Annonce

demo

Tema: OK24

OK24: Få svar på de største misforståelser


Opdateret 05. april 2024

Overenskomstforhandlinger er en kompliceret størrelse. Her får du svar på de mest stillede spørgsmål og de største misforståelser om de nye aftaler.

Annonce

Urafstemningen om de nye overenskomstaftaler slutter søndag den 14. april klokken 23:59 på det kommunale og regionale område. Jørgen True

Af Ida Østerlund
Journalist

Annonce

Artiklen er opdateret med regneeksempler

Hvorfor stiger dem med syv års anciennitet på social- og sundhedsoverenskomsten mere end dem med ti eller 11 års anciennitet?

Med OK24 er der kommet et nyt trin på løntrappen med en stigning efter syv års anciennitet både i kommuner og regioner. Nu får medarbejderne en lønstigning efter fire år, efter syv år og efter ti år for social- og sundhedsassistenter og 11 år for social- og sundhedshjælpere.

FOA ønskede at lægge et nyt løntrin ind efter 15 års anciennitet. Arbejdsgiverne mente, det skulle være efter fire år. Kompromisset endte på syv år.

Det betyder, at der vil være medarbejdere, der i en kortere periode vil have en hurtigere lønfremgang. Men medarbejdere med over 10 års erfaring for social- og sundhedsassistenter eller over 11 års erfaring for social- og sundhedshjælpere vil stadig have en højere samlet løn.

Alle, som er på slutløn, stiger tre løntrin – og får del i trepartsmidler og i de generelle lønstigninger.

Derfor vil lønnen, når man er på løntrin 34 eller derover, være højere, når man lægger de generelle lønstigninger og ulempetillæggene sammen, da lønnen udregnes i procenter.

Regneeksempler:

Social- og sundhedshjælpere:

Hanne og Signe arbejder begge to fuldtid som social- og sundhedshjælpere i dagvagt på et plejehjem uden weekendarbejde. Hanne har mere end 11 års erfaring, og Signe har syv års erfaring. Hanne får, når overenskomstperioden er slut, 37.070 kroner i løn. Signe får 34.670 kr. Tallene er inklusive pension, feriegodtgørelse, lønstigninger aftalt i forbindelse med OK24 og midler fra trepartsaftalen, gælder det kommunale område, udregnet på område 0 og uden lokalløn.

Social- og sundhedsassistenter:

Jason og Berit arbejder begge to fuldtid som social- -og sundhedsassistenter i dagvagt uden weekendarbejde på samme plejehjem. Jason har mere end 10 års erfaring, og Berit har syv års erfaring. Jason får, når overenskomstperioden er slut, 39.870 kroner i løn. Berit får 38.540 kroner i løn. Tallene er inklusive pension, feriegodtgørelse, lønstigninger aftalt i forbindelse med OK24 og midler fra trepartsaftalen, gælder det kommunale område, udregnet på område 0 og uden lokalløn.

Jeg ønsker ikke at gå op i tid. Er der kun dem på fuldtid, der får del i lønstigninger og trepartsmidler?

Nej, alle får del i lønstigningerne. Deltidsansatte får forholdsmæssige lønstigninger, som svarer til ansættelsesbrøken.

Det gælder også de faggrupper, der får del i trepartsmidlerne.


Er hviletiden blevet sat ned fra 11 timer til otte timer?

Allerede i dag kan hviletiden nedsættes til otte timer, hvis det sker ved skriftlig aftale mellem ledelsen og en personalegruppes tillidsrepræsentant/organisation.

Nedsættelse af hviletiden kan ikke ske mere end to gange om ugen og ikke i to på hinanden følgende døgn. Denne bestemmelse lægger trepartsaftalen ikke op til at ændre på.

Kan jeg blive pålagt 12-timers vagter?

Man har mulighed for at vagtplanlægge med 12-timers vagter, men der skal ske lokale drøftelser om det. De, der ønsker 12-timers vagter og flere sammenhængende fridage, kan få det. Men er det ikke foreneligt med privatlivet, bør der tages hensyn.

Kan jeg blive tvunget til at arbejde 42 timer?

Nej.

Som en forsøgsordning kan arbejdsgiver og den enkelte ansatte aftale at øge arbejdstiden til maksimalt 42 timer ugentligt. Ordningen er frivillig, og man skal have været ansat tre måneder på fuldtid, før aftalen kan iværksættes.

Tillidsrepræsentanten skal orienteres forud, og lønnen forhøjes forholdsmæssig på grundlag af det aftalte timetal, og der indbetales pensionsbidrag af den forhøjede løn.

Seniorbonus og seniordage på social- og sundhedsområdet – hvad er det nye?

Der sker kun en ændring for de medarbejdere, der har fået del i trepartsmidlerne. Det vil sige social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og medarbejdere i praksisnær udviklingsstilling.

Som udgangspunkt vil de tre grupper få en seniorbonus, der efterfølgende kan konverteres til seniordage eller et ekstraordinært pensionsbidrag.

Alle øvrige grupper fortsætter som hidtil.

Kan det med OK24 bedre betale sig at være aftenvagt end nattevagt på social- og sundhedsområdet?

Nej. Lønnen er stadig højere for en nattevagt.

Aftentillægget forhøjes med seks procentpoint fra 30 procent til 36 procent, og nattillægget forhøjes med fem procentpoint fra 35 procent til 40 procent.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev