Annonce

wesdc

Tema: OK24

OK24-forlig i regionerne på plads: Stort lønhop allerede til april


Alle de knap 15.000 FOA-medlemmer, der er ansat i regionerne, kan de næste to år se frem til samlede lønstigninger på 6,5 procent. De lavestlønnede får lidt mere. ”Vi kan være meget tilfredse,” siger FOA-formand Mona Striib om OK-resultatet.

Annonce

Flankeret af Danske Regioners chefforhandler Heino Knudsen og sygeplejerskernes formand Dorthe Boe Danbjørg præsenterede FOA-formand Mona Striib (im) tirsdag det dugfriske OK-forlig. Ligesom i staten og kommunerne ender regionernes samlede økonomiske ramme på 8,8 procent. Morten Bruun

Af Morten Bruun
Journalist

Annonce

De næste to år kan 114.000 medarbejdere i de danske regioner se frem til samlede lønstigninger på 6,5 procent. Og her kommer langt den største portion til at optræde på lønsedlen allerede fra april, hvor lønnen forhøjes med 4 procent.

Det står klart, efter at Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet på vegne af lønmodtagerne tirsdag blev enige om de generelle vilkår i den nye overenskomst, der skal løbe frem til foråret 2026.

Regionernes aftale minder på en række områder om de forlig, der netop er indgået for først de statsansatte og dernæst de ansatte i kommunerne.

Den nye aftale opererer også med en samlet økonomisk ramme på 8,8 procent. Den garanterer også de ansatte fremgang i reallønnen. Og den giver dem også mulighed for at spare frihed op. Blandt meget andet.

FOA-medlemmernes forventninger til disse forhandlinger har handlet om løn, løn og løn. Så det er afgørende for mig, at de nu får en lønstigning, de kan mærke,” siger en tilfreds FOA-formand Mona Striib, der også er formand for Forhandlingsfællesskabet.

Også chefforhandler i Danske Regioner Heino Knudsen er tilfreds:

Der er to ting, der gør, at jeg synes, at det her er en meget ansvarlig aftale. Den økonomiske ramme holdes indenfor den skønnede private udvikling. Noget andet er, at vi tager et stort ansvar i fællesskab for at udvikle vores regionale arbejdspladser og sikre et god arbejdsmiljø,” siger han på et pressemøde.

Læs også: OK24-forlig i kommunerne på plads: Så meget stiger lønnen

Serveres i fire portioner
Forliget betyder, at et fuldtidsansat FOA-medlem i gennemsnit kan se frem til en samlet månedlig lønforhøjelse før skat på cirka 2.400 kroner – med kraftig streg under ’i gennemsnit’, da der er forskel på de knap 15.000 FOA-medlemmer, der er omfattet af aftalen.

Blandt flere andre drejer det sig nemlig om portører, serviceassistenter, social- og sundhedsassistenter, køkkenmedarbejdere, omsorgsmedhjælpere, neurofysiologiassistenter, paramedicinere og ambulancebehandlere.

Den samlede lønforhøjelse, der er inklusive den aftalte lønregulering og indbetalinger til pension, serveres i fire omgange – fordelt på en meget stor, en knap så stor og endelig to mindre portioner.

Det store stykke serveres med aprillønnen, som stiger med 4 procent, mens det knap så store stykke på 1,76 procent følger efter til oktober. Det betyder, at langt den største del af den samlede lønforhøjelse får effekt allerede om et par måneder.

Flere penge til de lavtlønnede

Derudover er de lavestlønnede – og det er dem på løntrin 11 til 14 – sikret flere penge end de andre grupper. Der er aftalt en pulje på 0,045 procent, som de skal dele, og det får blandt andet betydning for de ufaglærte på sosu-overenskomsten.

Men dermed er det ikke slut.

For nu venter nemlig de forhandlinger, organisationerne fører på vegne af de enkelte faggrupper. To procent – eller knap en fjerdedel af den samlede ramme på 8,8 procent – er reserveret til disse forhandlinger, der forventes at være færdige i løbet af næste uge. Her kan der falde flere penge af til FOAs medlemmer.

Jeg er meget glad for, at FOAs medlemmer straks fra starten af overenskomstperioden får flere penge mellem hænderne

Mona Striib, formand for FOA

Er sikret en lille kattelem

Udviklingen i de offentlige lønninger afhænger af det private arbejdsmarked, og netop her blev forventningerne for nylig nedjusteret af Finansministeriet.

Men ligesom det var tilfældet med staten og kommunerne, er de regionalt ansatte også sikret en lille kattelem til en ekstra lønforhøjelse.

Hvis det viser sig, at forventningerne til det private arbejdsmarked er for negative, venter der også de regionale medarbejdere en ekstra lønforhøjelse til november 2025. Facit på det regnestykke følger til september næste år.

Tilsvarende er der også på regionernes område lagt op, at principperne for beregningen af den aftalte lønregulering ændres. Fra næste år skal beregningen ifølge forliget ske ud fra et lønindeks, der er mere retvisende og retfærdigt.

”Jeg er meget glad for, at FOAs medlemmer straks fra starten af overenskomstperioden får flere penge mellem hænderne. Blandt meget andet,” siger Mona Striib og noterer, at der faktisk kan være flere penge på vej.

Forhandlerne er nemlig også ved at udmønte den trepartsaftale, der faldt på plads før jul.

Den sikrer flere penge til blandt andet sosu-ansatte – og den garanterer alle, der arbejder på skæve tidspunkter, højere tillæg for eksempelvis natarbejde.

”Og det er der jo en del af også på det regionale område,” siger Mona Striib.

Kan spare frihed op

Tirsdagens forlig handler ikke kun om penge. For eksempel bliver der som noget helt nyt mulighed for at sætte overarbejde og den 6. ferieuge ind på en særlig opsparingskonto med op til 15 fridage.

Derudover udvides fædreorloven – og orlov til medmødre – med tre uger med fuld løn.

Tillidsrepræsentanterne får lov til at bruge arbejdstid på at hilse på nye kolleger. Og så er der enighed om det, parterne kalder ’et ambitiøst samarbejdsprojekt’, der skal løfte kvaliteten af de regionale arbejdspladser.

Blot for at nævne nogle af de andre elementer i en overenskomst, der får virkning fra 1. april – men dog først efter have været til afstemning blandt alle medlemmer.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev