Annonce

Tema: Coronavirus

Tillidsfolk: Nu handler det om at bringe de gode corona-erfaringer videre


Coronakrisen har ikke kun været hård og udfordrende. Den har også givet mere tid til kerneopgaven og andre gode erfaringer, som tages med videre på den anden side, lyder det fra en sosu-assistent og en pædagogmedhjælper.

Annonce

Spørger man pædagogmedhjælper Casper Hare, har coronatiden ikke været så skidt, at den ikke er godt for noget. I Børnehaven Korevej har børnene nydt godt af at være fordelt i mindre grupper - og det er en erfaring, institutionen tager med videre efter krisen.  Michael Bo Rasmussen

Af Astrid Graugaard Ingemann
Journalist

Annonce

“Jeg tænker ikke, at vi skal tilbage til hverdagen, som den var før coronakrisen. Vi skal helt sikkert tage de gamle arbejdsgange op til revision og tænke over, hvordan vi fører nogle af de gode erfaringer, vi har gjort os, videre.”
 
Sådan lyder det fra Anja Møldrup, social- og sundhedsassistent og arbejdsmiljørepræsentant på Mou Plejecenter i Nordjylland. Selvom coronakrisen har medført mange udfordringer, har den ifølge hende også givet plads til nye arbejdsmetoder og faglige erfaringer.
 
Blot 22 kilometer længere væk, i Børnehaven Korevej i Aalborg, er det også den opfattelse pædagogmedhjælper og tillidsrepræsentant Casper Hare har.
 
“Selvfølgelig har der været udfordringer, blandt andet i forhold til at skulle vaske alt legetøj. Men overordnet set, er den tvivl og frygt, vi havde inden genåbningen, gjort til skamme, for der er rigtig mange positive ting, vi fremover kan lære af,” siger han. 
 

Læs også: Plejepersonale under corona: Sygefraværet er faldet

Mere tid til beboerne
En af de gode erfaringer, Anja Møldrup peger på, er, at de virtuelle møder har fungeret godt og givet mere tid til kerneopgaven. Under normale omstændigheder kører hun nemlig ofte til møder i Aalborg, hvilket kræver halvanden times transport i alt.
 
“Det er tid, jeg i stedet har kunnet bruge sammen med beboerne. Så fremover kan vi måske holde flere møder virtuelt, selvom det selvfølgelig er en balance. For der er også noget socialt i at mødes, som går tabt, når man sidder foran skærmen,” siger Anja Møldrup.
 
Hun arbejder på plejecentrets demensafsnit, hvor nogle af beboerne de seneste måneder har fået dosispakket medicin. Den tid Anja Møldrup og kollegerne ellers ville bruge på at dosere medicin, skulle nemlig frigives til andre opgaver i tilfælde af, at coronaen ville øge arbejdspresset markant eller ramme flere medarbejdere.
 
Det er dog endnu ikke sket, og den ekstra tid har de derfor haft til at lave aktiviteter med borgerne, som rækker udover den personlige pleje. 

“Når vi for eksempel har tid til at sætte os ned og male på sten med beboerne, kan man mærke, at de blomstrer. Det sociale er virkelig med til at gøre deres liv meningsfuldt. Det betyder også meget for mig, for den sociale og pædagogiske del af arbejdet er grunden til, jeg valgte det i sin tid,” siger 43-årige Anja Møldrup, som derfor ser det som en god mulighed at fortsætte med dosispakkerne efter krisen. 

At der er kommet mere tid til kerneopgaven, oplever pædagogmedhjælper Casper Hare også. Siden børnehaven efter påske åbnede igen, er børnene blevet inddelt i legegrupper på maks otte, ligesom legepladsens fysisk er blevet indrammet i små miljøer til hver enkelt gruppe.
 
“Det har skabt super gode læringsmiljøer for børnene, og særligt de børn, som er i udsatte positioner, har profiteret godt af det, fordi de skal forholde sig til færre mennesker og et mindre område,” siger han.
 
Samtidig har der også været flere voksne, da institutionen siden genåbningen har haft ansat et par fuldtidsvikarer for at kunne inddele børnene i de mindre grupper og dermed efterleve de sundhedsfaglige retningslinjer. Og det kan mærkes.
 
“Der er mere ro på børnene, og som voksen har man mere øje for hvert enkelt barn. Vi har også kunnet lave flere pædagogiske aktiviteter, fordi der både er flere hænder og mere overskud til det. Det har virkelig været fedt, og børnene virker gladere,” siger 31-årige Casper Hare.

Nyt træningstidspunkt

Da corona lukkede dørene for besøg på landets plejehjem, hvad end det var fra pårørende eller fysioterapeuter, var det ifølge Anja Møldrup både på godt og ondt.
 
“Selvfølgelig er der beboere, som har været mærket af, at de ikke har set deres pårørende, men andre har faktisk fundet en ro i, at der ikke har været nogen forstyrrelser ved, at folk udefra kommer ind,” siger hun.
 
Hendes hensigt er på ingen måde, at der fremover skal være færre besøgende. Tværtimod glæder hun sig til, at dørene igen kan stå frit åbent, så de pårørende kan komme forbi. Til gengæld tænker hun, at man kan prøve at lægge beboernes træning på et andet tidspunkt, end den plejer.
 
“Vi har opdaget, at formiddagene fungerer bedre uden træning, for beboerne er ikke vågne nok til, at der er så mange forstyrrelser og så meget aktivitet,” siger Anja Møldrup.
 
Det er ikke kun på Mou Plejecenter og i Børnehaven Korevej, at der under coronakrisen har været mere fokus på kerneopgaven. Arbejdsmiljøkonsulent i FOA Charlotte Bredal har hørt eksempler på flere arbejdspladser, hvor det er tilfældet.
 
“Det handler ikke blot om, at kvaliteten af kerneopgaven er løftet, men også, at der
er enighed om, hvilke opgaver der skal prioriteres. Det kan gøre samarbejdet lettere, hvilket også skaber trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø,” siger hun.
 
Udover mere klarhed om kerneopgaven, har Charlotte Bredal også hørt om gode erfaringer med tættere opfølgning på opgaver, god hygiejne, mere anerkendelse og kontakt fra ledelsen, samt mere fleksibilitet og et styrket samarbejde.
 

Styrket samarbejde

Det kan både Anja Møldrup og Casper Hare nikke genkendende til.
 
Selvom medarbejderne i Børnehaven Korevej under tiden med corona har været adskilt med hver deres lille børnegruppe, har de stort set hver morgen, når de er mødt ind, lagt en struktureret plan for dagen.
 
“Det betyder, at vi er mere opmærksomme på hinanden end førhen, hvor vi nogle gange bare kørte på rutinen. Så fællesskabsfølelsen er også blevet større, og når vi kommer ud af corona, tror jeg, det er en rigtig god idé fortsat at forventningsafstemme og lytte så meget til hinanden, som vi gør nu,” siger Casper Hare.
 

Husk erfaringerne

Når det største pres i forhold til coronakrisen er bag os, mener Charlotte Bredal, at det er en god idé, at arbejdspladserne lokalt tager sig tid til systematisk at snakke både gode og dårlige erfaringer igennem.
 
“Det er vigtigt, at vi får skabt en hverdag, hvor vi holder fast i nogle af de ting, der har fungeret godt. Mindst lige så vigtigt er det at få bearbejdet og evalueret på de høje følelsesmæssige krav og det pres på den enkelte, som coronakrisen har bragt med sig. Og  
selvfølgelig få fulgt op på eventuelle forsinkede belastningsreaktioner,” siger hun.
 

Læs også: Coronakrisen har tømret plejere og pårørende tættere sammen

I Børnehaven Korevej fortæller Casper Hare, at der på et personalemøde allerede er blevet talt om, at nogle af de elementer, som fungerer rigtig godt for tiden, måske er kommet for at blive. Blandt andet de små legegrupper.
 
Sådan en evaluering af coronatiden, forestiller Anja Møldrup sig også, skal på dagsordenen til et MED-møde på Mou Plejecenter.
 
“For selvom det har været en lidt udfordrende tid, har corona tvunget os til at gøre tingene på nye og anderledes måder. Nu handler det så om, hvordan nogle af de gode erfaringer kan bringes med videre,” siger hun.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev