Annonce

En kvinde sidder i en stol, og kigger ned på fire børn som ligger og leger på gulvet foran hende

Brug for bedre evaluering af dagtilbud


Refleksion over egen praksis skaber bedre læring. Derfor vil evaluering komme til at fylde mere i fremtidens dagtilbud.

Annonce

Dagplejer Rikke Nielsen har dybere indsigt i børnenes udvikling, efter hun er begyndt systematisk at evaluere sine aktiviteter med børnene. Heidi Lundsgaard

Af Jonna Toft
Journalist

Annonce

De fleste dagtilbud er gode til at dokumentere, for eksempel med fotos og fortællinger. Men ofte får man ikke lavet den evaluering, som viser, om børnene fik gode muligheder for at lære og udvikle sig. Det fremgår af Master for en styrket pædagogisk læreplan’.

Den bygger på undersøgelser fra blandt andre Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og er en del af forarbejdet til den nye lov om en styrket læreplan, som forventes vedtaget til efteråret.

Evaluering handler især om, at de voksne har blik for deres egen rolle.

Anne Kjær Olsen, UCC

Evaluering giver vigtig viden

Det er ikke nok at være god til dokumentation. Det er mindst lige så vigtigt at vurdere, om målet og intentionerne, som man gerne ville indfri, egentlig blev opfyldt,” siger Anne Kjær Olsen, der har skrevet om evaluering i masteren. Hun er tidligere chef for dagtilbud hos EVA og nu uddannelseschef på professionshøjskolen UCC.

Evaluering skal tænkes ind i hverdagen og ikke kun i særligt planlagte forløb. Den kan for eksempel handle om samspillet mellem børn og voksne.

Via evaluering kan medarbejderne lære, hvad de kan gøre anderledes for at skabe bedre læring, udvikling og trivsel,” siger Anne Kjær Olsen.

Af masteren fremgår det, at personale, der har en selvkritisk og reflekterende tilgang til arbejdet, bedre kan se behov for ændringer. Er man ikke vant til at forholde sig fagligt selvkritisk, har man en tendens til at finde årsager i børnene, vejret eller andre ydre faktorer og vurdere sig selv lidt for positivt.

Redskaber til evaluering

Rundt om i børnehaver, vuggestuer og i dagplejen bliver der brugt mange forskellige redskaber til dokumentation og evaluering. Danmarks Evalueringsinstitut er i gang med at kortlægge, hvilke redskaber der anvendes, så dagtilbud og kommuner får et bedre grundlag for at vælge de bedste.

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev