Annonce

SR:JoergenTrue

Tema: Ledelse

Ledelseskommissionens rapport: Du skal tættere på din leder


Spændet mellem leder og medarbejder skal mindskes. Sådan lyder en af de 28 anbefalinger fra Ledelseskommissionens  rapport om ledelse i den offentlige sektor. 

Annonce

Trine Bach Hermansen er pædagogisk leder i vuggestuen Charlottehaven og ser positivt på anbefalingen om mindre afstand mellem ledere og medarbejdere. For hende er det afgørende at vide, hvad der rører sig på stuerne, omvendt er det også vigtigt for hende ikke at blive hvirvlet for meget ind i det, der sker, så hun kan træffe de bedste beslutninger.  Foto: Jørgen True

Af Malin Schmidt
Journalist

Annonce

Du skal tættere på din leder. Sådan lyder en af de i alt 28 anbefalinger i  Ledelseskommissionens nye rapport. 

"Offentlige ledere skal være i kontakt med det, de leder,” skriver kommissionen i sin rapport og fortsætter:

”Mange steder er ledelsesspændet alt for stort og skal gøres mindre ved at indsætte flere ledere eller arbejde med organiseringen på andre måder.”

Læs også: Medarbejdernes stjernestunder er nyt fokus i ledelse

Og det princip kan Trine Bach Hermansen, der er pædagogisk leder i vuggestuen Charlottehaven i København, kun nikke bifaldende til. Hun har 21 medarbejdere i sin institution, og det synes hun er et fint antal.  

”Jeg kan stadig have en vis professionel distance og se tingene i et større perspektiv, men jeg er samtidig meget tæt på den pædagogiske praksis, og det er helt afgørende både for mig og medarbejderne,” siger Trine Bach Hermansen.

Nærhed er vigtigst

Nærhed er også helt afgørende for medarbejderne. I en FOA-undersøgelse om ledelse fra 2016 blev medlemmerne spurgt til de fem vigtigste egenskaber for en god leder. På førstepladsen kom, at ”ledelsen ved, hvad der rører sig blandt medarbejderne”, som var den egenskab, 60 procent af de adspurgte havde udpeget som vigtigst. Derudover var det evnen til at lytte til medarbejderne, faglig dygtighed, støtte og beslutningskraft, der karakteriserer en god leder, ifølge FOA-medlemmerne.

Samtidig oplevede 28 procent af lederne dog, at de igennem de seneste to år havde fået flere medarbejdere under sig. Og lige netop derfor er man også i FOA tilfreds med anbefalingen om en mindre afstand mellem ledere og medarbejdere.

”Ledelsesspændet på arbejdspladserne er alt for stort, så det er en rigtig god ide at mindske det,” siger FOAs forbundsformand Mona Striib.

”Vi er meget enige i, at hvis man skal være tæt på den opgave, man leder, kræver det også, at man er tæt på medarbejderne. Man leder ikke gennem diktater, men gennem relationer,” siger Mona Striib, der overordnet set og med undtagelse af nogle få anbefalinger ser positivt på Ledelseskommissionens anbefalinger. Dog havde hun ønsket sig klarere definitioner.

”Vi peger især ind på den praksisnære ledelse, der igennem de senere år er forsvundet på arbejdspladserne. For hvis vi vil have kvalitet i ledelsen, skal vi have praksisnære ledere.”

Faglig baggrund

Det er Trine Bach Hermansen i vuggestuen Charlottehaven meget enig i. For det er lige præcis der, i nærheden og ved at se det i praksis, hun får et billede af, hvad der sker i institutionen, så hun træffer beslutninger, der giver mening.

”Det er der, jeg får et billede af, om vi i praksis gør det, vi har aftalt. Det er der, jeg ser, hvordan de fælles aftaler er fortolket og hvordan det giver mening for medarbejderne. Og det er der, jeg får en chance for at se på, hvad der skal justeres,” siger Trine Bach Hermansen.

Udefra og helt tæt på

Men for at få et korrekt billede kræver det også en faglighed inden for kerneopgaven.

”Det er simpelthen så vigtigt, at jeg har en pædagogisk baggrund. Der har været snak om at ansætte Djøf’ere som ledere, men jeg tænker, det er virkelig vigtigt, at man har sin fag-faglighed med sig,” siger Trine Bach Hermansen, der mener, at hun som leder skal kende sine medarbejderes situation. Her er hendes pædagogiske baggrund uundværlig. 

”Vi har en fælles opgave, som vi skal løfte på hver vores måde, og det kan vi kun, hvis jeg kender deres vilkår og de udfordringer, de står over for,” siger Trine Bach Hermansen og nævner, at det gør sig gældende i alt lige fra, hvordan medarbejderne arbejder med overgange fra den ene aktivitet til den anden til helt konkrete udfordringer med børn og deres familier.

”Der kan jeg som leder somme tider se det lidt udefra og komme med nye indspark, der gør, at vi får løst situationen eller indfører nye procedurer, der bryder med gamle vaner.”

20-30 er et optimalt antal

Medarbejdergruppen kan dog også blive for lille, ifølge Trine Bach Hermansen. For lige så uhensigtsmæssigt, det er at have for mange medarbejdere, lige så hæmmende er det at have for få.

”Hvis der er for få, bliver man simpelthen hvirvlet for meget ind i det, der sker. Så bliver man mere kollega end leder, og det kan være problematisk i forhold til at beholde den distance, der er nødt til at være. Det er også derfor, jeg ikke har faste timer på de enkelte stuer,” siger Trine Bach Hermansen.

For hvis hun involverer sig for meget på den enkelte stue, kan det blive svært at skelne imellem, hvornår hun er en tæt kollega, der er helt nede i kerneopgaven, og hvornår hun har lederkasketten på. Hun mener, at 20-30 medarbejdere er et passende antal at være leder for.

Tveægget sværd

Kurt Klaudi Klausen, der er professor på Institut for Statskundskab ved Syddansk Universitet, ser kommissionens anbefalinger om nærhed som både positive og konkrete. Men selv der, hvor rapporten bliver mest konkret, kan det være svært at se, hvordan anbefalingerne skal gennemføres.

”I praksis kan det blive svært, for jo flere ledelseslag, du sætter ind, jo sværere bliver det at få dem til at spille sammen. Det er et tveægget sværd,” siger Kurt Klaudi Klausen, der mener, det er fint at sige, man ikke skal have et meget lille ledelsesspænd, hvis man har med meget selvstændige medarbejdere at gøre. 

”Omvendt skal man have et langt mindre ledelsesspænd, hvis man har med mindre selvstændige medarbejdere at gøre. Eller hvis der er behov for direkte supervision. Det er altid kontekstspecifikt.”

Læs her, hvad FOA siger om Ledelseskommissionens rapport. 

Læs hele kommissionsrapporten her. 

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev