Annonce

Rengøringsass og fællestillidsrepræsentant Lone Tvilsted-Jacobsen, der optræder i OK24-artikel

Tema: OK24

Nødråb fra de lavest lønnede: ”Det er altid os, der er sidst i køen”


Et centralt krav ved de aktuelle OK-forhandlinger handler om ekstra penge til de ufaglærte på sosu-området, pædagogmedhjælpere, husassistenter, køkkenmedhjælpere, rengøringsansatte og serviceassistenter.

Annonce

”Det handler jo ikke bare om ekstra penge her og nu. En dårlig løn giver også dårligere pensionsopsparing og trækker spor ind i alderdommen,” siger Lone Tvilsted-Jacobsen, der er rengøringsassistent og fællestillidsrepræsentant. Jørgen True

Af Morten Bruun
Journalist

Annonce

Hun gør rent på et bosted for udviklingshæmmede i Frederiksberg Kommune. Hun er fællestillidsrepræsentant for en blandet gruppe af rengøringsassistenter, husassistenter, serviceassistenter og køkkenmedhjælpere på knap 80 arbejdspladser.

Læs også: Rengøringsassistenter i opråb efter ansættelsesstop: Den faglige stolthed er væk

Og så er Lone Tvilsted-Jacobsen i øvrigt rap i replikken og svarer hurtigt, når hun bliver bedt om at vurdere kravet om ekstra penge til de lavestlønnede ved de kommende forhandlinger om nye overenskomster.

”Det er ret vigtigt. Det er altid os, der er sidst i køen,” siger hun og tilføjer:

”Og det dur ikke.”

Ekstra penge til fire løntrin

Gennem sit faglige arbejde har Lone Tvilsted-Jacobsen en bred berøring med nogle af de faggrupper, som er omfattet af den lavtlønspulje, der er rejst krav om ved de aktuelle forhandlinger om nye overenskomster.

Målet er at sikre de lavestlønnede blandt de lavtlønnede et supplement til den lønforhøjelse, alle offentligt ansatte får del i, og konkret drejer det sig om de faggrupper, der starter på løntrin 11, 12, 13 eller 14.

Læs også: Inflationen har bidt sig fast: ”Jeg låner penge af mine børn for at betale tandlægen”

For FOA-medlemmernes vedkommende er det de ufaglærte på sosu-overenskomst, pædagogmedhjælpere, køkkenmedarbejdere, husassistenter, rengøringsansatte og serviceassistenter.

”Det handler jo ikke bare om ekstra penge her og nu. Det handler også om at sikre folk en bedre fremtid. En dårlig løn giver også dårligere pensionsopsparing og trækker spor ind i alderdommen,” tilføjer Lone Tvilsted-Jacobsen.

Vigtigt at løfte fra bunden

Hun suppleres af Pia Heidi Nielsen, der er formand for Kost- og Servicesektoren i FOA:

”Den pulje er virkelig vigtig. Op til overenskomstforhandlingerne har mange medlemmer skrevet til os i FOA og fremhævet højere løn som det vigtigste krav. Det gælder alt det, der smager af løn – lige fra grundløn til pensionsprocenter og forskellige tillæg,” siger Pia Heidi Nielsen, der, som sektorformand, blandt andre repræsenterer husassistenter, køkkenmedarbejdere, rengøringsansatte og serviceassistenter.

Læs også: OK24-kravene fra Kost- og Servicesektoren er klar: Løn, løn og atter løn

”Det er så vigtigt at løfte fra bunden, og så handler det også om at vise anerkendelse og respekt for de opgaver, som de medarbejdere løser og udfører,” understreger Pia Heidi Nielsen.

Flere år med automatisk lønløft

Lavtlønspuljen er ikke det eneste vigtige krav for Lone Tvilsted-Jacobsen og de kolleger, hun repræsenterer.

”Vores automatiske lønforhøjelser stopper allerede efter fem år. Det er et meget stort ønske, at det ændres, så anciennitet honoreres i flere år,” siger hun.

Derudover er det også en udfordring, at mange af hendes kolleger optræder som ’minoriteter’ på deres arbejdsplads.

Lige fra den enlige køkkenassistent i daginstitutionen til plejecentrets rengøringsteam, der ikke kan måle sig med eksempelvis antallet af sosu-ansatte.

”Vi er i mindretal, og det kan være for nemt at overse os. Jeg oplever ikke, at det sker af ond vilje. Det er bare noget, der sker,” siger Lone Tvilsted-Jacobsen og fremhæver den enkelte leder som en afgørende faktor.

”Den opmærksomme leder husker også de små grupper. Ligesom den opmærksomme leder husker at honorere det, når en fra vores faggrupper for eksempel uddanner sig eller på anden måde gør sig fortjent til et tillæg. Det sker bare ikke hver gang.”

Skal deles af færre

Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 blev der aftalt ekstra penge til de lavestlønnede, da de kommunalt ansatte fik 140 millioner kroner til deling, mens de regionalt ansatte fik 13,32 millioner oven i hatten.

Dengang var pengene øremærket de ansatte på løntrin 11-21 og skulle altså deles af langt flere, end det forventes at blive tilfældet denne gang.

Hvis de aktuelle forhandlinger følger køreplanen, falder det første af årets forlig på plads i denne uge. Det drejer sig om de statsansatte, hvor FOA kun har meget få medlemmer. Men aftalen er interessant, fordi de statsansattes samlede ramme sætter retning for de endelige aftaler i regioner og kommuner, hvor FOA har langt den største del af sine medlemmer.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev