Annonce

Tema: Kongres 2023

Et enkelt ord gik igen og igen, da sosu'erne mødtes i Aalborg


Mandag afholdt social- og sundhedssektoren i FOA sit årsmøde
som optakt til den store FOA-kongres. Mange emner blev berørt, men et enkelt ord spillede den største rolle.

Annonce

Sektorformand Tanja Nielsen fik opbakning til både sin beretning og det såkaldte målprogram for social- og sundhedssektorens arbejde i de kommende fire år. Rasmus Hargaard Breum

Af Allan Wahlers
Journalist

Annonce

TV 2 har igennem en årrække vist et populært boligprogram med den lidt kringlede titel ’Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed’.

Hvis man skulle finde på en tilsvarende titel for det årsmøde for Social- og Sundhedssektoren i FOA, som netop er overstået i Aalborg, ville det være: Kompetencer, kompetencer, kompetencer.

For ordet kompetence går igen flere steder i det målprogram for de kommende fire år, der blev vedtaget mandag den 20. november 2023 – et målprogram, der bærer titlen: ’Brug kompetencerne – til gavn for borgere og medarbejdere’. Og ordet dukkede op igen og igen fra talerstolen.

”Det vigtigste budskab er, at vi skal have fokus på, at vi får taget alle de ubrugte kompetencer i brug, der er ude på vores arbejdspladser og hos vores medlemmer – og at medlemmerne har mulighed for at efter- og videreuddanne sig inden for deres eget fag,” siger formand for Social- og Sundhedssektoren Tanja Nielsen.

”Overskriften på det er jo anerkendelse – at du bliver anerkendt for det, du kan, og ikke, hvad du må. Det er noget af det, der har fyldt mest på det her årsmøde. Det giver ingen mening, når medlemmerne ikke kan bruge deres uddannelse og erfaring.”

Hvem gider at arbejde et sted, hvor du ikke må bruge den faglighed og de kompetencer, du har?

Heidi Knudsen, social- og sundhedshjælper, FOA Storstrøm

På en respektfuld måde

Sosu-hjælper Heidi Knudsen fra FOA Storstrøm satte også ord på, hvad det betyder at få lov til at udnytte sine kompetencer:

Hvem gider at arbejde et sted, hvor du ikke må bruge den faglighed og de kompetencer, du har? Det er også et middel til at fastholde vores medlemmer og kolleger ude på arbejdspladsen,” sagde hun.

Jørn Thor Nielsen, der repræsenterer social- og sundhedssektoren i FOA Vestsjælland, slog et slag for, at kampen om kompetencerne skal stå fra arbejdsplads til arbejdsplads. På en respektfuld måde.

”Det virker forkert, at det ude i kommunerne og regionerne er en sygeplejerske eller en djøf’er, der skal have en afgørende holdning til, hvilke opgaver en social- og sundhedsansat kan varetage. Social- og sundhedspersonale kan langt mere, end vi bliver sat til,” uddybede han.

”De ville jo heller ikke fortælle en elektriker, hvordan man sætter en stikkontakt op.”

Jørn Thor Nielsen fortalte, at han har oplevet social- og sundhedskolleger, der har udført en opgave igennem 30-40 år, som de så pludselig får at vide, at ”det kan de ikke finde ud af mere”.

”Man skal ikke tromle andre på grund af sin faglighed, men udnytte at andre fagligheder kan komme i spil i forlængelse af en konstruktiv dialog. Man kan sagtens have en stærk mono-faglighed og samarbejde godt på tværs med andre fagligheder,” sagde han.

Flere eksempler allerede

I sin beretning kom sektorformand Tanja Nielsen blandt andet ind på, at det i en undersøgelse blandt FOAs social- og sundhedsmedlemmer var mere end hver femte, der svarede, at de var ansat på en arbejdsplads, hvor der ikke var tilstrækkelig mulighed for at bringe deres kompetencer i spil.

Konkret pegede Tanja Nielsen på de mindre tværfaglige og selvstyrende teams, der er dukket op i hjemmeplejen rundt omkring, og samarbejdet med Danske Regioner om ’Rette hænder til rette kompetencer’ som et par gode eksempler på, at kampen om kompetencerne går den rigtige vej.

Find materialet fra årsmødet her.

Derudover fremhævede hun de opdaterede standarder for kommunale akutfunktioner, hvor social- og sundhedsassistenter netop er blevet tilføjet som en del af det autoriserede sundhedspersonale.

Med andre ord: Kompetencer, kompetencer, kompetencer.

”Medarbejderne skal have lov til at bruge de faglige kompetencer. Man skal have lov til at være i dialog med de personer, de er ansat til at passe på. I stedet for at de skal være fastlåste af kørelister og skemaer og planer,” siger Tanja Nielsen.

Hun vil blandt andet arbejde for, at den kommende ældrelov kommer til at indeholde en såkaldt frisættelse af fagligheden.

”Vi kommer til at påtale vigtigheden af, at vores medlemmer inden for social- og sundhedsfaget er uddannet til relationsdannelse og til at se det hele menneske. Og det kan man kun, hvis man har lov til at bruge sin faglighed og sine kompetencer korrekt.”

Udover budskabet om rette kompetencer til rette opgaver, kommer FOAs social- og sundhedssektor på til at bakke op om kampen for et mere fleksibelt arbejdsliv, når det punkt debatteres på kongressen.

Desuden vil organiseringen af medlemmer samt eleverne og den gode oplæringsvejledning være noget af det, der bliver særligt fremhævet i det målprogram, sektoren vil arbejde efter de kommende fire år.

Her er den nye sektorbestyrelse

Social- og Sundhedssektoren i FOA valgte på årsmødet i Aalborg 20. november 2023 denne bestyrelse for de kommende fire år:

 • Christina Bank, afdelingsnæstformand for Social- og Sundhedssektoren, FOA Odense
 • Louise Brandstrup, sektorformand, FOA Sydfyn
 • Jesper Hejlman Hermansen, sektorformand, FOA Nordjylland
 • Marianne Brogaard Jensen, sektorformand, FOA Vest
 • Lotte Helbo Kristensen, sektorformand, FOA Randers
 • Lone Rosenville, sektorformand, FOA Roskilde
 • Jørn Thor Nielsen, afdelingsnæstformand for Social- og Sundhedssektoren, FOA Vestsjælland
 • Camilla Pedersen, faglig sekretær, FOA SOSU
 • Dorthe Leah Pedersen, sektorformand, FOA Bornholm

Desuden blev der valgt tre suppleanter:

 • 1. suppleant: Louise Djernæs, FOA Vendsyssel
 • 2. suppleant: Sanne Johansen, FOA Frederikssund
 • 3. suppleant: Eva Lorenzen, FOA SOSU
+

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev