Annonce

Strand med to blå strandstole og en blå parasol som vender mod blå-grønt hav.

Tema: Din ferie

Nye ferieregler: Sådan er din ferie sikret næste år


Hvis du er offentligt ansat, kan du tage det helt roligt, når den nye ferielov træder i kraft. Sådan lyder meldingen fra FOAs chefjurist, Ettie Trier Petersen.

Annonce

Du behøver ikke at overføre ekstra ferie til næste år, hvis du drømmer om en ekstraordinær lang sommerferie på fire uger eller vil være sikker på at kunne holde efterårsferie i 2020. Du kan bruge den 6. ferieuge, som er sikret i ferieaftalerne, til at få dine ferieplaner til at gå op. Colourbox

Af Linnea Kadziola
Journalist

Af Signe Højgaard
Journalist

Annonce

Flere medier har skrevet, at det kan være en god idé at overføre feriedage til næste ferieår, hvis man vil være sikker på at have ferie nok til at holde en ekstra lang sommerferie på fire uger eller til at holde efterårsferie i oktober 2020. Men der er ingen grund til panik. I udgangspunktet kan du læne dig trygt tilbage i strandstolen og bare glæde dig til din næste ferie. 

”Den 6. ferieuge, som FOAs medlemmer og andre offentligt ansatte har på grund af ferieaftalerne, bliver ikke påvirket af den nye ferielov. Der er derfor ferie nok til, at man kan holde både sommerferie på tre uger i 2020 og efterårsferie i oktober næste år,” siger Ettie Trier Petersen.

Den nye ferielov vedrører de fem ferieuger, som er sikret via ferieloven. Den 6. ferieuge er aftalt via overenskomsterne. FOA har sammen med de andre fagforeninger via Forhandlingsfællesskabet indgået aftaler med KL og Danske Regioner på det kommunale og regionale arbejdsmarked om at implementere ferieloven. Den 6. ferieuge og de særlige ferietillæg i ferieaftalerne bliver videreført som hidtil. 

Den nye ferielov blev indført, fordi EU-kommissionen vurderede, at Danmark ikke levede op til arbejdstidsdirektivet om, at alle skal have ret til minimum fire ugers betalt ferie om året.

”Den nye lov sikrer, at folk, der starter på arbejdsmarkedet, kan få betalt ferie samme år, som de bliver ansat. Før kunne folk risikere i deres første job, at de skulle vente op til 16 måneder, før de havde ret til betalt ferie,” forklarer Ettie Trier Petersen. 

Hidtil har man optjent ret til ferie i perioden 1. januar til 31. december. Først det efterfølgende år fra 1. maj har man kunnet afholde den optjente ferie. 

Med den nye lov kommer man til at optjene ferie løbende, som man kan afholde allerede måneden efter. Hver måned vil man efter den nye ferielov optjene 2,08 feriedage. Der indføres med andre ord samtidighedsferie i stedet for forskudt ferie. 

Det skal du vide om overgangsperioden

I overgangen fra den gamle ferielov til den nye ferielov gælder nogle særlige regler, som skal sikre, at lønmodtagerne får det samme antal ugers ferie som normalt. Hvis der ikke var en overgangsordning, ville folk optjene 10 ugers ferie til ferieåret i 2020. 

”Det ville ikke kunne hænge sammen på arbejdsmarkedet, hvis folk pludselig skulle holde dobbelt så meget ferie som normalt,” forklarer Ettie Trier Petersen. 

Den ferie, som bliver optjent i overgangsperioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, bliver derfor ”indefrosset” og udbetales først, når man forlader arbejdsmarkedet, for eksempel når man går på pension. Pengene bliver udbetalt med forrentning.

Arbejdsgiverne kan selv vælge, om de straks vil indbetale pengene til en særlig fond (Feriemiddelfonden) under Lønmodtagernes Dyrtidsfond, eller om de vil indbetale til fonden senere. Når først pengene er indberettet, har man som lønmodtager ikke noget krav mod sin arbejdsgiver, men et krav mod Feriemiddelfonden.

Den 6. ferieuge og de særlige ferietillæg, som er aftalt via ferieaftalerne, bliver ikke indefrosset, men optjenes og udbetales som hidtil. Der kommer en vejledning om overgangsordningen fra Forhandlingsfællesskabet til april 2019, oplyser FOAs chefjurist.

I sommeren 2020 er det overgangsordningen, der gælder, og derfor er der lidt særlige forhold. I perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020 vil man efter ferieloven have 16,7 dage at holde ferie for mod ”normalt” 25. De færre feriedage skyldes, at optjeningsperioden er på 8 måneder fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 mod normalt et helt kalenderår på 12 måneder. 

For alle, der holder tre ugers sommerferie, er der altså feriedage nok. 
Skulle der være FOA-medlemmer, som holder fire ugers ferie i løbet af sommerperioden næste år, er det også muligt. Den 6. ferieuge, som de faglige organisationer har sikret via ferieaftalerne, bliver nemlig optjent og afviklet som hidtil. Man kan derfor også bruge sin 6. ferieuge fra 1. maj næste år, som man ønsker.

Efterårsferien næste år er reddet

Fra den 1. september 2020 er overgangsperioden slut, og den nye ferielov og de nye ferieaftaler gælder. Herfra optjener man 2,08 feriedage om måneden, som kan afvikles fra måneden efter. Når vi kommer til oktober, har man derfor kun optjent feriedage fra september måned og har umiddelbart derfor ikke nok til en hel uges ferie i skolernes efterårsferie til oktober.
Ansatte i kommuner og regioner kan dog tage det roligt. Den 6. ferieuge er der som nævnt ikke pillet ved, så den kan man bruge til efterårsferien næste år – hvis man da ikke også har brugt den ekstra ferieuge i sin sommerferie. 

Ønsker man både at holde fire ugers sommerferie i 2020 og efterårsferie i oktober 2020, er det nok at overføre to feriedage fra ferieåret 2019 til det ferieår, der starter 1. maj 2020.
Vælger du at overføre ferie, skal du sørge for at få en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om overførslen af disse dage.
Overført ferie, der ikke er afholdt inden 1. september 2020, afholdes efter de nye regler. 
Kalender over overgangsordning til ny ferielov
*Lønmodtagerne kan afholde den ferie, de har optjent med den nuværende ferieordning (fra januar til august 2019) svarende til 16,7 feriedage fra 1. maj 2020. (Derudover kan offentligt ansatte bruge den 6. ferieuge, som er sikret i ferieaftalerne, næste sommer, da der ikke bliver ændret på den. **Hvis lønmodtageren ikke afholder de 16,7 feriedage i perioden fra 1. maj til 30. september 2020, vil de resterende feriedage blive overført til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode og kan afholdes efter de nye regler. Lønmodtageren kan dog anmode om at få ferie udover 20 dage udbetalt.  Grafik: FOA Medier/Regeringen.dk

Ny på arbejdsmarkedet

Er man ny på arbejdsmarkedet i 2019, er man også sikret ferie i sommeren 2020.

Hvis man er ansat inden 1. september 2019 og i optjeningsperioden (1. januar 2019 til 31. august 2019) har optjent mindre end 8,4 feriedage, har man ret til op til at afholde 8,4 fondsferiedage fra "indefrysningsperioden". (1. september 2019 til 31. december 2019). 

Hvis man er ny på arbejdsmarkedet og er ansat i ”indefrysningsperioden” efter 1. september 2019, kan man afholde de fondsferiedage, som er optjent i indefrysningsperioden. 
 
Man skal selv søge om udbetaling fra Feriemiddelfonden. 

Ændring af ferietillæg

Ferietillægget på 1 procent, som er sikret via ferieloven, og som bliver udbetalt 1. maj 2020, vil være lidt mindre end normalt. Det skyldes, at du næste år har optjent ferietillæg i en kortere periode. 

Til maj 2020 vil du have optjent ferietillæg fra 1. januar til 31. august, hvor overgangsperioden begynder. Det vil sige, at du har optjent ferietillæg i otte måneder mod normalt 12 måneder. 

Til gengæld er det ferietillæg på 0,95 procent eller mere, som er sikret via ferieaftalerne og overenskomsten, ikke påvirket af den nye lov og vil blive udbetalt som hidtil senest 1. maj 2020.

Der kommer mere information og ny vejledning fra Forhandlingsfællesskabet til april 2019.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev