Annonce

coourbox

Tema: Coronavirus

Rengøring i dagplejen: Kommuner afsætter ikke ekstra ressourcer


I syv ud af de 10 største dagplejekommuner er der lige nu ikke afsat ekstra ressourcer til rengøringsopgaver i dagplejen under corona. Dagplejerne er pressede, der er brug for at få pengene ud nu, siger sektorformand i FOA Kim Henriksen.

Annonce

Dagplejerne skal bruge deres tid på børnene – og ikke på hygiejnisk rengøring, mener Kim Henriksen, der er formand for Pædagogisk Sektor i FOA. Men kun tre ud af de 10 største kommuner har afsat ekstra ressourcer til dagplejernes rengøring under corona. Og det er for få, mener Kim Henriksen. Colourbox

Af Malin Schmidt
Journalist

Annonce

Ud af de 10 største dagplejekommuner er det blot tre, der lige nu afsætter ekstra ressourcer til rengøring.

Det viser en rundspørge, Fagbladet FOA har gennemført i de 10 kommuner, der har flest dagplejere.

Fem ud af de 10 kommuner melder, at rengøringsopgaverne med gentagen daglig rengøring af kontaktpunkter som lyskontakter, skuffer og vægge i børnenes nåhøjde, vask af legetøj og øget generel rengøring stadig er en udfordring for dagplejerne. Flere kommuner ligger derfor i forhandling om at finde løsninger, der kan hjælpe dagplejerne.

Læs også: Coronarengøring i dagplejen: Hver anden har overarbejde

Mulige løsninger

I Vejle får dagplejerne for eksempel en halv times afspadsering om dagen. I København bliver hjælpen givet individuelt, blandt andet ved at man eksempelvis udskyder opstart af nye børn eller friholder dagplejerne i forhold til andre opgaver. Og i Aarhus Kommune arbejder Børn og Ungeforvaltningen på flere mulige løsninger.

Eksempelvis at dagplejeren enten kan få rengøringshjælp udefra, eller at det snavsede legetøj bliver hentet og afleveret tilbage i rengjort tilstand. Men løsningen skal findes hurtigt, lyder det fra forvaltningen, da dagplejerne længe har været udfordret af den daglige rengøring.

Midlerne skal ud nu

At det haster er også formand for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksens billede. Han kalder det ’rigtig godt’, at der flere steder bliver arbejdet på en løsning.

”Men det er fuldstændig uholdbart, at der er et større antal, som ikke har lavet en løsning for dagplejerne og heller ikke arbejder på det. Det er et kæmpe problem, for dagplejerne er ekstremt pressede. De har brug for, at ressourcerne til rengøring i dagplejen kommer ud, og det skal ske nu,” siger Kim Henriksen og peger på tallene:

I en spørgeskemaundersøgelse fra FOA i oktober svarede 98 procent af dagplejerne, at de fortsat oplever øgede krav til rengøring på grund af covid-19. Mere end 6 ud af 10 bruger deres pauser på rengøring, mens næsten hver anden, 46 procent, arbejder over for at nå rengøringen.

Læs også: Flere kommuner afviser aftale om dagplejernes coronarengøring

Presser også lederne

Både Danmarks Lærerforening og BUPL har meldt om pressede medarbejdere i skoler og daginstitutioner på grund af øgede rengøringskrav. BUPL lavede i november en undersøgelse, hvor 61 procent af lederne svarede, at de har fået delvis kompensation for ekstraudgifter til rengøring og personale grundet corona, mens 15 procent svarede, at de slet ikke var blevet kompenseret.

Og netop det var for nogle uger siden det store emne under åbent samråd med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, hvor blandt andet SFs børneordfører Jacob Mark undrede sig over de konstante beretninger om, at ressourcerne ikke er kommet ud i institutionerne.

”Man er simpelthen for passiv i kommunerne i forhold til at udrulle ressourcerne,” siger også Kim Henriksen. 
Og det går ikke kun ud over dagplejerne, tilføjer næstformanden i FOAs pædagogiske sektor, Joan Lindskov.

”Det går også ud over deres ledernes arbejdsvilkår og arbejdspres. De kan ikke hjælpe dagplejerne med deres udfordringer, hvis ikke de har ressourcerne til det,” siger hun.

Læs også: Udvalgsformand: Coronarengøring bør fortsætte i daginstitutioner 

En milliard mere til corona

I sidste uge landede Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen en aftale om yderligere en milliard kroner til at dække coronaudgifter som rengøring og værnemidler i kommunerne. Pengene bliver lagt oven i de 2,6 milliarder kroner, der blev aftalt i foråret.

Og de penge håber Kim Henriksen snart, man vil mærke i den kommunale dagpleje.

”Vi peger især på ekstern rengøringshjælp eller at legetøj bliver afhentet og rengjort, som gode løsninger. Dagplejerne skal have tid til det, der er deres kerneopgave, nemlig det pædagogiske arbejde. De skal have tid og nærvær med børnene. Det er det de skal bruge tiden på – ikke hygiejnisk rengøring,” siger Kim Henriksen.

Læs også: Coronarengøring: Dagplejere i Sønderborg arbejder gratis

Individuelle problemer 

Seks ud af 10 kommuner havde i en periode efter genåbningen øget ressourcerne til dagplejerne ved hjælp af for eksempel afspadsering eller ved at reducere dagplejernes åbningstid. Mange steder er de ressourcer dog udfaset igen, netop fordi kravene til rengøring og hygiejne, ifølge de kommunale børn- og ungeforvaltninger i Fagbladet FOAs rundspørge, er blevet normaliseret igen og nu svarer til niveauet før corona.

Flere fortæller også, at de ikke har fået tilbagemeldinger om vanskeligheder, at vanskelighederne især var koncentreret om overgangsfasen mellem genåbning og en mere normaliseret tilstand, eller at dagplejerne ikke har børn i hele åbningstiden på 48 timer om ugen, og derfor har tiden til at gøre rent, inden børnene blev afleveret eller efter at børnene blev hentet.

Læs også: Klumme: Rengøring presser dagplejen

Spørg dagplejepædagogen

Flere kommuner understreger i Fagbladet FOAs rundspørge, at det er vanskeligt at finde frem til en central løsning, der afhjælper samtlige problemer for kommunens dagplejere, da dagplejernes situation varierer.

Nogle har børn i hele åbningstiden, andre har tid til at gøre rent før og efter børnene bliver hentet og bragt. Nogle bor i en større bolig med have, hvor det er nemmere at afgrænse de rum, børnene bevæger sig i. Andre bor i en mindre lejlighed. Derfor opfordrer kommunerne dagplejerne til at opsøge deres leder eller dagplejepædagog.

Sådan gjorde vi

Fagbladet FOA har spurgt de 10 kommuner, der har flest dagplejere ansat, om de på nuværende tidspunkt har afsat ekstra ressourcer til rengøring under corona.

Desuden om de tidligere har afsat midler, og hvilke problemer og udfordringer de oplever i forbindelse med dagplejen i deres kommune.

Spørgsmålet er blevet besvaret af kommunernes børn- og ungeforvaltninger.

De pågældende kommuner er: Aalborg, Odense, Kolding, Silkeborg, Esbjerg, Aarhus, Viborg, Vejle, Randers og København. Én kommune har ikke svaret.

  • 3 kommuner har lige nu afsat ekstra ressourcer.
  • 5 kommuner oplever på nuværende tidspunkt, at deres dagplejere er udfordrede ift. rengøring. Problemerne handler især om at nå arbejdet i arbejdstiden. Også nervøsitet og usikkerhed om, hvordan de skal gøre rent, fylder en del.
  • 6 kommuner har tidligere under genåbning og nogle måneder frem haft ekstra ressourcer til rengøring i dagplejen. Flere steder er de ekstra ressourcer udfaset igen.

De generelle udfordringer i dagplejen lige nu drejer sig om rengøring, usikkerhed, udgifter til og distribution af værnemidler, at man flere steder er udfordret i forhold til smitte, isolation og test og derfor har hjemsendte dagplejere og dermed mangler medarbejdere. At dagplejerne er nervøse for smitte ift. at modtage gæstebørn. Også at legestuerne er lukkede og at dagplejerne mangler den kollegiale sparring og samvær med andre dagplejere og børn fylder meget.

+

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev