Annonce

Ung kvinde sidder på farverig opsætning

Unges sygefravær stiger drastisk


På få år er sygefraværet blandt unge under 30 år steget
voldsomt. Det gælder ikke mindst blandt sosu-ansatte og
pædagogiske medarbejdere. Årsagen kan ifølge en forsker
være, at det er en generation, der mistrives.

Annonce

Den 27-årige social- og sundhedshjælper Louise Andersen, der også er tillidsrepræsentant, ser flere forklaringer på stigende sygefravær blandt unge kolleger. Hun mener, at de på en og samme tid er både skrøbelige og usårlige. Begge dele kan udløse flere sygemeldinger. Heidi Lundsgaard

Af Finn Danielsen
Journalist

Annonce

Sygefraværet stiger i kommunerne, og det skyldes især, at unge ansatte melder sig syge i større omfang end tidligere.

Værst står det til på social- og sundhedsområdet, hvor sygefraværet blandt de ansatte under 30 år er skudt i vejret med næsten 14 procent i årene 2017-2019. Stigningen er så voldsom, at de unge social- og sundhedsansatte nu har overhalet deres ældre kolleger, når det gælder sygefravær.

Maria Melchiorsen, der er forbundssekretær i FOA, mener, det er en alarmerende udvikling og ser det som et udtryk for, at arbejdsmiljøet er for råt, og at det i særlig grad rammer de unge.

"Højere sygefravær blandt de unge er et kæmpeproblem. Det er jo dem, vi skal bygge fremtiden på, så problemet skriger på handling. Og det skal være nye former for handling, for den nuværende indsats batter ikke."

Læs også: Leder: Pas på de nye i job-trafikken

Mange unge har psykiske problemer

Også inden for det pædagogiske område er de unge mere syge end tidligere – og mere end de unge i gennemsnit. Udviklingen fremgår af en ny undersøgelse fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed, som alene drejer sig om kommunerne, men tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) viser, at også regionerne oplever stigende sygefravær blandt unge.

En af forklaringerne kan ifølge Sundhedsstyrelsens seneste nationale sundhedsprofil fra 2017 være, at mange unge døjer med psykiske problemer. Det gælder særligt unge kvinder, som er den gruppe, der udgør størstedelen af nyansatte i FOAs store faggrupper.

"Den Nationale Sundhedsprofil påviste en udvikling, hvor unge på flere områder mistrives. Jeg er ikke overrasket over, at den mistrivsel også kommer til udtryk som øget sygefravær i aldersgruppen. Den sammenhæng ser vi også i andre undersøgelser," siger Anne Illemann Christensen, der er forskningschef ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU, og en af forskerne bag sundhedsprofilen.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har sat gang i et projekt om unges sygefravær, der afsluttes i 2023.

"Vi ved endnu meget lidt om unges sygefravær, men det er præget af kortvarigt fravær under syv dage, og det kortvarige fravær falder med alderen. Flere studier peger på, at risikofaktorer i det psykosociale arbejdsmiljø som for eksempel følelsesmæssige krav i arbejdet hænger sammen med sygefravær. Vi undersøger nu, om disse sammenhænge også gælder for de unge," siger Jeppe Karl Sørensen, der er ph.d.-studerende ved NFA.

Læs også: 27-årige Louise: ”Nogle gange skal der ikke så meget til en sygemelding”

Brug for mentorer og sparring

Han peger på, at følelsesmæssige krav vejer tungt på både social- og sundhedsområdet og i det pædagogiske arbejde.

"I projektet følger vi unge, fra de indtræder på arbejdsmarkedet. Det giver os en unik mulighed for at undersøge, om forskellige faktorer i starten af de unges arbejdsliv har betydning for deres sygefravær. Overgangen fra skolen til arbejdet og introduktion til jobbet er vigtig. Vi taler meget om den gode slutning på arbejdslivet, men vi har også brug for at tale om den gode indgang til arbejdslivet," siger Jeppe Karl Sørensen.

Det er forbundssekretær i FOA Maria Melchiorsen enig i.

"Travlhed på arbejdspladserne gør, at de unge mangler mentorer, støtte og introduktion til deres arbejde. Korttidsfraværet kan være udtryk for, at de ikke føler sig klædt på til opgaverne, og at hverdagen ikke rummer tid til, at de får talt med nogen om deres oplevelser. Det bliver man syg af, og så trækker man måske hurtigt stikket, for eksempel med hovedpine," siger hun.

Fagbladet FOA har bedt Kommunernes Landsforening (KL) om en kommentar til unge ansattes stigende sygefravær. KL har dog kun ønsket at udtale sig generelt og overordnet om sygefravær. 

Unge sosu-ansatte er nu mere syge end de ældre

I 2019 havde de unge det højeste årlige sygefravær pr. fuldtidsansat på sosu-området. 

Alder

Sygedage

Under 30 år

18

30-39 år

17,75

40-49 år

16

50-59 år

16

0ver 60 år

16,5

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor samt egne beregninger 

 


+

Unge kvinder trives dårligt

 

 

Alle danskere

Kvinder, 16-24 år

Højt stress-niveau

25,1%

40,5%

Dårligt mentalt helbred

13,2%

23,8%

Søvnproblemer

13,6%

17,8%

Nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig

7,0%

14,1%

Ængstelse, nervøsitet, uro, angst

6,6%

12,8%

Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2017. I undersøgelsen oplyser over halvdelen af de 16-24-årige kvinder, at de inden for de seneste 14 dage har været meget generet af smerter eller ubehag. Det er en højeste andel blandt alle aldersgrupper.


+

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev