Annonce

løntræf 2022 nyansatte løn foto tobias stidsen

8 tips: Sådan undgår du at snyde dig selv ved jobskifte


Mange oplever, at lønforhandlingerne i forbindelse med jobskifte ender i et opslidende tovtrækkeri, som kunne være undgået. FOA skærper opmærksomheden.

Annonce

Lønnen for alle nyansatte på FOAs overenskomster skal aftales med FOA. Her taler ordstyrer Mette Boysen med afdelingsformændene Lene Lindberg (FOA Nordsjælland), Tina Græsted (FOA SOSU) og Louise K. Nielsen (FOA Frederikshavn), der deler deres gode erfaringer og råd om løn til nye medarbejdere. Tobias Stidsen

Af Gitte Hejberg
Journalist

Annonce

Husk at få lønnen på plads, når du siger goddag til dit nye job og farvel til det gamle. Ellers kan det koste dig dyrt. Det minder FOAs talspersoner og løneksperter om på løntræffet for tillidsvalgte i Fredericia.

Glæden ved nye og spændende opgaver kan ikke stå alene, når du skifter job. Som ansat sætter du nemlig dig selv, din tillidsvalgte og din FOA-afdeling i en dårlig forhandlingssituation, hvis du først har sagt ja – og så bagefter opdager, at startlønnen er alt for lousy.

”Man bør ikke starte på et nyt job uden at kende sin nye løn. Det bedste er, når tillidsrepræsentanten sidder med til ansættelsessamtalen. Så vil lønnen være i fokus fra start. Men desværre er det kun cirka 10 procent af alle nyansættelser, der lønmæssigt går efter bogen,” vurderer Lene Lindberg, formand for FOA Nordsjælland, der har skærpet opmærksomheden på lønindplacering af nyansatte.

Læs også: 7 råd til dig, der er ved at skifte job

”En del medlemmer havner i langvarige forløb, hvor der går måneder, før lønnen er helt på plads. Nogle bliver kede af det undervejs og fortryder måske. Men man kan jo ikke uden videre få sit gamle job tilbage,” siger Lene Lindberg.

8 regler og råd delt på løntræffet

En tillidsvalgt bør være til stede

Der bør være en tillidsvalgt fra FOA repræsenteret i ansættelsesudvalget, så vedkommende kan deltage i jobsamtalen og have fokus på løn og viden om lønniveau. Den tillidsvalgte kan uddelegere opgaven til en kollega. 


Tillidsvalgt skal holdes orienteret

Lederen skal holde den tillidsvalgte orienteret om ansættelsesforløbet, så denne kan bistå med at forhandle løn.


Lønnen skal aftales med FOA

Lønnen for alle ansatte på FOAs overenskomster skal aftales med FOA, og det gælder ikke mindst nyansættelser.


Tal om løn

Tal – sammen med din tillidsvalgte – om løn ved din ansættelsessamtale. Hvis du eksempel får 4.000 kroner i lokalløn, så sig, at det forventer du også at få i dit nye job. Hvis din nye leder siger, at det kan ikke lade sig gøre, så ved du det på forhånd.


Forskellige løndele

Vær opmærksom på de forskellige løndele, eksempelvis ulempetillæg.


Vær åben om forventninger

Giv åbent udtryk for dine forventninger. Det er naturligt, at man som ansøger gerne vil gå op i løn eller forhandle andre elementer (for eksempel vagter og arbejdstid).


Lønnen bør være på plads

Lønnen bør være helt på plads inden første arbejdsdag. Hvis den ikke er det, så er forhandlingsfristen maksimalt seks uger. 


Sværere på bagkant

Det er erfaringsmæssigt sværere at øge lønnen på bagkant. Lederen får lettere ved at finde argumenter imod flere lønkroner – eksempelvis lidt begyndervanskeligheder i jobbet.

Kilde: FOA Nordsjælland, FOA SOSU, FOA Frederikshavn, FOA Overenskomst og FOA TR.


Løntræffet: Kampen for din løn

FOA kæmper for, at medlemmerne får mere i løn. Det sker ved de centrale forhandlingsborde, og det sker ude på arbejdspladserne.
 
Flertallet af FOAs medlemmer skal have nye overenskomster i 2024, og forarbejdet er i fuld gang.
 
Den 5. september 2022 skød FOA anden del af en stor kampagne i gang, som gør opmærksom på værdien af medlemmers arbejde.
 
Som en del af kampagnen samles 1.300 deltagere til løntræf for tillidsfolk den 6.-7. september i Fredericia. Planen er, at de vender kloge og kampklar retur – med mod på at forhandle lønnen op.
+

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev