Annonce

Tema: Kongres 2019

Her er din nye bestyrelse i Kost- og Servicesektoren


Der er er både kendte og nye ansigter i den sektorbestyrelse,
der blev valgt til årsmødet i Kost- og Servicesektoren.

Annonce

Berit Jakobsen (tv.) og Pia Heidi Nielsen blev begge genvalgt som henholdsvis sektornæstformand og sektorformand i Kost- og Servicesektoren. Malte Kristiansen

Af Rikke Jung Rasmussen
Journalist

Annonce

Der er repræsentanter fra store dele af landet i den nye sektorbestyrelse i Kost- og Servicesektoren, som blev valgt på tirsdagens årsmøde.

Ud over posterne til formand og næstformand, skulle der vælges tre sektorbestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter for sektorbestyrelsesmedlemmerne.

Til posterne som formand og næstformand blev henholdsvis Pia Heidi Nielsen og Berit Jakobsen valgt uden modkandidater. Derimod var der kampvalg til sektorbestyrelsesposterne.

To mand og en kvinde

Til de tre poster var der nemlig fire kandidater – ud over Gitte Yvonne Møller fra KLS og Steen Andersen fra FOA Nordsjælland, som tidligere har bestredet posterne, havde Inge Holk Rasmussen fra FOA Aarhus og Bo Bergstrøm fra FOA Odense, som tidligere har fungeret som suppleant, meldt deres kandidaturer.

De tre, der blev valgt til sektorbestyrelsen er Steen Andersen fra FOA Nordsjælland, Inge Holk Rasmussen fra FOA Aarhus og Bo Bergstrøm fra FOA Odense.

Til de tre poster til som suppleanter for sektorbestyrelsesmedlemmerne var der ligeledes kampvalg. De tre, der blev valgt, er Laila Vorm fra FOA Herning, Line M. Sørensen fra FOA Aarhus og Tina Pedersen fra FOA Frederikssund.

Det vil sektoren arbejde for

Udover valg til sektorbestyrelsen besluttede årsmødet, hvilke fire overordnede mål sektoren skal arbejde for i den kommende kongresperiode. Det drejer sig om de fire strategiske områder: Trivsel, overenskomst, faglighed samt velfærd og klima.

På årsmødet gav flere deltagere udtryk for deres utilfredshed med, at forhandlings- og aftaleret er knyttet op på valg af pensionsselskab. Det vil sige, at for PenSam-kunder har FOA forhandlingsretten, mens for PensionDanmark har 3F forhandlingsretten. Har en ansat ikke taget stilling til pensionsselskab inden syv dage, bliver vedkommende automatisk optaget i PensionDanmark.

Den problematik er formandskabet opmærksomme på.

”Vi er meget bevidste om problemerne med, at forhandlings- og aftaleretten er knyttet op på valg af pensionsselskab. Det skal vi have lavet om,” siger formand Pia Heidi Nielsen.

Både hun og næstformanden er overordnet set tilfredse med målsætningerne for de næste fire år.

”Det glæder mig, at medlemmerne er så klimabevidste. Det har vi taget til os i FOA, hvor vi er en del af initiativet ’Broen til Fremtiden’, lige som vi vil gøre vores for at påvirke folketingets kommende klimalov,” siger næstformand Berit Jakobsen.

Nyt bindeled mellem FOA og medlemmerne

Til årsmødet blev det desuden besluttet at oprette en ny rolle i FOA. Nemlig en såkaldt faggruppekoordinator – inspireret af Teknik- og Servicesektorens faggruppeformand – som skal fungere som bindeled mellem FOA og medlemmerne.

”Eftersom Kost- og Servicesektoren flere steder er blevet lagt ind under Social- og Sundhedssektoren eller Teknik- og Servicesektoren, og antallet af deltagere på vores faggruppelandsmøde falder, så er det nødvendigt med nogle personer, der kan fungere som den røde tråd og samle op på det, der bliver besluttet på faggruppelandsmøderne,” forklarer Pia Heidi Nielsen.

Faggruppekoordinatorerne skal klædes på via et kursusbeløb udbudt af FOA. Deres roller skal nærmere defineres ved det kommende bestyrelsesmøde til november.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev