Tema: Sendt hjem – hvorfor?


Trods massiv mangel på faglært personale, har mindst syv social- og sundhedshjælpere eller -elever de seneste år mistet deres opholdstilladelse i Danmark. Samtidig presser udlændingeloven flere ufaglærte til ikke at tage uddannelsen. Både den tidligere og nuværende regering har sagt, at den vil se på reglerne, men foreløbig er intet sket.

Tobias Stidsen