Annonce

Tomt klasseværelse: Claus Bech /Ritzau Scanpix

Tema: Coronavirus

Genåbning af de mindste klasser: Det skal du vide om test, mundbind og meget andet


Opdateret 08. februar 2021

Måske presser spørgsmålene sig på, hvis du er blandt dem, der mandag skal på arbejde på en skole eller i en SFO. Skal du bruge mundbind? Hvad sker der, hvis et barn viser sig smittet med corona? Det og meget andet forsøger vi at give svar på.

Annonce

Børn under 11 år smitter mindre end andre personer. Derfor har myndighederne nu vurderet, at 0.-4. klasserne kan genåbne mandag. Claus Bech / Ritzau Scanpix

Af Astrid Graugaard Ingemann
Journalist

Annonce

Mandag morgen er det igen på med rygsækken for de yngste skolebørn. Smittetallene er nemlig så lave, at Sundhedsstyrelsen mener, det er sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne landets skoler og SFO’er for 0.-4.-klasserne den 8. februar.

Men for dig, som arbejder inden for skoleområdet, giver genåbningen måske anledning til bekymringer og spørgsmål om for eksempel testning, værnemidler og syge børn. Fagbladet FOA giver dig her svar på en række spørgsmål.

Skal jeg som ansat bruge visir?

Som medarbejder på en skole eller i en SFO er det ikke et krav, at du bærer visir, når du er på arbejde, men du har ret til at gøre det, hvis du ønsker. Din leder – eller andre – kan altså ikke nægte dig at tage et visir på, når du omgås børnene. Lærere og pædagoger har dog fortsat ikke ret til at bruge mundbind, da vurderingen lyder, at det er vigtigt, at børnene kan se deres ansigter.

Desuden er det ikke længere kun pædagogisk personale og lærere, som har ret til at bære visir. I forbindelse med genåbningen 8. februar udvides denne ret til også at omfatte det øvrige personale på skolerne og i SFO’erne – for eksempel servicemedarbejdere og rengøringsassistenter.

Skal jeg som ansat testes?

Alt personale på skoler og i skolefritidsordninger opfordres af myndighederne til at få gennemført en PCR-test, inden de møder ind mandag morgen.

Derudover arbejder kommunerne på at opbygge testkapacitet, så ansatte på landets skoler og i SFO’er kan blive tilbudt to ugentlige kviktests, skriver Kommunernes Landsforening i en pressemeddelelse. Det har været KL’s ambition, at man allerede fra uge 6, altså fra 8. februar, kunne teste personalet to gange om ugen, men testkapiciteten vil ikke være 100 procent klar til mandagens genåbning, lyder det fra KL. Derfor skal de ansatte væbne sig med tålmodighed.

”Det er en stor opgave, som tager tid at løse. Vi kan desværre ikke sige noget konkret om, hvordan testkapaciteten er helt på plads, men der bliver arbejdet på højtryk – og vi håber selvfølgelig, det står helt klar i løbet af ugen (uge 6, red.),” siger KL’s presseenhed.

Det vil være frivilligt at lade sig teste, og testningen vil som udgangspunkt foregå på skolerne i arbejdstiden eller i umiddelbar tilknytning hertil.

Justitsminister Nick Hækkerup anbefaler dog alle ansatte at benytte sig af tilbuddet om kviktests:

”Det er et vigtigt værktøj til at bryde potentielle smittekæder hurtigt og dermed også et væsentligt element i den begrænsede genåbning, som vi nu heldigvis kan se frem til for de mindste skoleelever. Derfor er det også afgørende, at personalet på landets skoler nu gør brug af tilbuddet om kviktest, så vi sikrer, at genåbningen foregår så forsvarligt som muligt,” siger han i KL’s pressemeddelelse.

Skal forældrene bruge mundbind?

Det er et krav, at alle forældre – og andre besøgende såsom ældre søskende over 12 år og bedsteforældre – skal have mundbind eller visir på, når de opholder sig indendørs på skoler og i SFO’er. Kan de ikke leve op til det, skal børnene afleveres og hentes udenfor.

Det anbefales dog, at aflevering og afhentning – i det omfang det er muligt – bør foregå uden for, ligesom forældrene opfordres til at overholde anbefalingen om mindst to meters afstand til personalet og de andre børn.

Kan jeg som ansat afvise forældre, der ikke bærer mundbind eller visir?

Som skole og SFO har man ret til at afvise forældre eller andre besøgende, hvis de uberettiget nægter at bruge mundbind eller visir indenfor. Forældre, som for eksempel har vejrtrækningsproblemer eller af andre grunde ikke kan bruge mundbind eller visir, er altså – som alle andre steder – undtaget dette krav.

Det er dog vigtigt, at skoler, SFO’er mv. husker at opsætte informationsmateriale angående kravet om brugen af mundbind og visir for forældre og andre besøgende samt muligheden for bortvisning ved manglende overholdelse af kravet. Har man ikke gjort opmærksom på det, kan det medføre en bøde.

Skal børnene testes?

Det er hverken et krav eller en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, at eleverne bliver testet, inden de møder i skole. 

Til gengæld gælder de almene retningslinjer selvfølgelig. Udviser børnene symptomer på covid-19, eller har de været i kontakt med en smittet, er det vigtigt, at de ikke møder op i skole.

Hvad sker der, hvis en elev eller en medarbejder i klassen får corona?

I undervisningssituationer er det ifølge Sundhedsstyrelsen ikke muligt for elever og personale inden for stamklassen at overholde kravet om to meters afstand.

Derfor har Sundhedsstyrelsen i forbindelse med genåbningen af de mindste skoleklasser besluttet, at alle elever og medarbejdere i stamklassen betragtes som nære kontakter.

Det er en væsentlig ændring i forhold til de tidligere retningslinjer og betyder, at hvis en elev eller en ansat i stamklassen viser sig smittet med corona, skal alle – både børn og voksne – i isolation, indtil man har fået to negative testsvar. Først herefter må man komme tilbage i skole igen.

Hvilke andre retningslinjer skal jeg være opmærksom på?

De retningslinjer, som også var gældende i skoler og SFO’er inden den seneste nedlukning, gælder selvfølgelig stadig, når skolerne og SFO’erne nu genåbner, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet på deres hjemmeside.

Det betyder, at al kontakt mellem klasserne skal reduceres for at mindske risikoen for smittespredning. Derudover skal der stadig være øget fokus på hygiejne og på at holde afstand, både når man færdes på fællesarealer og i frikvartererne.


Som ansat skal du også huske at holde god afstand til dine kolleger på lærerværelset. Ifølge Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, har man nemlig tidligere set, at det er på lærerværelset, man som medarbejder er udsat for den største smitterisiko. Det fortalte hun i en live-udsendelse på Sundhedsstyrelsens facebookside fredag 5. februar.

Hvad gør jeg, hvis mit eget barn bliver sygt?

Folketinget vedtog i efteråret en midlertidig lov om ret til barselsdagpenge til de forældre, som er nødt til at blive hjemme og passe deres børn som følge af coronasmitte. Det gælder altså børn, der enten er smittet med covid-19 eller er nærkontakt til en smittet og derfor ikke må komme i skole eller daginstitution.

Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år, og det er muligt at få op til 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn.

Som forælder skal du kunne fremlægge dokumentation for, at skolen eller daginstitutionen har sendt dit barn hjem som følge af et smittetilfælde. Eller at barnet selv er sygt. Derudover skal der fremlægges en erklæring fra begge forældres arbejdsgivere om, at forældrene ikke har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har ubrugte omsorgsdage eller afspadsering, som du kan bruge i stedet for.


Kilder: Sundhedsstyrelsen, Børne- og Undervisningsministeriet og Kommunernes Landsforening

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev