Lene Sønksen sidder i en stol i et køkken med en krykke ved sin side.

Tema: De hårde seniorår


Mange ældre FOA-medlemmer risikerer et drastisk fald i deres levestandard, når de går på pension. FOA stiller krav om fleksibel
pensionsalder for at imødegå problemerne.

Johnny Frederiksen
Ældre kortuddannede med hårdt fysisk arbejde rammes særligt hårdt af de senere års reformer, der betyder kortere dagpengeperiode og senere efterløn og pension.