Annonce

Gina bruger rapport om kompetencer aktivt: ”Nogle gange skal man så et frø flere gange”


Hvad er der sket med den rapport, som blev udsendt tidligere på året om udnyttelse af sosu-assistenters kompetencer? Det undersøgte Fagbladet FOA på sygehustopmødet i Nyborg for nylig.

Annonce

Gina Nolte er fællestillidsrepræsentant på Sjællands Universitetshospital, Køge. Her er det ikke alle afdelinger, som er lige gode til at udnytte de sosu-ansattes kompetencer, mener hun. Allan Wahlers

Af Allan Wahlers
Journalist

Af Laurits Eriksen
Journalist

Annonce

”Nogle gange skal man lige så et frø en del gange, men så spirer det lige pludselig.”

Sådan forklarer Gina Egeskov Nolte, hvordan hun jævnligt forsøger at inspirere chefsygeplejersker på forskellige afdelinger af Sjællands Universitetshospital, Køge.

Fagbladet FOA møder hende på det såkaldte sygehustopmøde i Nyborg 6. maj, hvor fokus netop var på ’rette kompetencer til rette opgaver’. I sin egenskab af fællestillidsrepræsentant oplever hun nemlig stadig, at chefsygeplejerskerne af forskellige årsager ikke udnytter social- og sundhedsassistenternes kompetencer til fulde – og at de har svært ved at få lov til at efter- og videreuddanne sig.


Rapporten nåede blandt andet frem til, at social- og sundhedsassistenterne blev oplevet som kulturbærere på hospitalsafdelingerne, og at deres kompetencer blev opfattet som ’uundværlige’. Men også at deres muligheder for efter- og videreuddannelse var markant dårligere end for eksempel sygeplejerskernes.

”Den beskriver rigtig godt, hvad vi er gode til – for eksempel at se det hele menneske i en patient og være opmærksom på deres pårørende. Den ser os bredt og sætter os i et godt lys,” siger Gina Egeskov Nolte, der selv er social- og sundhedsassistent.

Stadig et problem

Men hun oplever stadig problemer, og derfor sender hun indimellem rapporten om kompetenceudnyttelse i en mail til chefsygeplejerskerne.

”Nogle afdelinger er blevet gode til at arbejde med kompetencer, men det er stadig et problem på flere afdelinger,” siger Gina Egeskov Nolte.

”Jeg synes også, at det, som nævnt i rapporten er uddannelsessnobberi, at mange af diplomuddannelserne er rettet mod andre. Det er et problem, fordi man kigger på uddannelsesniveau i stedet for personen.”

Selv har hun videreuddannet sig indenfor patientologi, men det krævede stor tålmodighed overhovedet at få lov til at gå i gang med videreuddannelsen, fortæller hun.

FOA og regionerne: Vi skal bruge den

Med i Nyborg var også formand for FOAs social- og sundhedssektor Tanja Nielsen. Hun har også tænkt sig at bruge Sidsel Vinges rapport aktivt:

”Det, vi kan bruge Sidsel Vinge-rapporten til sammen med Robusthedskommissionens anbefalinger, er at vise, at kompetencerne i lige præcis denne her faggruppe bliver brugt meget forskelligt, og at der er plads til at udvikle dem.”

Hun peger på, at der i forbindelse med OK24 er aftalt to nye samarbejdsforummer med Danske Regioner: Et pilotprojekt om bedre efter- og videreuddannelse af sosu-uddannede samt et initiativ, der kaldes ’Sammen om de regionale arbejdspladser’. Begge steder bliver rapporten en vigtig byggesten for arbejdet, siger Tanja Nielsen.

Danske Regioner var repræsenteret i Nyborg ved formand for Region Sjælland, Heino Knudsen. Han er også optaget af at bruge nogle af de gode erfaringer, som Sidsel Vinge-rapporten beskriver, aktivt.

”Vi skal overordnet øve os på at sprede erfaringer og formidle de gode eksempler. Og så tror jeg, det er vigtigt, at man anerkender de erfaringer, der ligger,” siger han.

”Der er så mange gode løsninger vi aldrig helt når videre med, før vi går videre med den næste. Det skal være meget mere prestigefyldt at implementere.”

Her er rapportens vigtigste pointer

1. Social- og sundhedsassistenter som kulturbærere

De ledende sygeplejersker i undersøgelsen har lagt mærke til, at social- og sundhedsassistenterne bliver flere år i samme afdeling, end sygeplejersker gør. Det kan skyldes, at de opbygger erfaring og kompetencer, de ikke kan overføre til andre job, for eksempel i kommunerne. På grund af erfaringen ser oversygeplejerskerne dem som afdelingens ’kulturbærere’ eller ’grundstamme’, med stærke relationer til mange ansatte.

2. Bedre udnyttelse af kompetencer på hospitaler
Social- og sundhedsassistenterne arbejder ikke på hospitalerne på grund af pengene, men fordi de kan bruge deres kompetencer bedre, end de kan i kommunerne. Lederne fortæller, at social- og sundhedsassistenter bedre kan bruge de færdigheder, de har lært på deres uddannelse, når de arbejder på et hospital.

3. Begrænsede muligheder for udvikling
Der er markant ringere mulighed for efter- og videreuddannelse til social- og sundhedsassistenter sammenlignet med sygeplejersker, mener de ledere, der medvirker i undersøgelsen. Det skyldes blandt andet overordnede beslutninger fra hospitalsledelsen.

4. Social- og sundhedsassistenters kompetencer er uundværlige
Ledere ønsker ikke rene sygeplejerskeafdelinger, da social- og sundhedsassistenternes har nogle helt afgørende kompetencer for afdelingen. Blandt andet er social- og sundhedsassistenterne særligt gode til relationsdannelse og grundlæggende sygepleje, og de har en værdifuld viden om primærsektoren. Derudover har de gode samarbejdsevner, blandt andet med læger, der ofte ikke er bevidste om, hvorvidt den ansatte er sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent.

+

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev