Annonce

Tema: Coronavirus

Flere kommuner afviser aftale om dagplejernes coronarengøring


Skærpede rengøringskrav har for flere dagplejere betydet ekstra timer ud over en arbejdsuge på 48 timer. I 17 kommuner har FOA ikke kunnet lave en aftale om dagplejerens arbejdstid. ”Det er bekymrende,” siger formanden for Pædagogisk Sektor i FOA.

Annonce

Genåbningen har været hård for kommunal dagplejer Helle Mondrup. Den har betydet uvished om retningslinjerne, utryghed i forhold til at få smitten ind i eget hjem og ekstra timer på grund af de skærpede rengøringskrav. Jens Bach

Af Malin Schmidt
Journalist

Annonce

For dagplejer Helle Mondrup har genåbningen mest af alt været frustrerende.

De hygiejnemæssige retningslinjer har været forvirrende, fordi de hele tiden blev ændret og ikke var tilpasset dagplejen. Det har været ensomt, fordi hun ikke har måttet se kollegerne overhovedet. Og det har været utrygt, fordi hun ikke vidste, om rengøringen nu var god nok til at kunne hindre en smittespredning.

Læs også: Dagplejens Dag: Det blev en fest, selv om vi savnede hinanden

”Det har simpelthen bare været utroligt hårdt,” siger Helle Mondrup, der er dagplejer i Holstebro Kommune og holder en pause som om udmattelsen stadig sidder i hende.

”Det har virkelig handlet om at holde tungen lige i munden.”

Forskellige vilkår

At kommunerne har fortolket reglerne forskelligt og givet dagplejerne meget forskellige vilkår at arbejde under, har kun gjort forvirringen større, mener hun.

Læs også: Højere grundløn for alle: Her er slutresultatet for medlemmer i Teknik- og Servicesektoren 

”I nogle kommuner har man afkortet åbningstiden på grund af den ekstra rengøring, i andre har man skullet gøre rent i sin fritid. Det har ikke været til at finde ud af,” siger Helle Mondrup, der synes, man skulle have ventet en uge med åbningen, indtil alt var faldet på plads.

Reduceret åbningstid eller ingenting

Nogle kommuner har på grund af de skærpede rengøringskrav givet dagplejerne to til fem timers reduceret åbningstid, viser en undersøgelse fra FOA blandt forbundets afdelinger. Den afdækker situationen i 90 ud af 98 kommuner.

17 kommuner har afvist at indgå aftale med FOA omkring de skærpede rengøringskrav og dagplejernes arbejdstid.

”Det har jeg i den grad rynker i panden over,” siger formand for Pædagogisk Sektor i FOA, Kim Henriksen.

I praksis betyder det nemlig, at dagplejerne her har skullet arbejde som normalt på trods af, at de i den første fase af genåbningen har skullet gøre rent og afspritte legetøj og kontaktflader to gange dagligt. I dag er rengøringen reduceret til en gang dagligt.

Rengøring i fritiden

Det har betydet, at flere dagplejere – ud over en arbejdsuge på 48 timer – også har gjort rent i deres fritid.

”Det bekymrer mig meget, at nogle dagplejere har skullet bruge fritiden på rengøring, når de i forvejen har en 48 timers arbejdsuge. Det er helt uacceptabelt,” siger Kim Henriksen.

Læs også: Coronarengøring i dagplejen: Hver anden har overarbejde

Derfor har FOA bedt Kommunernes Landsforening (KL) om en forhandling.

”Vi har haft en rigtig god dialog med KL, men når 17 kommuner ikke ønsker at indgå aftaler, forhandle eller være i dialog med vores afdelinger, bliver vi nødt til at tage det op over for KL.”

Dagplejen er omfattet af den politiske aftale, der giver et økonomisk tilskud til ekstra rengøring i dagtilbud.

Arbejdspres i stedet for arbejdsglæde

En FOA-medlemsundersøgelse fra begyndelsen af maj viser da også, at dagplejerne er den gruppe i FOA, der har oplevet størst arbejdspres, følt sig mest stresset og har haft flest overarbejdstimer under genåbningens første fase.

61 procent af dagplejerne svarer, at de i ’meget høj’ eller ’høj grad’ mærker et øget arbejdspres på grund af ændrede arbejdsgange under covid-19, mens gennemsnittet for alle FOAs faggrupper inklusive dagplejen ligger på 31 procent.

Knapt hver tredje (28 procent) af dagplejerne har i ’meget høj’ eller ’høj grad’ følt sig stressede, mens det kun gjald for 15 procent i snit for alle FOAs faggrupper.

Cirka hver tredje dagplejer (32 procent) har inden for de seneste 14 dage stort set dagligt arbejdet flere timer, end de har fået betaling for, for at kunne nå deres arbejdsopgaver. Her ligger gennemsnittet for alle FOAs faggrupper på 5,8 procent.

Over halvdelen af dagplejerne (52 procent) svarer, at de ikke er blevet kompenseret for det ekstraarbejde, de har haft på grund af de skærpede rengøringskrav.

Manglende anerkendelse

”Det er voldsomme tal, og jeg kan virkelig godt forstå dagplejernes frustrationer,” lyder det fra Kim Henriksen, der peger på, at FOA i mange kommuner har lavet gode aftaler.

Læs også: OK24: Aftale er landet for pædagogisk personale ansat i region eller kommune

”Men i andre har man ikke sidestillet dagplejerne med daginstitutionerne, hvor man har taget hensyn til retningslinjerne omkring rengøring,” siger han.

Sektorformanden forklarer, at han har hørt fra medlemmer, som havde uændret åbningstid, mens man i samme kommune har reduceret daginstitutionernes åbningstid, så man kun havde børn fra klokken 8 til 15.30.

”Når jeg så får meldinger om, at der fra kommunens side ikke har været ønske om gå i dialog, selv om bekendtgørelsen om nødpasning har givet kommunerne adgang til at reducere åbningstiden, så mangler der i den grad en anerkendelse af dagplejen.”

Fagbladet FOA har bedt Kommunernes Landsforening (KL) om en kommentar til sagen. I et mailsvar skriver Peter Pannula, kontorchef for børn, unge og folkeskole:

”Coronakrisen har betydet en anderledes arbejdsdag og andre opgaver for alle vores medarbejdere i kommunerne. Men hvordan man organiserer arbejdet og de opgaver, der er blevet en del af den nye hverdag, er et anliggende mellem medarbejder og leder. FOA har bedt os drøfte dagplejernes forhold på et møde, der er ved at komme i stand”.

Det er lettet lidt

For dagplejer Helle Mondrup er hverdagen nu blevet en smule lettere. De to daglige rengøringer er reduceret til en enkelt. Og dagplejerne i Holstebro må igen besøge hinanden. Men den første tid var vanskelig.

”Jeg er blevet ringet op af grædende kolleger, der har følt, de svigtede deres familier og deres børn,” siger Helle Mondrup, der også selv har følt, at hun har sat sin egen families helbred på spil.

”Det er jo et privat hjem, hvor der også bor en familie. Hvis du arbejder i en vuggestue, kan du skifte tøj og vaske hænder, når du kommer hjem. Jeg har lagt mange timer i rengøringen for ikke at risikere noget,” siger Helle Mondrup, der på trods af alle frustrationerne har nydt at se sine dagplejebørn igen efter nedlukningen.

”Mine dagplejebørn og deres forældre har været skønne i den her situation. Forældrene har, lige som jeg selv, taget det meget alvorligt. Men det har stadig været utrolig hårdt.”

Rengøring i dagplejen: Sådan håndterer kommunerne det

FOA Fag og Politik har lavet en undersøgelse blandt FOAs afdelinger om kommunernes håndtering af ekstra rengøring i den kommunale dagpleje under corona. Der er p.t. viden om 90 kommuner. Det svarer til 98 procent af alle landets dagplejere.


  • I 26 kommuner er der endnu ikke fundet en løsning på dagplejernes aktuelle udfordringer som følge af covid-19. Det svarer til cirka en tredjedel af de kommunale dagplejere.
  • I 9 af de 26 kommuner er der fortsat drøftelser i gang mellem forvaltning og den lokale FOA-afdeling. De 17 kommuner, hvor der ikke er lykkedes at lave en aftale udgør knap en femtedel af alle dagplejere på landsplan (19 procent).
  • I 59 kommuner er der taget stilling til rengøring i dagplejen under covid-19 enten i form af en aftalt løsning eller i form af en administrativ eller politisk stillingtagen. Det svarer til 68 procent af de kommunale dagplejere. I 5 af de 59 kommuner, hvor kommunen har taget stilling til håndteringen, er der dog et ’men’. I tre kommuner forsøger FOA-afdelingen at forhandle sig til bedre aftaler. I en kommune er der ikke lavet aftaler for alle distrikter endnu. Og i en kommune er der aftalt nedsat åbningstid, men åbningstiden kan hos mange dagplejere ikke reduceres på grund af forældrenes pasningsbehov. Der ses nu på en alternativ løsning.

Kilde: FOA Fag og Politik 

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev