Annonce

En stor sal fuld med mennesker, der sidder ved langborde og kigger op mod scenen.

Dagplejere ser frem til at arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan


Alle dagtilbud skal til at arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan, som skal indføres senest i 2020. Vi har spurgt en række dagplejere og dagplejepædagoger, hvad de vil arbejde videre med.

Annonce

Mange dagplejere hilser arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan velkommen. Som her ved landskonference om kvalitet i dagplejen 28.-29. maj 2018, hvor cirka 500 dagplejere, dagplejepædagoger og dagplejeledere deltog. Heidi Lundsgaard

Af Rikke Jung Rasmussen
Journalist

Annonce

1. juli 2018 træder en ny dagtilbudslov i kraft, og det betyder blandt andet, at alle dagtilbud i Danmark skal til at arbejde med en styrket pædagogisk læreplan. Dermed er den gamle pædagogiske læreplan fra 2004 blevet opdateret.

Som noget nyt skal læreplanen ikke godkendes af kommunalbestyrelsen, og den pædagogiske læreplan kan i højere grad afspejle den enkelte vuggestue eller dagplejer. Det forklarer ph.d. i pædagogisk psykologi og lektor ved Aarhus Universitet Lone Svinth, som deltog ved landskonferencen om kvalitet i dagplejen den 28. maj.

"Der er kommet fokus på, at den enkelte dagplejer er udgangspunktet for læringsmiljøet. Både det fysiske miljø og dét, som dagplejeren foretager sig hver dag, skaber kvaliteten i dagplejen. Hver dagplejer skal derfor vurdere på sin egen praksis i forhold til det pædagogiske grundlag, som den styrkede pædagogiske læreplan står på," sagde Lone Svinth ved konferencen.

’Udviklingen starter hos os selv’

"Jeg vil gå hjem og arbejde videre med nogle af de digitale værktøjer. Det er nogle brugbare og jordnære elementer," mener Lise Fink, dagplejer fra Gladsaxe Kommune. Heidi Lundsgaard
"Jeg hilser den styrkede pædagogiske læreplan velkommen. Blandt andet fordi, vi kommer til at kigge mere på, hvad vi selv gør, og hvorfor vi gør det. Det er positiv selvudvikling," siger dagplejeleder fra Egedal Kommune Maya Grandahl. Heidi Lundsgaard
At det netop er dagplejerne selv, der i højere grad er i fokus, er man meget bevidst om i Egedal Kommune, hvor dagplejeleder Maya Grandahl hilser den styrkede pædagogiske læreplan velkommen.

"Planen har gode fremtidsudsigter. Vi får mulighed for at kigge mere på egne rammer – hos os selv og kollegaerne. Og da udvikling ofte starter hos én selv, så giver det god mening," siger Maya Grandahl til Fagbladet FOA. 

Hun forventer, at kommunen vil udbyde kurser til dagplejerne den kommende tid, lige som hun selv vil bringe emnet op på fælles dagplejemøder.

Også i Sønderborg, Gladsaxe og Ringkøbing-Skjern ser man frem til at arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan.

"Ud fra det, jeg har læst, virker planen mere forståelig. Den er mere jordnær og personlig," siger dagplejer Lise Fink fra Gladsaxe.

Mere bevidste om hverdagen

"I Sønderborg har alle dagplejere været på efteruddannelse i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan. Vi har lært om relationer og anerkendelse, så vi er klædt på til at arbejde med den nye plan," siger dagplejer Henriette Erhorn Lambertsen. Heidi Lundsgaard
"Jeg forestiller mig, at vi ved en række temamøder vil drøfte, hvordan vi kan arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan fremover. Det handler om, at vi skal være mere bevidste om, hvorfor vi gør, som vi gør," siger dagplejepædagog Else Esmarch fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Heidi Lundsgaard

Dagplejepædagog Else Esmarch fra Ringkøbing-Skjern Kommune bakker op.

"Jeg tror, at planen bliver lettere at arbejde med. Vi kommer til at blive mere bevidste om, hvorfor vi gør, som vi gør i hverdagen," siger Else Esmarch.

Dagplejer Henriette Erhorn Lambertsen fra Sønderborg fremhæver blandt andet planen om at inddrage natur, udeliv og science, som er én af de seks pædagogiske temaer i den styrkede pædagogiske læreplan.

"I en kvindedomineret verden, som er præget af lege, som vi kvinder vælger – det kan være sanglege – så er det sundt at tænke på en anden måde. Jeg tror, at vi skal tænke mere drengepædagogik – eksempelvis science – ind i den nye plan," uddyber Henriette Erhorn Lambertsen.

Om den styrkede pædagogiske læreplan

Er en del af dagtilbudsloven, som blev vedtaget 24. maj 2018 og træder i kraft 1. juli 2018.

Loven betyder, at alle dagtilbud skal udforme en pædagogisk læreplan og har to år til at indføre den.

Den styrkede pædagogiske læreplan er en opdatering af læreplanerne fra 2004, hvor der blandt andet blev lagt vægt på aktivitetsmål og dokumentation.

Formålet med den nye pædagogiske læreplan er at skabe et fælles pædagogisk grundsyn, hvor ’legen er grundlæggende’ – uden at det bliver ’fri leg’, men hvor det pædagogiske personale støtter og udfordrer børnene.

De enkelte læreplaner skal ikke længere godkendes af kommunalbestyrelsen, men fungerer som det et redskab for det enkelte dagtilbud.

Du kan læse mere på foa.dk, og fra den 18. juni kan du også hente hjælp på hjemmesiden emu.dk.

Kilde: Dagtilbudsloven og den pædagogiske sektor i FOA.


Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev