Annonce

Mand stående i stue med siddende kvinde i baggrunden

Tema: OK21

OK21 skal gøre lederjob mere attraktive – også for medarbejderne


Både FOA og kommunerne vil have lønforbedringer til lederne ved OK21. Samtidig skal karrierevejen fra menig medarbejder til en ledelsespost være mere synlig, så flere ansatte vil gå den vej.

Annonce

"Vi skal have et markant lønløft til lederne, for lønnen afspejler ikke rollen og opgaverne som leder," siger Marjo Spetzler, der er leder for et plejecenter i Aalborg Kommune. Michael Bo Rasmussen

Af Finn Danielsen
Journalist

Annonce

Marjo Spetzler er et af FOAs cirka 4000 medlemmer, der arbejder som leder. Han er ikke i tvivl om, hvad OK21 bør betyde for ham: Et markant lønløft.

”Jeg vil gerne have i hvert fald samme stigning, som social- og sundhedsassistenterne fik via den særlige sosu-pulje i OK18. Lige nu afspejler lederlønnen ikke rollen og opgaverne som leder, fordi assistenternes løn er kommet for tæt på lederlønnen. Den tidligere forskel skal genoprettes,” siger Marjo Spetzler.

Læs også: OK21: Aftale i hus på det statslige område

Han er leder for 47 medarbejdere i ”Trækbanen”, et plejecenter i Aalborg Kommune for tidligere og nuværende misbrugere. Han kender og ser alle sine medarbejdere i løbet af en arbejdsuge, men nærledelsen i forhold til den enkelte ansatte er uddelegeret til assisterende ledere.

Marjo Spetzler mener, at den lille lønforskel mellem leder og medarbejdere gør det svært at tiltrække lederkandidater. Lønnen motiverer ikke nok til at påtage sig de opgaver, som lederen har.

”Jeg synes også, at min løn er lav sammenlignet med ledere på andre felter, for eksempel skoleområdet,” siger han.

Tabel der viser lønforskellen på lederområdet.
Grafik: Anders Kidmose

Brug for mere anerkendelse

FOA stiller krav om væsentlige lønstigninger til lederne, fortæller Joan Lindskov, der er politisk ansvarlig for FOAs lederarbejde.

”Der er brug for en stærkere anerkendelse af ledernes arbejde. De er meget pressede og har meget komplekse opgaver,” siger hun.

Læs også: OK21: Det kommer FOA og arbejdsgiverne til at slås om

Joan Lindskov peger på, at det går ud over hele arbejdspladsen, hvis ledelsen ikke fungerer godt. Derfor er det vigtigt at få flere velkvalificerede ledere og sikre opmærksomhed på, hvad der skal til af uddannelse og forberedelse til lederopgaven.

”Men jeg er rigtig optimistisk, for vi oplever konstruktive og fornuftige forhandlinger med kommunerne. Vi er enige med arbejdsgiverne om meget af det, der skal gøres,” siger Joan Lindskov, som dog tilføjer:

”Selv om det nok ikke betyder, at vi får alt igennem.”

Trædesten til karriere som leder

Forhandlingerne mellem FOA og Kommunernes Landsforening (KL) skal munde ud i en fornyelse af ’leder-/mellemleder-overenskomsten’, men FOA stiller også krav, der vedrører ledelse, til basis-overenskomsterne (for medarbejderne).

”Vi vil gerne snakke med KL om lederlønninger, lederuddannelse og arbejdsvilkår for lederne, men også om trædesten til en karriere som leder. At blive leder er et stort spring både karriere- og kulturmæssigt, så det skal man forberedes til,” siger Barbara Godthjælp Petersen, der er konsulent i FOA.

God stemning

Foreløbig er der god stemning mellem parterne, selv om FOA gerne så, at KL’s stærke fokus på ældreområdet smittede mere af i forhold til den praksisnære ledelse på de øvrige fagområder.

”KL er især indstillet på mange nye initiativer i forhold til lederne på ældreområdet, fordi kommunerne har rekrutteringsproblemer. Ledelsesopgaven her er også blevet mere kompleks, blandt andet på grund af opgaveflytning fra sygehuse til kommuner,” siger Barbara Godthjælp Petersen.

Læs også: OK21: Nye sosu-overenskomster skal sikre bedre løn og uddannelse

Ledelsesspændet, altså antallet af medarbejdere under en leder, er også et tema i forhandlingerne.

”Jeg tror, man kan beskrive parternes holdninger sådan, at FOA mener, ledelsesspændet er for stort, mens KL kun vil anerkende, at det er – stort,” siger FOA-konsulenten.

KL: Velfærdsledere er vigtige

Kommunerne mener, at rekruttering af dygtige ledere har stor betydning for kvaliteten af velfærdssamfundet og for den service, borgerne modtager. Det skriver KL-direktør Kristian Heunicke i en mail til Fagbladet FOA:

Læs også: OK21: Krav om løndyk fylder i forhandlinger på pædagogisk område

”Derfor er vi også gået til forhandlingerne i år med et krav om at bruge særlige lønmidler til et tema, som vi kalder ’velfærdsledere’. Det vil sige dem, der står i allerforreste frontlinje på velfærdsområderne. Ledelse i blandt andet daginstitutioner og på plejehjem bliver stadig mere kompleks og udfordrende, og derfor er det mere afgørende end tidligere, at vi understøtter mulighederne for at ansætte dygtige og engagerede ledere,” fortsætter Kristian Heunicke, og mere vil han ikke røbe på nuværende tidspunkt.

”Om vi kan blive enige om det, og hvordan man i givet fald skal gøre det, hører hjemme i forhandlingslokalet.”

FOAs krav til OK21 for lederne

* Der aftales bedre vilkår for ledere

* Ledere sikres ret til faglig supervision og sparring

* Overenskomsten for ledere- og mellemledere moderniseres

* Der aftales en bred indsats på ledelsesområdet med henblik på at styrke ledernes mulighed for at bedrive praksisnær ledelse og understøtte stærke arbejdspladsfællesskaber på de kommunale arbejdspladser

* Det drøftes om der i overenskomstperioden skal etableres et projekt med henblik på at forenkle overenskomsterne og sammenskrive udvalgte lederoverenskomster på FOA’s område

 
+

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev