Annonce

Forhandlerne præsenterer OK24-forlig på KL-området

Tema: OK24

Overblik: Det skal du vide om OK24-aftalen for ALLE, der er ansat i en kommune


Højere løn, opsparing af frihed og længere forældreorlov. Det er nogle af overskrifterne i den nye, kommunale overenskomst.

Annonce

Ledsaget af deres følge kunne fagbevægelsens chefforhandler Mona Striib og kommunernes ditto Michael Ziegler forleden servere en OK-cocktail med blandt andet lønforhøjelser, tilbud om mere frihed og øget fokus på natarbejde. Morten Bruun

Af Morten Bruun
Journalist

Annonce

Uanset om du er parkeringsvagt, husassistent, pædagogisk assistent, portør, sosu-ansat  –eller sågar skolelærer eller bibliotekar – er du omfattet af den aftale om en ny toårig overenskomst, som Kommunernes Landsforening og lønmodtagerne forleden forhandlede på plads.

Den generelle aftale gælder nemlig alle ansatte i kommunerne, og fortæller hvad alle som minimum kan se frem til.

Derudover kan mange se frem til flere forbedringer af deres løn og arbejdsvilkår. For Knap en fjerdedel af den samlede økonomiske ramme er nemlig reserveret til forhandlinger med de enkelte organisationer og faggrupper. Her går de afsluttende forhandlinger i gang på lørdag (24. februar).

Her er overblikket over den generelle aftale for alle de ansatte i kommunerne.


Løn

Alle ansatte i kommunerne er garanteret generelle lønstigninger på 6,5 procent.

De generelle lønstigninger er inklusive pension og de lønforhøjelser, der sker via den aftalte reguleringsordning. Det er den ordning, der sikrer balance mellem de offentligt ansattes og privatansattes lønninger.

Hovedparten af lønforhøjelsen har virkning allerede fra april, mens resten fordeles i tre mindre portioner

  • 1.april 2024: 4 procent (generel lønforhøjelse)
  • 1. oktober 2024: 1,74 procent (lønregulering)
  • 1. oktober 2025: 0,56 procent (generel lønforhøjelse og lønregulering)
  • 1. november 2025: en generel lønforhøjelse på 0,20 procent
I september 2025 mødes parterne for at se på, om de private lønninger har udviklet sig anderledes end forventet på nuværende tidspunkt.

Hvis de har udviklet sig bedre end forventet, bliver den generelle lønforhøjelse 1. november 2025 højere end 0,20 procent.

Hvis de har udviklet sig mindre end forventet, bliver den generelle lønforhøjelse 1. november 2025 reduceret med op til 0,20 procent.

De lavest lønnede

De medarbejdere i kommunerne, der aflønnes på et af de fire nederste løntrin – det vil sige løntrin 11, 12, 13 og 14 – får alle en ekstra lønforhøjelse. Her hæves grundsatserne med 1.924 kroner årligt.

Aftalt regulering af lønnen

Med virkning fra 2025 skal den aftalte lønregulering beregnes ud fra en ny model. Den tager afsæt i et lønindeks, som er mere retvisende over for de enkelte faggrupper end den nuværende metode.

Opsparing af frihed

Som noget helt nyt behøver månedslønnede i kommunerne ikke længere at afspadsere overarbejde som hidtil.

Nu får de i stedet mulighed for at spare op og sætte både overarbejde og den 6. ferieuge ind på en personlig ’opsparingskonto’.

Inklusive den 6. ferieuge må der højest stå 15 dage på den enkeltes ekstra opsparingskonto.

Den opsparede frihed skal afholdes efter den ansattes ønsker i det omfang, det er muligt og fastlægges i dialog med og efter aftale med arbejdsgiver.

I løbet af de kommende to år vil parterne i øvrigt udvikle nye modeller for fritvalgsordninger, der giver den enkelte lønmodtager større direkte indflydelse på dele af lønnens sammensætning. Tanken er, at man på den måde i højere grad kan tage hensyn til sin egen aktuelle livssituation. Det er målet, at nye fritvalgsordninger skal være klar til at indgå i forhandlingerne ved OK26.


Forældreorlov

Den øremærkede forældreorlov udvides med tre uger, så faderen eller medmoderen/medfaderen kan holde 10 ugers forældreorlov med løn.

Tilsvarende øges den øremærkede lønnede orlov med 10 uger for solo-forældre og med 13 uger for ’flerlingeforældre’. Det sidste bliver dog kun aktuelt for nybagte tvillingeforældre, hvis Folketinget også (som forventet) ændrer barselsloven.

Tillidsrepræsentanter 

Tillidsrepræsentanterne skal have bedre mulighed og vilkår til at varetage deres opgaver.

Med den nye overenskomst får den enkelte tillidsrepræsentant derfor ret til at bruge arbejdstiden på at møde nyansatte medarbejdere.

Vold og trusler 

Indsatsen mod psykisk og fysisk arbejdsrelateret vold, trusler eller chikane skærpes, og der er afsat 1,8 millioner kroner til at udvikle nye indsatser, der forebygger den slags.

Derudover fortsætter en række af de nuværende indsatser, der skal styrke arbejdsmiljøet.

Fokus på natarbejde

Natarbejde kan være skadeligt for helbredet og kan for eksempel give gener for gravide og betyde øget risiko for visse former for kræft.

Der afsættes 500.000 kroner til et projekt, der skal rådgive medarbejdere og ledere om, hvordan man imødegår de risici, der kan være forbundet med natarbejde – eksempelvis hvis man arbejder mere end tre nattevagter i træk.

Konkret anbefales det dog, at gravide højest må have en nattevagt om ugen.

Når arbejdsgiveren bliver underrettet om, at en ansat med natarbejde er gravid, skal arbejdsgiveren senest 14 dage efter sørge for at planlægge arbejdet således, at den gravide ikke udfører natarbejde mere end én gang om ugen.


Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev