Annonce

Tema: Lokalløn

Jeanne forhandler ekstra løn til kollegerne – sådan kan du forbedre dine chancer


Langt hovedparten af FOAs medlemmer taler ikke om lokalløn, viser undersøgelse. For Jeanne Bøg Pedersen var begrebet også ukendt, indtil hun blev tillidsrepræsentant. Nu sidder hun med ved forhandlingsbordet og har lige været med til at give tre kolleger et lønløft.

Annonce

”Jeg vil anbefale alle mine kolleger, som ikke har et personligt kvalifikationstillæg, til at tage fat i sin tillidsrepræsentant,” lyder rådet fra Jeanne Bøg Pedersen. Tobias Stidsen

Af Rasmus Handberg
Journalist

Af Morten Bruun
Journalist

Annonce

Da Jeanne Bøg Pedersen i 2013 blev ansat som social- og sundhedsassistent i Odder Kommunes vikarkorps, anede hun intet om begrebet lokalløn. Og hun skænkede ikke fænomenet en tanke, før hun fire år senere blev valgt som tillidsrepræsentant og for første gang hørte om lokalløn og fandt ud af, hvad det handlede om.

I dag er hun helt fortrolig med ordningen. Sidste efterår blev hun nemlig valgt til fællestillidsrepræsentant og er nu med, når de lokale lønmidler fordeles blandt hendes kolleger. Og det gik godt, da hun midt i januar var med ved forhandlingsbordet og hentede et godt resultat hjem til tre ud af fire kolleger.

”Det kan være nødvendigt, hvis man ikke skal gå fra hus og hjem. Politikerne skal gøre, alt det man kan gøre,” siger hun.

Som optakt til forhandlingerne havde hun talt med alle kolleger om mulighederne for et lønløft. Og hun havde nydt godt af den systematiske tilgang til arbejdet med lokalløn, FOA Århus er kendt for.

Læs også: Kæmpe geografiske lønforskelle – se, hvor stor lokallønnen er hos dig

”I et vikarkorps som vores er det begrænset, hvor tit vi ser hinanden. Vi er jo på forskellige arbejdspladser og taler ikke så meget sammen. Men jeg har mødt alle, og det var faktisk en fin proces. Og jeg lærte selv en del,” siger Jeanne Bøg Pedersen.

Alt for få taler om lokalløn

Hendes oplevelser er ikke usædvanlige. En ny undersøgelse viser således, at blot 28 procent af FOAs medlemmer har talt om lokalløn med deres tillidsrepræsentant inden for det seneste år.

Og selvom det er en fremgang på syv procentpoint siden 2016, er det fortsat alt for få, mener Thomas Enghausen, næstformand i FOA:

”Målet er, at 100 procent taler om lokalløn. For det er helt i orden at tale om løn med sine kolleger og i særdeleshed med sin tillidsrepræsentant. Det skal man helst gøre én gang om året, og man må meget gerne gøre det to gange om året.”

Undersøgelsen viser samtidig, at bare 18 procent har fået forhandlet lokalløn med hjælp fra ens tillidsrepræsentant eller FOA-afdeling inden for det seneste år. Og det er ikke fordi, at FOAs medlemmer allerede får som fortjent, slår Thomas Enghausen fast.

”Vi kan se, at flere af FOAs grupper ikke fik den andel af lokalløn, som de bør. Det skal vi have lavet om på. Ofte har meldingen fra arbejdsgiveren været, at der ikke er nogen penge at forhandle om. Men så må man lave et uenighedsreferat og på den måde tage sagen videre i forhandlingssystemet,” siger han.

Savner åbenhed og dialog om lokalløn

I en medlemsundersøgelse svarer flere, at de savner åbenhed og dialog om lokalløn.

25 procent oplever, at der er åbenhed om lokalløn på arbejdspladsen.

16 procent oplever, at lokalløn fordeles efter retfærdige principper.

68 procent mener at have kvalifikationer eller funktioner, der burde give et ekstra tillæg.

18 procent har fået forhandlet lokalløn af tillidsrepræsentant eller FOA-afdeling inden for det seneste år.

Kilde: FOA medlemsundersøgelse, december 2021

+

Uenighedsreferat virker

En af de FOA-afdelinger, som det seneste år har arbejdet målrettet på at forbedre lokallønsindsatsen, er PMF afdeling 4 i Storkøbenhavn.

Det arbejde indebærer blandt andet systematiske beregninger over lønudviklingen på den enkelte arbejdsplads, fortæller afdelingsformand Mia Bendtsen.

”De beregninger bruger vi til at vise, at der er ansatte, der ikke har haft en fornuftig lønudvikling, og vi rejser lønkrav. Hvis arbejdsgiver så siger, at der ikke er penge, må vi svare, at i så fald har ledelsen jo disponeret forkert. Og opnår vi ikke enighed, må der laves et uenighedsreferat, og sagen føres videre,” siger hun.

Det er for tidligt at sige, hvor mange flere penge det er lykkedes at forhandle hjem i lokalløn. Resultatet af PMF-afdelingens anstrengelser kan endnu ikke ses i lønstatistikkerne.

Men det kommer det til, siger Mia Bendtsen, der samtidig erkender, at de tidligere har været for hurtige til at bøje nakken, når arbejdsgiver sagde, at der ingen penge var. På den måde har ”årtiers nedskæringspolitik” sat deres præg ifølge Mia Bendtsen.

”Vi har jo været vant til at blive mødt med den sædvanlige svada om, at der ikke er nogen penge og dermed intet at forhandle om. Men styrkeforholdet er ved at ændre sig. Vi bruger vores fællesskab og de nye redskaber til at vende udviklingen og sikre, at vores medlemmer får en betydelig større andel af den lokale løndannelse. Det er hovedopgaven i de kommende år,” siger hun.

Overenskomst som lokkemad

I Odder ser Jeanne Bøg Pedersen frem til de næste forhandlinger om lokalløn for 2022 for kollegerne i vikarkorpset. Og det varer ikke længe, før de finder sted.

De forhandlinger, hun var med til at afslutte i januar, handlede nemlig om lokallønnen for 2021, som var blevet udsat på grund af corona. Derfor var der tale om lønløft med tilbagevirkende kraft.

”Når vi skal i gang igen tager jeg selvfølgelig en runde mere med alle kollegerne i vikarkorpset,” siger Jeanne Bøg Pedersen og tilføjer, at samtalerne også har en effekt, når det handler om at udbrede kendskabet til en overenskomst:

”Jeg talte jo også om lokalløn med de kolleger, der ikke er organiserede. Og jeg fortæller dem da, at det er nemmere også at tale på deres vegne, hvis de melder sig ind, og vi står sammen. Sidst var der en, der gjorde det, mens en anden takkede nej.”

Tal om løn ved jobskifte

Sørg for, at løn bliver en del af ansættelsessamtalen – også selvom din leder ikke bringer det på banen. Stil også gerne konkrete krav. Du kan eksempelvis nævne, at du i dit nuværende job ligger på et samlet løntrin 24, og at du forventer at stige minimum to løntrin i forbindelse med jobskifte.

Tjek forhåndsaftalerne

Forhåndsaftaler indeholder bestemmelser om, at for eksempel kompetenceudvikling og særlige opgaver automatisk skal udløse lokallønstillæg. Måske har du løst en opgave, som efter aftalen skal eller kan give dig et tillæg. Eller måske du har lyst til at påtage en funktion eller komme på kursus, som udløser et ekstra tillæg? Spørg tillidsrepræsentanten efter forhåndsaftalen.

Husk, at du har krav på lønforhandling

Ud over at forhandle løn ved jobskiftet har du én gang om året krav på lønforhandling. Tænk over, hvilke af dine arbejdsopgaver der måske kan udløse et tillæg. Rådfør dig gerne med din tillidsrepræsentant eller FOA-afdeling.

Hvad, hvis vi ikke bliver enige?

Ikke alle lønforhandlinger ender med enighed. I de tilfælde har man nogle steder gode erfaringer med at lave et uenighedsreferat. Det går ud på, at begge parter – den tillidsvalgte og arbejdsgiveren – underskriver et stykke papir, der erklærer en uenighed, og hvad den handler om. Derefter overgår sagen til den lokale afdeling, der forhandler videre.

Kilde: FOA Overenskomst

Hvad er lokalløn?

Lokalløn er den del af din løn, som forhandles lokalt mellem FOA og kommunen eller regionen. Lokalløn kan gives som tillæg for særlige kompetencer eller funktioner eller som et engangsbeløb (bonus).

Hvordan får man lokalløn?

I en række kommuner og regioner er der forhåndsaftaler, som er forhandlet mellem FOA og arbejdsgiverne.

Forhåndsaftalerne giver ekstra tillæg for særlige funktioner og/eller kompetencer. Det kan for eksempel være tillæg til praktik- og forflytningsvejledere og fastholdelsesbonus til medarbejdere, der har været ansat i et givent antal år.

Lokale tillæg og engangsbeløb kan også gives efter individuelle forhandlinger ved den årlige lønforhandling. Det kan være til medarbejdere, der har fået nye kompetencer efter videreuddannelse, eller hvis man har fået nye opgaver og ansvarsområder.

Hvor kommer pengene fra?

For godt 30 år siden besluttede man, at en mindre del af offentligt ansattes løn skulle forhandles lokalt. De enkelte faggrupper finansierede selv ordningen ved at give afkald på midler fra de centralt aftalte overenskomster.

Nogle faggrupper skød flere penge ind til lokalløn end andre – særligt mandsdominerede faglærte grupper som tekniske servicemedarbejdere lagde meget, mens for eksempel social- og sundhedsmedarbejdere lagde lidt under syv procent ind samlet.

Kilde: FOA Overenskomst

+

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev