Annonce

Afdelingen med Danmarks farligste kriminelle søger flere sosu-ansatte: ”Ansøgertallet er over al forventning”


Det er de færreste, der overhovedet får lov til at sætte en fod inden for Sikringsafdelingen i Slagelse. Nu har afdelingen for landets farligste kriminelle helt eksklusivt været på jagt efter flere social- og sundhedsassistenter.

Annonce

Se Fagbladet FOAs video fra ’mandeaften’, hvor blandt andet overlæge Per Balling forklarer, hvorfor de primært søger mænd til Sikringsafdelingen. Rasmus Hargaard Breum

Af Laurits Eriksen
Journalist

Af Sara Rested Suri
Journalist

Af Rasmus Hargaard Breum
Fotojournalist

Annonce

Ved at ’kende den på knækket’ har Region Sjælland måske også knækket koden til en omfattende rekrutteringsudfordring.

Retspsykiatrien i Slagelse skal nemlig ansætte flere social- og sundhedsassistenter til to afdelinger, der i år og næste år skal udvides med 22 pladser.

Det drejer sig om den almindelige Retspsykiatrisk Afdeling (RAR) og den særlige Sikringsafdeling (Sikringen), hvor Danmarks farligste kriminelle og mest syge psykiatriske patienter er indlagt.

Som en del af rekrutteringskampagnen inviterede regionen derfor interesserede mænd – og kun mænd – til en aften, hvor man kunne få mere viden om jobbet over en medister fra pølsevognen.

På grund af Sikringens særligt farlige patienter, søger de nemlig kun mandlige ansatte til en stor del af stillingerne. Regionen har derfor fået en særlig dispensation fra Justitsministeriet, da det normalt ville være i strid med ligebehandlingsloven at forskelsbehandle ansøgere på baggrund af køn.

Kender patienterne

”Grunden til at vi skal bruge mænd på Sikringen, er fordi, at langt de fleste patienter også er mænd. Det er dels på grund af sikkerheden, men det handler faktisk mest om relationsdannelsen. Patienterne er meget syge mennesker, som har brug for mandlige spejlbilleder, de kan identificere sig med,” siger Per Balling, overlæge på Retspsykiatrisk Afdeling Slagelse.

En af de mandlige spejlbilleder der til dagligt arbejder på Sikringen er social- og sundhedsassistenten Kim Olsen. Han er ikke bekymret for at gå på arbejde, selvom de patienter, han tilser, er dømte, farlige kriminelle.

”Jeg vil hellere gå en aftenvagt på Sikringen, end jeg vil gå i Holbæks gader om aftenen,” siger Kim Olsen.

”Jeg har min alarm på mig, jeg kender mine patienter, og jeg ved, at hvis jeg trykker alarmen, så går der max 30-45 sekunder inden nogle kollegaer kommer og hjælper med at håndtere situationen.”

Så mange ansøgere fik de

Mandeaftenen med pølsevogn er blot en af flere rekruttereringsstrategier, Region Sjælland har iværksat for at skaffe kvalificerede ansøgere til de nye stillinger.

Regionen vidste nemlig, at de stod overfor en stor udfordring, da det ikke er let at rekruttere sundhedsfagligt personale i det antal, de skal bruge.

Ifølge tal fra Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering blev mere end hver tredje opslåede stilling som social- og sundhedsassistent i Sjællandsområdet ikke besat over en seks-måneders periode sidste år.

Dog så det bedre ud i den nyeste måling fra perioden juni til og med november 2023, hvor 11 procent af de opslåede stillinger i Sjællandsområdet ikke blev besat.

Psykiatrien i Slagelse oplyser dog, at de ikke for nuværende har haft problemer med antallet af ansøgere. Adelingen RAR har i alt fået 54 ansøgere på tværs af faggrupper, mens Sikringen har fået 57 ansøgere. I alt er 23 blevet tilbudt ansættelse, hvoraf ni af dem er social- og sundhedsassistenter.

”Rekrutteringen er gået over al forventning. Der kom ikke så mange til vores mandeaften, som vi måske havde håbet på, men de, der kom, var kvalificerede ansøgere. På den måde føler vi os faktisk privilegerede,” siger Helle Meincke, projektleder for udvidelsen og herunder rekruttering af nye medarbejdere i den forbindelse.

Hun fortæller også, at Afdelingen for Retspsykiatri i Slagelse er ved at være dækket godt ind personalemæssigt på Sikringsafdelingen, men at de nu vil lave stillingsopslag til endnu en rekrutteringsrunde målrettet ansatte til RAR. Den lander efter planen efter sommer.

Hvad er Sikringen?

Sikringsafdelingen er en landsafdeling for Danmarks mest behandlings- og plejekrævende psykisk syge i Danmark

Der er 110 medarbejdere ansat til 30 patienter

Patienterne er i gennemsnit indlagt i otte år. Tre patienter har været indlagt i over 30 år

Alle indlæggelser sker på baggrund af en dom eller på baggrund af et ’farlighedsdekret’ som udstedes af Justitsministeriet

I dag udgør kvinderne over en tredjedel af personalet

Sikringsafdelingen er den eneste af sin slags i Danmark

Kilde: Psykiatrien Region Sjælland
+

Hvad er RAR?

RAR er en forkortelse for den regionale afdeling for retspsykiatri

RAR består af fire afsnit, og udvider med et nyt afsnit i 2025

I RAR behandler de primært patienter med dom til anbringelse

Patienterne er i gennemsnit indlagt fem til seks år

Kilde: Psykiatrien Region Sjælland 

+

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev