Annonce

Tema: OK24

Ny overenskomst skal sikre dagplejens fremtid: Det betyder den for dig


Helt ny overenskomst skal gøre jobbet mere attraktivt for allerede ansatte og nye dagplejere. ”Det har været helt nødvendigt at forny den,” siger formand for Pædagogisk Sektor i FOA.

Annonce

Med den nye overenskomst for dagplejen er der også samtidig givet en anerkendelse fra kommunernes side om, at der er brug for dagplejen på lige fod med daginstitutionerne, siger formand for Pædagogisk Sektor i FOA, Kim Henriksen. Rasmus Hargaard Breum

Af Malin Schmidt
Journalist

Annonce

Kim Henriksen har forsøgt det før, men ved denne overenskomstforhandling landede FOA og formanden for Pædagogisk Sektor den endelig. En helt spritny overenskomst for dagplejerne, som har været et kæmpe ønske fra FOAs side.

Den nye overenskomst, der træder i kraft 1. april 2025, skal sikre og fremtidssikre dagplejen som dagtilbudsform – i stedet for at lade den svinde ind sammen med de dagplejere, der år efter år lige så stille går på pension.

”Tanken med den nye overenskomst har været, at vi ville begynde på et blankt stykke papir, som virkelig tager hensyn til dagplejernes udfordringer. Og resultatet er vi i FOA både stolte af og glade for,” siger Kim Henriksen, der med den nye overenskomst ser, at dagplejen igen kan blive et større og stærkere dagtilbud.

”Det er der nu en fælles forståelse af – og også i Kommunernes Landsforening – at vi har brug for den på lige fod med daginstitutionerne. Der ligger nu i overenskomsten en anerkendelse af dagplejen, og at kommunerne vil den,” siger han.

Læs også: OK24: Aftale er landet for pædagogisk personale ansat i region eller kommune

Antallet dagplejere nede på under halvdelen

Og tallene taler deres eget tydelige sprog. Antallet dagplejere er i 2024 faldet til mindre end halvdelen i forhold til det antal dagplejere, der var i 2008. Samtidig er dagplejernes gennemsnitsalder steget, og det har betydet, at det har været svært at få gæsteplejen til at fungere, når der blandt færre dagplejere også var en langt flere, der var fyldt 58 år, og derfor kunne vælge gæstebørn fra. Det har øget presset på færre yngre dagplejere.

”En ny overenskomst for dagplejere skal derfor sikre, at jobbet som dagplejer er attraktivt uanset om du er yngre eller ældre. Også for at kunne fastholde allerede ansatte og rekruttere nye dagplejere,” siger Kim Henriksen.

Læs også: Overblik: Det skal du vide om OK24-aftalen for ALLE, der er ansat i en kommune

Kompliceret overenskomst spændte ben

Målet har været en langt mere simpel overenskomst, der gør det attraktivt for kommunerne at arbejde med og som gør den gennemskuelig for dagplejerne, hvor den tidligere overenskomst var bygget op af tilføjelser igennem årene. Det har givet mange fortolkningsmuligheder i kommunerne. En løgeffekt, der var for stor, som Kim Henriksen kalder den.

”Den nye overenskomst fokuserer rigtigt meget på kompetenceudvikling og uddannelse af dagplejerne. Samtidig tager den de vilkår, man som dagplejer arbejder under, alvorligt, for eksempel at man skal kunne nå sine arbejdsopgaver inden for arbejdstiden,” siger han.

Læs også: OK24-forlig i regionerne på plads: Stort lønhop allerede til april

Stort forarbejde

Overenskomstarbejdet har været længe undervejs og været godt forberedt. Blandt andet har Kim Henriksen i 2022 selv rejst rundt i mere end et år til landets dagplejere for at høre, hvad udfordringerne er. Det samme har Kommunernes Landsforening gjort, lige som man har holdt fælles udviklingsdage.

”Det har været en kæmpe rejse og en enormt svær øvelse,” siger Kim Henriksen, der ikke overdriver, når han siger, at han det år, han rejste rundt i dagplejen, sled sin bil op.

Men det var godt givet ud, mener sektorformanden, for med den nye overenskomst begyndte de fra scratch, så den netop lever op til dagplejernes forventninger. Blandt andet i forhold til arbejdstid, gæstepleje og seniorordning.

”Den rejse har været med til at give rigtig mange gode fortællinger fra dagplejerne, som vi har ført ind i den nye overenskomst. Det har netop givet os ballast i forhandlingerne. At det er lykkedes, skyldes ikke mindst de erfaringer, vi har fået fra dagplejerne undervejs,” siger Kim Henriksen.

Fagbladet FOA ridser det op, som du bør vide om dagplejernes nye overenskomst:

Lønstigninger til alle

Både kommunalt ansatte og regionalt ansatte får med de overordnede forlig en lønstigning på 6,5 procent over de næste to år.

Du kan læse mere om, hvad de generelle forlig indeholder i kommunerne og i regionerne.

Derudover kommer der lønstigninger for organisationsmidlerne for det pædagogiske personale.

Grundlønsforbedringer og ekstra løntrin

Grundlønnen for dagplejere i eget hjem uden pædagogisk uddannelse hæves pr. 1. april 2025 med et trin. Det vil sige, at de går fra løntrin 19 til løntrin 20.

Grundlønnen for dagplejere i eget hjem med pædagogisk assistent-uddannelse hæves pr. 1. april 2025 med et løntrin plus 1.441 kr.

Grundlønnen for dagplejere i eget hjem med uddannelse til pædagog hæves med et løntrin plus 1.442 kr. årligt.

Grundlønstillægget for dagplejere uden for eget hjem og gæstedagplejere uden pædagogisk uddannelse hæves pr. 1. april 2025 med 1.441 kr. årligt.

Grundlønstillægget for dagplejere uden for eget hjem, men med uddannelse til pædagogisk assistent hæves pr. 1. april 2025 med 1.441 kr. årligt.

Dagplejere uden for eget hjem med pædagoguddannelse

Dagplejere uden for eget hjem og gæstedagplejere med pædagoguddannelse bliver pr. 1. april 2025 overflyttet til overenskomsten for dagplejere med deres nuværende lønsammensætning, blandt andet med deres grundlønstrin 28 plus 3.767 kr. årligt samt pensionsbidrag på 15,5 procent som en personlig ordning.

Derudover stiger grundlønstillægget pr. 1. april 2025 med 1.440 kr. årligt. Det betyder, at de går fra løntrin 28 plus 3.640 kr. årligt til løntrin 28 plus 5.080 kr.

Nye lønforløb for dagplejere med pædagoguddannelse

Dagplejere i eget hjem med pædagoguddannelse får et helt nyt og selvstændigt lønforløb.

De indplaceres pr. 1. april 2025 på grundlønstrin 24 plus 834 kr. årligt, hvorefter der etableres et kvalifikationsforløb med nye løntrin.

Dagplejere med uddannelse til pædagog med fire års sammenlagt beskæftigelse får to ekstra løntrin.

Dagplejere med uddannelse til pædagog med seks års sammenlagt beskæftigelse får yderligere et ekstra løntrin.

Dagplejere med pædagoguddannelse får del i trepartsmidlerne

Dagplejere i eget hjem og uden for eget hjem samt gæstedagplejere med en pædagoguddannelse får del i trepartsmidlerne, der blev aftalt til lønløft af offentligt ansatte.

 • Pr. 1. april 2024 får de et tillæg på 5.886 kr.
 • Pr. 1. januar 2025 stiger beløbet til 8.829 kr.
 • Pr. 1. januar stiger det til 17.657 kr.

Helt ny uddannelsespakke

Med den nye aftale sætter man mere fokus på den enkeltes dagplejers muligheder for at uddannelse og skærpe de faglige kompetencer.

Parterne er enige om at Den opsøgende Indsats i perioden skal have særligt fokus på dagplejere og kompetenceudvikling herunder brug af de eksisterende muligheder i fx Bedre til ord, tal og it, og ufaglært til faglært, Der afsættes både midler fra Den Kommunale Kompetencefond og fra puljen "Ufaglært til faglært". Et af målene er blandt andet at finde ud af, hvordan flere dagplejere i fremtiden tager uddannelsen til pædagogisk assistent.

Under Ufaglært til faglært-puljen oprettes en særlig pulje øremærket til dagplejere med det formål at skabe øget synlighed for dagplejere om muligheden for at opnå faglært uddannelsesniveau.

Dagplejere har ret til en årlig medarbejderudviklingssamtale, hvor man blandt andet skal snakke om udviklingsbehov og konkrete aktiviteter, der kan understøtte dagplejeren.

Bedre arbejdstidsregler og højere tillæg

Et problem, der bliver nævnt igen og igen er, at dagplejere gør rent og køber ind uden for den ugentlige arbejdstid på 48 timer. Med den nye overenskomst kommer der en langt bedre beskyttelse af fritiden, så at der:

 • skrives ind i arbejdstidsbestemmelsen, at andre opgaver end modtagelse af børn skal varetages inden for dagplejerens normale arbejdstid
 • den daglige arbejdstid kan ikke uden dagplejerens samtykke overstige 11 timer og heller ikke udgøre mindre end fire timer. Timer ud over 11 timer godtgøres svarende til overarbejde.
 • personalemøder og aftenarrangementer skal planlægges, så de afholdes inden for dagplejerens normale arbejdstid
 • dagplejeren afspadserer for pædagogiske lørdage
 • transport udover den normale arbejdstid i forhold til personalemøder og faglige arrangementer er inkluderet i arbejdstiden
 • ulempetillægget fordobles

Tre typer ansættelsesformer

Dagplejer i eget hjem, 48 timer/u, faste børn (op til 4), del af gæsteplejen og dagplejer i eget hjem, 48 timer/u, uden faste børn, fungerer som et lille gæstehus i eget hjem.

Dagplejer uden for eget hjem, stordagpleje, 37 timer/u, 3 voksne om op til otte faste børn og del af gæstepleje. Typisk er der to fuldtidsansatte og en deltidsansat om at dække de samme åbningstider som i dagplejere i eget hjem.

Gæstedagplejer, 37 timer/u, fungerer som de nuværende flyvere ved at have skiftende arbejdssteder, så de kan dække af i nogle timer hos dagplejer v. eksempelvis tandlægebesøg. Som noget nyt kan de arbejde inden for hele dagtilbudsområdet.

Ny seniorordning for dagplejere i eget hjem

For alle, der er under 58 år gamle, når overenskomsten træder i kraft, vil der komme en helt ny seniorordning. Seniorordningen består af trin, der træder i kraft, når du som dagplejer er fyldt 60 år, 63 år og 65 år, hvor man som dagplejer får mere lempelige forhold eller et tillæg.

Seniorordningen drøftes mellem dagplejer og leder med henblik på at finde den rette balance i seniorlivet. Senes tre måneder før dagplejeren fylder 60 år, skal der afholdes en seniorsamtale, hvor forventninger, behov, ønsker og vilkår drøftes og hvor dagplejeren i høj grad inddrages i beslutningerne. Her må man også gerne tage sin tillidsrepræsentant med. Måske vil man drøfte forhold omkring morgentelefonen, eller hvad man den enkelte dagplejer nu har behov for, for at kunne holde til arbejdet også som senior.

Ved 60 år har dagplejeren ret til at vælge maksimalt at få et gæstebarn pr. dag. Eller det kan aftales, at dagplejeren ikke modtager akut placerede gæstebørn via morgentelefonen. 
I stedet for en reduceret belastning, kan det mellem kommunen og dagplejeren aftales, at dagplejeren får et årlig tillæg på 9.100 kr. 
Ledelsen kan dog, hvis ledelsen vurderer at driften ikke kan fungere, vælge at udbetale tillægget på 9.100 kr. i stedet for at lade dagplejeren have ret til at få maksimalt et gæstebarn pr. dag.

Ved 63 år
har dagplejeren ret til at vælge maksimalt et gæstebarn pr. dag. Eller det kan aftales, at dagplejeren har maksimalt tre faste børn. Eller det kan aftales, at dagplejeren ikke modtager akut placerede gæstebørn via morgentelefonen.
I stedet for en reduceret belastning, kan et årligt tillæg på 12.136 kr. aftales.

Ved 65 år har dagplejeren ret til at vælge maksimalt et gæstebarn pr. dag og aldrig på femtepladsen. Eller det kan aftales, at dagplejeren har maksimalt tre faste børn. Eller dagplejeren kan meddele kommunen, at vedkommende ikke modtager akut placerede gæstebørn.
I stedet for en reduceret belastning, kan det aftales, at dagplejeren får årligt tillæg på 15.170 kr.

Note: I ferieperioder indgår dagplejeren i fuldt omfang i arbejdet med gæstedagpleje.

Overgangsordning til ny seniorordning

For alle, der er 58 år eller derover, når overenskomsten træder i kraft, er der en overgangsordning. Det betyder, at man som dagplejer ikke kommer på den nye seniorordning, men på denne overgangsordning.

For dagplejere fra 58 til 62 år gælder, at de enten kan vælge et årligt tillæg på 30.340 kr. eller får: 
En ekstra fridag og maksimalt et gæstebarn samt mulighed for at aftale maksimalt tre fastindskrevne børn og mulighed for at aftale, at man ikke modtager akut placerede gæstebørn via morgentelefonen.

For dagplejere på 63 år eller derover gælder, at de enten kan vælge et årligt tillæg på 30.340 kr. eller får: 
To ekstra fridage og maksimalt et gæstebarn, dog aldrig på femtepladsen. Eller at man ikke modtager akut placerede gæstebørn via morgentelefonen. Derudover mulighed for at aftale maksimalt tre faste børn.

Dyrere for kommunerne at bruge 5.-pladsen

Med den nye overenskomst kommer der også et bedre værn imod kommunernes brug af femtepladsen. Blandt andet bliver det:

 • dyrere for kommunerne at placere et femte barn hos dagplejerne
 • der skal tages hensyn til den enkelte dagplejers forhold, når femtebarnet bliver placeret
 • femtebarnet er midlertidigt med en tidsbegrænsning på tre måneder. En overskridelse af denne begrænsning skal aftales med dagplejeren
 • femtebarnet giver et væsentligt højere tillæg end i dag. Det nye tillæg er på 569 kr. pr. dag.

Gæstebørn på 1. til 4.-pladsen

Det er nu skrevet ind i overenskomsten, at der fra kommunens side skal tilstræbes, at fordele gæstebørn ligeligt, hvis gæstepleje foregår hos dagplejere med fast indskrevne børn. Det betyder, at alle dagplejere løbende inddrages i opgaven.

Det tidligere dispositionsvederlag er blevet erstattet af et funktionsløns-tillæg til alle, som er del af gæsteplejen, som udgør 6.070 kr. årligt til alle dagplejere i eget hjem og 3.035 kr. årligt til alle dagplejere uden for eget hjem.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev