Annonce

Hjemsendt sosu-hjælper

Tema: Sendt hjem – hvorfor?

Superintegreret sosu-hjælper må ikke blive i Danmark


Forsinket lovarbejde, Folketingsvalget og langtrukne regeringsforhandlinger forklares som årsager til Saadah Uthmans afslag på opholdstilladelse. FOA-formand kalder det ’grotesk og trist’, mens Moderaternes integrationsordfører takker hende for alt, hun har gjort for Danmark.

Annonce

Saadah Uthman er født i Nigeria, men har boet i Danmark siden 2018. Hun taler flydende dansk, har uddannet sig her i landet, deltaget i frivilligt arbejde og fået en dansk kæreste. Men det er ikke nok til at få opholdstilladelse efter de nuværende regler – selvom der mangler social- og sundhedshjælpere.  Privatfoto

Af Morten Bruun
Journalist

Annonce

Opdateret 11.01 kl. 15.52

”Jeg har ondt i maven og kan slet ikke forstå, jeg må forlade Danmark.”

Ordene kommer fra den 45-årige social- og sundhedshjælper Saadah Uthman, som nu har opgivet håbet om at blive i Danmark. Men hun har endnu ikke helt forstået, at hun på mandag sendes af sted på en rejse, der skal bringe hende til fødelandet Nigeria.

Der har hun overhovedet ingen relationer. Men det har hun i Viborg, hvor hun har boet siden 2018. Men nu må hun sige farvel til sin danske kæreste, sit frivillige arbejde i Røde Kors og sit job som fast aftenvagt på et plejehjem.

”Jeg er så ked af det,” siger Saadah Uthman.


I rækken af historier om udlændinge, der har engageret sig i sosu-sektoren og nægtes ophold i Danmark, skiller beretningen om Saadah Uthman sig ud. Og den kandiderer til at blive den måske skøreste af alle de skøre historier – for nu at bruge det udtryk, regeringspartiet Moderaterne har anvendt om de sager, hvor danske regler om hjemsendelse af udlændinge konflikter med behovet for arbejdskraft. 

Da Saadah Uthman i september sidste år – for blot fire måneder siden – blev færdig som social- og sundhedshjælper, fik hun straks job som fast aftenvagt på plejecentret Blichergaarden i Viborg. Men allerede i oktober fik hun besked om, at hun ikke fik forlænget sin opholdstilladelse, fordi hun er blevet skilt fra den nigerianske mand, hun i 2018 blev familiesammenført med.  

Hun skulle oprindeligt have forladt landet 10. november, men den dato blev udsat på grund af problemer med hendes pas. I mellemtiden har hun – sammen med den danske mand, hun har været kæreste med i tre år, og med støtte fra blandt andre FOA – forgæves forsøgt at ændre afgørelsen.


Det groteske – og skøre – i hendes sag er, at hun med lethed opfylder de to betingelser for opholdstilladelse, politikerne var på vej med, men ikke har fået på plads.

For det første har to udlændinge- og integrationsministre – socialdemokraterne Mattias Tesfaye og hans efterfølger Kaare Dybvad Bek – ikke gennemført den evaluering af den såkaldte ’positivliste’, som Tesfaye varslede sidste år. Og som begge lovede at få på plads inden årsskiftet. 

En evaluering af den liste havde med voldsom sandsynlighed betydet, at social- og sundhedshjælper-uddannelsen var kommet med på positivlisten, fordi behovet for faglærte hjælpere er vokset de seneste år. 

Den seneste opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser således, at 37 procent af de ledige stillinger som social- og sundhedshjælper ikke blev besat med faglærte ansøgere. En plads på positivlisten havde givet Saadah Uthman adgang til at blive i Danmark.

For det andet var hun gennem sit job som fast aftenvagt sikret en årsløn på 398.000 kroner – og dermed mere end de 375.000 kroner, som et meget bredt flertal i Folketinget i juni sidste år enedes om som den beløbsgrænse, der skulle sikre udlændinge hurtig adgang til fuldtidsarbejde og ophold i Danmark. 

Den nye beløbsgrænse skulle være trådt i kraft 1. december sidste år, men forslaget nåede ikke at blive behandlet inden Folketingsvalget. Og det rammer nu Saadah Uthman.


I FOA Midtjylland har afdelingsformand Patrick Olesen svært ved at fatte det forløb, Saadah Uthman gennemgår:

”Hun er landet pladask mellem to stole, og det er simpelt hen så grotesk og trist, at det er ubeskriveligt. Og på grund af valgkampen og de lange regeringsforhandlinger, var der ingen, der stod klar til at tale hendes sag. Der må være nogle, der har en meget dårlig smag i munden,” siger Patrick Olsen.

Saadah Uthman har været uden indtægt, siden hun mistede sin opholdstilladelse, og Viborg Kommune var nødt til at opsige hende. Alligevel har hun – i kraft af sin kæreste – været i stand til både at hyre advokat og bruge penge på nye ansøgninger og klager til udlændingemyndighederne. Men altså forgæves. 

”Vi kan kun opleve hele det her forløb som et stort løftebrud,” siger Saadah Uthmans kæreste.

Kræver sager stillet i bero

Den nye SVM-regering – Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne – har i sit regeringsgrundlag erklæret, at det skal være slut med den slags sager. 

Som nævnt i Fagbladet FOA kan udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek dog ikke sige, hvornår det sker, og han har ikke besvaret Fagbladet FOAs spørgsmål om, hvorvidt han kan finde på at stille aktuelle sager i bero, indtil det nye lovgrundlag er på plads.

Den idé har den radikale udlændinge- og integrationsordfører Christian Friis Bach til gengæld grebet.
 
”Der er ingen grund til at blive ved med at genere de mennesker, der havner i disse sager. Det er både hjerteløst og uklogt at sende dem hjem. Der er brug for dem, og regeringen ved jo, hvor den vil hen og har allerede sikret sig flertal for det gennem sine egne mandater,” sagde han tirsdag til Fagbladet FOA.

Fedt, hun har gjort så meget for Danmark

Regeringspartiet Moderaterne er heller ikke afvisende overfor den mulighed. Udlændinge- og integrationsordfører Mohammad Rona vil i hvert fald undersøge, om det kan lade sig gøre. Til gengæld er han usikker på, hvad han ville sige til Saadah Uthman, hvis han mødte hende inden hendes hjemrejse på mandag.

”Det er et godt spørgsmål. Det er jo en fuldstændig vanvittig situation, vi har lige nu. På den ene side vil vi gerne have udenlandsk arbejdskraft, på den anden side er vi gode til at lave regler, der spænder ben for folk. Jeg tror dog ikke, jeg har noget godt og konkret råd til hende,” siger Mohammad Rona og tilføjer:

”Men det er rigtig fedt, hun har gjort så meget for Danmark og lokalsamfundet og sit arbejde.”

- Så det er bare bad luck, at hun sendes hjem til Nigeria?

”Bad luck …? Hmmm. Det er i hvert fald et signal om, at vi virkelig skal modernisere vores udlændingepolitik. Vi vil ikke se flere af den slags sager.”

Saadah Uthman bliver hentet natten til mandag og fulgt til Billund, hvorfra hun via en mellemlanding i Tyskland flyves til Nigeria. 

Opdatering: Efter publicering af artiklen har Flygtningenævnet meddelt Saadah Uthman, at hendes klage ikke har opsættende virkning, og dermed står hjemrejsen på mandag ved magt. Nævnet tilføjer, at klagesager i øvrigt behandles i rækkefølge, og på baggrund af den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid kan Saadah Uthman forvente, at hendes klage er færdigbehandlet i løbet af 14 måneder. 

Saadahs sag

5. maj sidste år fik Saadah Uthman sit første afslag på forlænget opholdstilladelse i Danmark. Hun ankede afgørelsen, men klagen blev afvist, og i oktober fik hun at vide, at hun skulle forlade Danmark 10. november.
 
Med hjælp fra en advokat sendte hun endnu en ansøgning om opholdstilladelse. Her henviste advokaten blandt andet til den paragraf i udlændingeloven, der giver mulighed for, at der kan tages særlige personlige hensyn til ansøgeren. 

Den ansøgning afviste Udlændingestyrelsen i et brev dateret 15. december. Her fremgår det, at Saadah Uthman ifølge styrelsen ikke har sandsynliggjort en særlig tilknytning til Danmark, som skal begrunde en opholdstilladelse. Til gengæld er hun velkommen til at opsøge en dansk repræsentation i sit hjemland og søge på et senere tidspunkt. 

Saadah Uthman og hendes kæreste mener, at der er faktuelle fejl i afvisningen, ligesom den heller ikke forholder sig til hendes personlige forhold i Danmark og den særlige tilknytning til Viborg med blandt andet dansk kæreste, frivillig beskæftigelse i Røde Kors og fast arbejde. 

1. januar sendte hun derfor endnu en klage til Udlændingenævnet. Den har nævnet ikke reageret på.

+

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev