstemning. Den begynder 23. marts og slutter 19. april. Du vil som medlem få tilsendt materiale omkring afstemningen.

Du kan deltage i digitale stormøder, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til overenskomsterne. Du kan læse mere om møderne og tilmelde dig her.

Hvis FOAs medlemmer stemmer ja til overenskomsten, træder den i kraft den 1. april 2021 og løber til 31. marts 2024.

Du kan blive opdateret om de nye overenskomster på Fagbladet FOAs temaside, hvor vi løbende udgiver artikler om indholdet i de aftaler, der falder på plads. Du kan også læse mere på FOAs egen hjemmeside om OK21.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev