Annonce

Tema: Profit på velfærd

Fagfolk: Problematisk at ansatte på bosted mangler viden om psykisk syge børn


Personalet på bostedskæde har for lidt indsigt i de psykisk syge børn og unge, de har ansvaret for. Det vækker bekymring hos fagfolk.

Annonce

På det private bosted Akut/MMS modtager man bl.a. anbragte børn og unge med angst og autismespektrum. Fagfolk kalder det bekymrende, at personalet mangler viden om og indsigt i beboernes problemer. Johnny Frederiksen

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

Tip os: Ved du noget om Hjorthøjgård eller de underliggende botilbud Gården, Nordlien, Myagergård eller Akut/MMS, kontakt da Fagbladet FOAs journalist på anee@foa.dk.

Tre nordjyske bosteder under den private bostedskæde Hjorthøjgård har problemer med at sikre den nødvendige faglighed til de anbragte børn og unge, de modtager fra kommunerne.

Læs også: Bosted undlod at fortælle om angiveligt sexovergreb på barn

Det første tilbud Myagergård skriver på Tilbudsportalen – bostedets salgsvindue til landets kommuner – at de kan modtage børn og unge i alderen 12 til 23 år med autismespektrum og stofmisbrug.

Men personalet mangler imidlertid viden om unge med misbrugsproblemer og kan eksempelvis ikke redegøre for, hvilke kendetegn personer med autisme har, udover at de har brug for struktur og ikke kan sætte ord på deres følelser, skriver Socialtilsyn Nord i en aktindsigt, Fagbladet FOA har modtaget.

Personale mangler viden

Den manglende viden om de anbragte børn og unge bekymrer Anette Brøndum Sørensen, specialkonsulent og leder af bisidderne i Børns Vilkår.

”Det er for dårligt. Når man anbringer børn på sådan nogle specialiserede tilbud, må man gå ud fra, at personalet skal have noget uddannelse og noget særlig viden, før hverdagen på sådan et bosted kan fungere,” siger hun.

Læs også: Tilsyn: Bosted lod krænker alene med børn uden opsyn

Om det andet tilbud under Hjorthøjgård, Gården, skriver Socialtilsyn Nord, at den samlede personalegruppe ikke i tilstrækkelig grad har
viden om og indsigt i de komplekse målgrupper som tilbuddet er godkendt til.

Om det tredje tilbud MMS/Akut konkluderer tilsynet, at ”tilbuddets medarbejdere generelt ikke besidder den nødvendige teoretiske viden og indsigt ift. den konkrete behandlingsopgave.”

Bekymrende forhold

Personalets mangel på fagligt funderet viden og indsigt om de børne, de har ansvaret for, er problematisk, påpeger Anne Marie Villumsen, ekspert i kommunernes arbejde med udsatte børn og unge på VIA University College.

”De forhold, som tilsynet påpeger, er meget bekymrende. For at kunne møde og arbejde med børn, som har det meget svært, er du nødt til at have specialiseret viden om den specifikke målgruppes vældig komplekse problemstillinger,” siger hun.

På Myagergård skriver Socialtilsynet i en tilsynsrapport fra maj 2017, at medarbejderne ikke har kendskab til de pædagogiske metoder, som stedets ledelse på Tilbudsportalen skriver, de bruger.

Læs også: Fagfolk: Problematisk at ansatte på bosted mangler viden om psykisk syge børn

Men det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem ord og handling, påpeger Kommunernes Landsforening (KL).

”Der bør være en sammenhæng mellem det, man skriver på Tilbudsportalen, og det man gør. Både af hensyn til borgerne og kommunerne, der visiterer. Og i øvrigt også af hensyn til tilbuddene selv som må have en interesse i at få beskrevet sig på den rigtige måde,” siger Hanne Gøttrup, chefkonsulent i KL’s social- og sundhedscenter.

Læs også: Bosted får kritik for at opløse antipsykotisk medicin i cola til dreng

Lars Andreasen, leder af Hjorthøjgård, har ikke ønsket at give et mundtligt interview med Fagbladet FOA i sagen. Fagbladet har sendt en række skriftlige spørgsmål i sagen til Lars Andreasen og hans advokat Bjarke Vejby. De er ikke vendt tilbage med svar inden deadline.

Fakta om Hjorthøjgård

Hjorthøjgård er en privat kæde af botilbud. I Nordjylland ejer virksomheden de underliggende Gården, Myagergård, Akut/MMS og Nordlien. På Sjælland har de botilbuddet Langebjerggaard, fremgår det af Hjorthøjgårds egen hjemmeside. Fagbladet FOA har særligt undersøgt forholdene på de fire botilbud i Nordjylland.

Ifølge Tilbudsportalen – bostedernes udstillingsvindue til landets kommuner – er Gården, Myagergård og Akut/MMS godkendt til at modtage børn og unge i alderen 12 til 23 år. Nordlien er ifølge oplysninger på Tilbudsportalen godkendt til at modtage børn og unge i alderen 12 til 18 år samt voksne i alderen 18 til 30 år. De fire botilbud modtager tilsammen borgere inden for Servicelovens § 107, § 103 og § 66, fremgår det af stedernes profiler på Tilbudsportalen. Målgruppen er personer med psykiatriske diagnoser, nedsat psykisk funktionsevne og/ eller særlige sociale problemer, skriver Hjorthøjgård på sin hjemmeside.

Kilde:Tilsynsportalen og Hjorthojgaard.dk.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev