Annonce

mink giver corona

Tema: Coronavirus

Det skal du vide, hvis du bor eller arbejder i en af de syv nedlukkede kommuner i Nordjylland


En muteret udgave af coronavirus fra mink har smittet mennesker, og derfor lukker syv kommuner i Nordjylland ned. Her er, hvad du skal vide, hvis du bor eller arbejder i en af de syv kommuner.

Annonce

Den nye mutation af coronavirus stammer fra mink og har smittet mennesker. Man frygter, at mutationen gør, at en eventuel fremtidig vaccine ikke vil virke. Derfor skal 17 millioner danske mink nu aflives, og store dele af Nordjylland lukker ned. Colourbox

Af Ida Østerlund
Journalist

Af Joachim Ploug Hansen
Journalist

Annonce

Opdateret 13/11-2020
 

Store dele af Nordjylland lukker ned, fordi en muteret udgave af coronavirus fra mink har smittet mennesker. De syv kommuner, der er omfattet af nedlukningen, er Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune. Men pendlere, der arbejder i kommunerne, bliver også ramt af nedlukningen og restriktionerne.

”Hele Danmark kommer til at trække store veksler på jeres indsats, jeres tålmodighed og ja, samfundssind,” sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde torsdag den 5. november. 

På et pressemøde den 13. november blev nogle af restriktionerne lempet. 

"Jeg vil gerne takke nordjyderne for jeres indsats," sagde sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke. 

"Det gælder alle borgere i Nordjylland, I har ladet jer testet, i har arbejdet døgndrift, og jeg vil også rette en stor tak til myndigheder og sundhedspersonale for jeres arbejde i denne svære tid," sagde han. 

Med hjælp fra juridisk konsulent i FOA Overenskomst, Katharina Sofie Storm Kristoffersen forsøger Fagbladet FOA her at gøre dig klogere på, hvad nedlukningen betyder for dig.

Læs også: Corona-mutation lukker Nordjylland: Kritiske arbejdsfunktioner skal stadig varetages

Jeg bor eller arbejder i en af de syv kommuner. Skal jeg på arbejde?
 
Offentlige og private arbejdspladser i de berørte kommuner opfordres kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner. Og offentlige og private arbejdspladser, der ligger uden for de pågældende kommuner, opfordres også til at hjemsende ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, hvis de bor i en af de syv omfattede kommuner.

Derfor skal du altså møde på arbejde, medmindre din arbejdsgiver anviser hjemmearbejde eller sender dig hjem.
 
På coronasmitte.dk er kritiske arbejdsfunktioner defineret på den her måde:
 
"Med kritiske funktioner sigtes der i denne sammenhæng blandt andet til personale ansat i sundheds- og plejesektoren (undtaget kosmetisk behandling mv.), ældreplejen, børne- og undervisningssektoren, politiet, kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder, beredskabet, kødkontrollen, på området for socialt udsatte, til pelsning og aflivning af mink og til opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur mv."

Er rengøringspersonale også en del af de kritiske funktioner?

Hvis du gør rent på et sygehus, plejehjem, i en daginstitution eller et andet sted, hvor der udføres kritiske funktioner, er FOAs vurdering, at god hygiejne er en forudsætning, og at du derfor også varetager en kritisk arbejdsfunktion.
 

Kan jeg blive overflyttet til andre områder, hvis min funktion er lukket ned? 

Der er lavet en fællesaftale med Kommunernes Landsforening. En overflytning til et andet område kræver dog, at der indgås en lokalaftale herom. Medlemmerne skal derfor kontakte deres lokale fagforening, hvis deres arbejdsgiver ønsker at flytte dem til en anden funktion/et andet område.
 

Kan jeg køre med bussen på arbejde?

Fra mandag den 16. november lempes trafikrestriktionerne i de syv berørte kommuner, hvor trafikken mellem kommunerne har været totalt indstillet. Borgere, der bor i de syv kommuner, må gerne rejse inden for de syv kommuner igen, de må dog fortsat ikke rejse ud af de nedlukkede kommuner. 

Også den offentlige transport  bliver lukket op igen inden for kommunerne. Den offentlige transport ud af de syv kommuner er dog fortsat indstillet. Det vil også sige, at tog fortsat ikke må medtage passagerer ud af de syv nedlukkede kommuner. 

Personer med samfundskritiske funktioner, der ikke har et alternativ til den kollektive transport, må benytte flextur ind og ud af kommunerne.

”Det vil skulle sikres, at personer, der varetager kritiske funktioner i fx sundheds- og plejesektoren, fortsat kan møde på arbejde. Det søges aftalt med Nordjyllands Trafikselskab, at de stiller flextur til rådighed for denne gruppe. Dette skal betragtes som en nødordning, og alle, der råder over private transportmidler, herunder bil, cykel, eller andre muligheder opfordres til at benytte disse,” skriver ministeriets på dets hjemmeside.

Hvad gør jeg, hvis jeg arbejder i en kritisk funktion, men ikke kan komme på arbejde, fordi jeg er afhængig af kollektiv trafik?

Hvis du ikke kan komme på arbejde, fordi din kollektive transport er blevet indstillet, og du ikke har andre muligheder ( f.eks. egen bil/privat transport), skal du hurtigst muligt og senest ved arbejdstids begyndelse underrette din leder om, at du bliver forsinket eller ikke har mulighed for at møde frem.
 

Hvad sker der, hvis jeg ikke giver min leder besked?

Hvis du ikke underretter din arbejdsgiver i den situation, kan det betragtes som udeblivelse, og så kan du risikere en bortvisning.
Grunden til, at du skal underrette din leder, er, at du som et led i dit ansættelsesforhold er forpligtet til at stille din arbejdskraft til rådighed, og fordi det principielt er din leder uvedkommende, hvordan du kommer frem til det arbejde, som du får løn for at passe. 
 
Så det er vigtigt, at du underretter din leder, og i øvrigt gør, hvad du kan for at komme frem. Herunder også afsøger og anvender andre transportmuligheder, f.eks. privat transport/egen bil.
 
Der skulle desuden i de berørte kommuner hurtigst muligt blive etableret transport for de medarbejdere, som varetager kritiske funktioner og hvis tilstedeværelse er vigtig. Så det kan du også undersøge, om der er mulighed for.
 
Gør du, på denne måde, alt hvad du kan for at komme på arbejde, uden at det lykkes, så vil dette efter FOAs opfattelse ikke kunne betragtes som en misligholdelse, der kan medføre bortvisning eller lignende ansættelsesretlige konsekvenser.
 

Hvad betyder nedlukningen for børn? 

De elever fra 5. til 8. klasse i de syv nordjyske kommuner, der fra nedlukningen og indtil nu har været hjemsendt med fjernundervisning, kan fra mandag den 16. november vende tilbage til skolerne igen. De studerende på videregående uddannelser, som bor i de syv kommuner, er fortsat hjemsendt. 
 
Kravet om én meters afstand skal fortsat overholdes på alle grundskoler. Der skal ikke afholdes aktiviteter, hvor elever blandes på tværs af klasser og klassetrin. Man skal for eksempel undgå fælles frikvarter, undervisning på tværs af klasser og fælles møder på tværs af klasser.
 
Dagtilbud holder også stadig åbent, men børnene skal færdes i faste og mindre grupper.
 

Skal jeg testes? Og hvordan ved jeg, hvornår jeg skal testes?

Alle, der bor i en af de syv kommuner, bør lade sig teste inden den 3. december. Det opfordrer regeringen til. Alle positive tests bliver nu undersøgt for den nye mutation, “cluster 5”, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S). Men vent med at booke en test, medmindre du har symptomer.
 
“Der følger lokale udmeldinger om, hvornår og hvor test bør gennemføres, som man bør afvente, inden man selv booker en test – medmindre test bookes af andre konkrete grunde såsom milde symptomer og testtid til nære kontakter,” siger myndighederne i deres faktaark på coronasmitte.dk
 
På fredagens pressemøde fortalte Jan Nybo, der er chef for covid-19-test i Region Nordjylland, at myndighederne vil begyndte podningen i kommunerne Frederikshavn og Thisted lørdag.
 
"Vi starter med de to kommuner, hvor vi vil opsætte fire teststeder. Det er vigtigt at understrege, at alle ikke kan testes på dag ét, men der bliver tidsbooking, så alle kan blive testet. Vi håber bare, at folk vil have lidt tålmodighed," sagde Jan Nybo. 
 

Er den nye mutation “cluster 5” farligere end normal coronavirus?

Nej. 
 
“Det er vigtigt at understrege, at det her virus ikke er farligere end andre coronavirus. Man skal ikke være bekymret for, at der er en øget risiko for at blive indlagt eller blive alvorligt syg eller dø. Som sådan opfører den sig som andre coronavirus,” sagde direktør for Statens Serum Institut, Kåre Mølbak på torsdagens pressemøde. 
 
Jeg er stadig i tvivl. Hvad gør jeg?
 
Er man i tvivl om noget, kan man henvende sig til sin tillidsrepræsentant eller sin FOA-afdeling. 
 
"Afdelingerne står tiptop klar til at svare på spørgsmål fra medlemmerne," siger Mona Striib.
 
Du kan også læse myndighedernes faktaark fra coronasmitte.dk lige her
 
Derudover er der oprettet telefoniske hotlines for FOA-medlemmer i de berørte kommuner. De er bemandet weekenden over. 
 
Arbejder du i én af de syv nordjyske kommuner, kan du kontakte:
46 97 11 90 - Hotline FOA Frederikshavn
46 97 10 20 - Hotline FOA Vendsyssel
46 97 12 50 - Hotline FOA Nordjylland
 
Arbejder du i én af nabokommunerne, kan du kontakte:
20 44 44 07 - Hotline FOA Randers
21 47 96 21 - Hotline FOA Viborg
27 28 64 59 - Hotline FOA Mariagerfjord
 
FOA-medlemmer i Skive kan komme i kontakt med FOA på disse numre: 
23 44 47 08 - Hotline social- og sundhedssektoren
20 65 85 68 - Hotline pædagogisk sektor 
20 21 48 33 - Hotline afdelingsformand, Patrick Olesen
 
Opdatering: Artiklen er opdateret med et afsnit om fællesaftalen med Kommunernes Landsforening. Artiklen er desuden opdateret efter pressemøde 13. november. 

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev