Annonce

drsxcv

Ny arbejdsmiljøaftale på plads: Det betyder den for dig


Fokus på at komme arbejdsrelateret stress til livs, en indsats mod social dumping, tiltag mod farlig kemi og initiativer for at undgå dødulykker i jobbet er nogle af de elementer, den nye arbejdsmiljøaftale indeholder.

Annonce

Intet mindre end 12 politiske partier står bag den nye arbejdsmiljøaftale. Colourbox

Af Ida Østerlund
Journalist

Annonce

”Alle i Danmark skal have et sikkert og sundt arbejdsmiljø på et bæredygtigt arbejdsmarked. Det er til gavn for den enkelte ansatte, arbejdspladsen og for samfundet.”

Sådan indledes aftaleteksten i den nye arbejdsmiljøaftale, der blev indgået sent torsdag mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige.

Her kan du læse om nogle af de initiativer, aftalen indeholder.

Du kan læse hele aftalen her.

Arbejdstilsynet styrkes

Arbejdstilsynets indsats skal bygge videre på de spor, der blev lagt med arbejdsmiljøaftalen fra 2019, lyder det i aftaleteksten. Det betyder konkret, at ’det høje tilsynstryk’ skal holdes, og at tilsynets indsats stadig skal rettes mod de arbejdspladser, der har størst risiko for problemer med arbejdsmiljøet.

Det skal være nemmere for arbejdspladserne at forstå konsekvenserne af at overtræde arbejdsmiljøreglerne, og hvad man som virksomhed skal gøre efter et tilsyn. Derfor skal Arbejdstilsynets reaktionstyper og virkemidler forenkles og reduceres fra 11 til syv. Eksempelvis skal der ikke både være forbud, strakspåbud med betydelig fare og strakspåbud uden betydelig fare. Femover betegnes det hele som ’strakspåbud’.

Herudover vil Arbejdstilsynet udarbejde en langsigtet plan for regelforenkling på arbejdsmiljøområdet.

Arbejdsrelateret stress

Problemer med stress er en stor udfordring på det danske arbejdsmarked, lyder det i aftalen, og det gælder også blandt FOAs medlemmer.

Tre ud af ti FOA-medlemmer under 40 år føler sig stressede, viste en medlemsundersøgelse fra 2022.

Mange oplever ubalance mellem høje krav og lav indflydelse i arbejdet, og i nogle brancher er vold og trusler et stort problem. Derfor er aftalepartierne enige om, at Arbejdstilsynet skal ”igangsætte en flerstrenget indsats målrettet forebyggelse af arbejdsrelateret stress.”

Der skal udarbejdes et vidensgrundlag om psykisk arbejdsmiljø og arbejdsrelateret stress, gennemføres online temamøder målrettet udvalgte brancher, og Arbejdstilsynets Call Center skal styrkes, så flere kan få hjælp og vejledning.

Aftalepartierne er også enige om, at der skal etableres en ny hotline i Arbejdstilsynet, hvor ledere kan få hjælp og vejledning om psykisk arbejdsmiljø.

Forebyggelse mod nedslidning

Arbejdstilsynet skal samle viden om effektiv forebyggelse af muskel-skelet-besvær og fysisk nedslidning. Det skal senere drøftes med arbejdsmarkedets parter og forelægges aftalepartierne med udgangen af 2024.

Indsats mod social dumping

Der afsættes 673,2 millioner kroner til indsatsen mod social dumping og illegal arbejdskraft. Virksomheder, der er kendt skyldige i brug af illegal arbejdskraft, sortlistes fra offentlige udbud.

Der skal derudover ”udarbejdes en national strategi og handlingsplan for den danske indsats mod social dumping og arbejdslivskriminalitet.”

Arbejdsmarkedets parter inddrages løbende i det arbejde.

Indsats mod dødsulykker

Der igangsættes en indsats mod arbejdsulykker, for at reducere risikoen for arbejdsulykker, herunder dødsulykker. Der afsættes 31,2 millioner kroner.

Farlig kemi på jobbet

Omkring 3.000 personer anmelder hvert år en kemisk relateret erhvervssygdom. 450 af dem er kræfttilfælde. Derfor igangsættes en indsats, som blandt andet skal styrke dansk indflydelse på kemiområdet i EU.

FOA: En ambitiøs aftale

Hos FOA er forbundssekretær Maria Klingsholm glad for den arbejdsmiljøaftale, som hun kalder både ’ambitiøs’ og ’fremtidssikret’.

”Noget af det, vi er rigtig glade for, er delen omkring det psykiske arbejdsmiljø. Det, ved vi, betyder meget for FOAs medlemmer, og det er noget af det, vi har spillet ind med, som vi er glade for, at der er blevet lyttet til.”

Der er dog også ting, som forbundssekretæren havde ønsket sig anderledes.

”Jeg havde håbet på, at man havde sikret partssystemet BFA (BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø, red.). Derfor har vi store forventninger til, at man får kigget på BFA-systemet, som er det partssystem, hvor man får leveret nærværende materiale, og hvor vi kan komme på besøg og konkret hjælpe til med arbejdsmiljøet ude på arbejdspladserne. Det er noget, FOAs medlemmer i den grad ville kunne mærke ude på arbejdspladserne,” siger Maria Klingsholm.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev