Annonce

En hvid gård med rødt tag. grøn marke foran.

Tema: Profit på velfærd

Tilsyn: Bosted lod krænker alene med børn uden opsyn


Privat bostedskæde har placeret en ung med seksuelt krænkende adfærd sammen med sårbare børn og unge. Men de to grupper blev ikke holdt adskilt om natten. Det øger risiko for overgreb, påpeger tilsyn.

Annonce

Bostedet Myagergård får kritik af Socialtilsyn Nord for at lade krænkere og udsatte børn og unge opholde sig samme sted uden opsyn om natten. Johnny Frederiksen

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

Tip os: Ved du noget om Hjorthøjgård eller de underliggende botilbud Gården, Nordlien, Myagergård eller Akut/MMS, kontakt da Fagbladet FOAs journalist på anee@foa.dk.

Bostedet Myagergård, som hører under den private kæde af bosteder Hjorthøjgård, kritiseres for ikke at have overvåget en ung med seksuelt krænkende adfærd, der var anbragt sammen med andre børn og unge, hvoraf flere har oplevet omsorgssvigt. Det fremgår af en aktindsigt, Fagbladet FOA har fra Socialtilsyn Nord. 

Anbringelsen af sårbare børn og unge på samme bosted som en krænker er ikke hensigtsmæssigt, lyder det fra Line Engel Clasen, der er psykolog og videnskoordinator hos Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet.

"Vi ville som fagpersoner herinde fra aldrig anbefale, at man anbringer sårbare børn sammen med børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd," siger hun.

Ifølge Line Engel Clasen er sårbare børn og unge særligt udsatte for at opleve nye overgreb.

"Børn, der er sårbare, fordi de er blevet omsorgsvigtede eller tidligere har været udsat for overgreb, kan potentielt være nemme ofre. Hvis man mange gange får overtrådt sine grænser, kan det være svært at mærke på egen krop, hvor ens grænser går," siger hun.

Uskyldige betaler prisen

Socialtilsyn Nord skriver om Myagergård, ‘at borgerne står op om natten for at ryge, mens en medarbejder sover, og Socialtilsynet vurderer, at den pædagogisk praksis ikke sikrer, at der ikke forekommer seksuelle krænkelser’. 

Det er problematisk, mener Ask Elklit, professor på Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet.

"Det går ikke, at de pædagogiske vagter sover om natten. Dem, der krænker, skal jo ikke være sammen med de andre børn og unge på tilbuddet uden opsyn. Det lyder som en ressourceproblematik, som nogle uskyldige kommer til at betale en pris for, fordi bemandingen er for dårlig," siger han.

Mangelfuld plan for krænkere

I et notat fra Socialtilsyn Nord  fremgår det, at tilsynet Nord har indskærpet over for Casper Friis, der er partner i Hjorthøjgård: ‘at det er særlig vigtigt at have kendskab til problematikken omkring krænkere, i det de aktuelt har en krænker indskrevet, og lige har fået en 12-årig pige’. Tilsynet advarer om, at de vil have særligt fokus på det ved næste anmeldte tilsynsbesøg på Myagergård. 

Alligevel skriver Socialtilsyn Nord i tilsynsrapporten fra maj, at der i handleplanen for den unge med seksuel krænkende adfærd ‘ikke kan redegøres for, hvordan tilbuddet sikrer, at der ikke sker krænkelser i forhold de øvrige unge’. 

"Det er helt uacceptabelt, at ledelsen ikke reagerer og får skrevet det ind i handleplanen. Man efterlader jo børnene og de unge i stikken, når man ikke reagerer på tilsynets anbefalinger på et så alvorligt punkt," siger Karen Stæhr, sektorformand for Social- og Sundhedssektoren i FOA.

Fysisk adskillelse mangler

Myagergård er ikke det eneste sted under bostedskæden Hjorthøjgård, som på Tilbudsportalen skriver, at de både tager imod krænkere og udsatte børn og unge. En gennemgang af Hjorthøjgårds underliggende bosteder på Tilbudsportalen viser, at to andre botilbud, Gården og Akut/MMS, også angiver, at de både modtager krænkere og udsatte børn og unge med psykiske og sociale problemer. 

På Gården har Fagbladet FOA gennem aktindsigter tidligere dokumenteret, at der er blevet anmeldt seksuelle krænkelser mod to mindreårige, hvoraf en var beboer på stedet. 

På Hjorthøjgårds fjerde tilbud Nordlien er der også problemer. Stedet angiver, at de kan modtage børn og unge samt voksne op til 30 år, der har begået personfarlig kriminalitet.

Socialtilsynet konstaterer dog, at stedet ikke ‘har sikret fysisk adskillelse mellem børne- og voksenafdelingen, hvilket er kritisabelt’. Det betyder nemlig, at ‘tilbuddet ikke optimalt har sikret forebyggelse af eventuelle overgreb eller voldsepisoder mellem børn og voksen,’ skriver tilsynet.

Problematisk kombination

Hjorthøjgårds sammenblanding af krænkere og krænkede er problematisk, understreger Bodil Dichow, psykolog og leder af Thora Center, som til dagligt arbejder med krænkede børn og unge.

"Hvis du ser på det rent fagligt,er det helt hen i vejret. Det hænger ikke sammen. Hvis du anbringer krænkere sammen med nogen, der har været udsat for overgreb, er det jo det samme som at sætte ulven til at vogte får," siger hun.

Bosted: Vi har ikke svigtet

Casper Friis, partner botilbudskæden Hjorthøjgård, som driver Myagergård, mener ikke, at han har svigtet.

"Jeg anerkender ikke, at der er sket svigt. Jeg er fuldstændig klar over, at du kan læse det, du siger, når du får et udsnit af nogle korrespondancer med tilsynet," siger han.

Casper Friis henviser til, at aktindsigterne fra Socialtilsyn Nord ikke giver et helt billede af tilstanden på Myagergård.

"Det eneste, jeg kan sige, er, at du kigger på et lille udsnit af en stor sammenhæng, og du kan være forsikret om, at vi tager vores arbejde meget seriøst," siger Casper Friis

Han henviser til Lars Andresen, der er leder af Hjorthøjgård, for et interview. Lars Andreasen er dog ikke vendt tilbage på Fagbladet FOAs henvendelse i sagen.

Fakta om Hjorthøjgård

Hjorthøjgård er en privat kæde af botilbud. I Nordjylland ejer virksomheden de underliggende Gården, Myagergård, Akut/MMS og Nordlien. På Sjælland har de botilbuddet Langebjerggaard , fremgår det af Hjorthøjgårds egen hjemmeside.

Fagbladet FOA har særligt undersøgt forholdene på de fire botilbud i Nordjylland. Ifølge Tilbudsportalen - bostedernes udstillingsvindue til landets kommuner - er Gården, Myagergård og Akut/MMS godkendt til at modtage børn og unge i alderen 12 til 23 år. Nordlien er ifølge oplysninger på Tilbudsportalen godkendt til at modtage børn og unge i alderen 12 til 18 år samt voksne i alderen 18 til 30 år.

De fire botilbud modtager tilsammen borgere inden for Servicelovens § 107, § 103 og § 66, fremgår det af stedernes profiler på Tilbudsportalen. Målgruppen er personer med psykiatriske diagnoser, nedsat psykisk funktionsevne og/ eller særlige sociale problemer, skriver Hjorthøjgård på sin hjemmeside.

Kilde: Tilsynsportalen og Hjorthojgaard.dk

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev