Annonce

Portræt af tillidsfolk til løntræffet. Fra venstre: Christina Borgen Nielsen, Claus Hagen Holm, Julie Brøsted og Camilla Hyldahl Vorup.

Tema: OK24

1.200 tillidsfolk klædt på til lønkamp: Det sker der frem mod OK24


Efter to dages løntræf i Fredericia er 1.200 tillidsrepræsentanter nu på vej hjem til deres kolleger. Fagbladet FOA har talt med fire af dem, og de er klar til at kaste sig over løntjek og lønforhandlinger. FOA-formand Mona Striib ser løntræffet som startskuddet til for alvor at mobilisere fællesskaberne på arbejdspladserne.

Annonce

1.200 tillidsrepræsentanter har været samlet til løntræf i to dage. Her fortæller fire tillidsrepræsentanter, hvad de har fået ud af dagene. Fra venstre: Christina Borgen Nielsen, Claus Hagen Holm, Julie Brøsted og Camilla Hyldahl Vorup. Tobias Stidsen

Af Laura Marie Rasmussen
Journalist

Af Morten Bruun
Journalist

Annonce

”Jeg er blevet meget mere skarp på løntjek og føler, at jeg står meget bedre rustet til at gå i gang med lønforhandlinger.”

Sådan siger Julie Brøsted, der er pædagogisk assistent i Aarhus og en af de 1.200 tillidsrepræsentanter, der tirsdag og onsdag deltog i FOAs løntræf i Fredericia og som afslutning på to tætte dage har givet hinanden hånden på at give den gas – både nu og frem mod de næste års overenskomstforhandlinger.

Julie Brøsted har været tillidsrepræsentant i 11 måneder og sugede til sig af de oplæg, debatter og gruppearbejde, der bandt løntræffet sammen.

”Der har været så meget vidensdeling, netværksarbejde og input frem mod OK24, at jeg helt sikkert kommer klogere hjem. Hidtil har jeg oplevet det som svært at forhandle både løn og lokalløn, men nu glæder jeg mig til at komme i gang,” siger Julie Brøsted og henviser til de erfaringer, som FOAs lokalafdeling i Frederikshavn har gjort – og som afdelingsformand Louise K. Nielsen havde indviet deltagerne i.

”Det gjorde stort indtryk at høre om den systematik, frederikshavnerne har udviklet. Det er for eksempel flot, at de kontakter alle nyansatte og har snor i deres lønindplacering – og oplever at 90 procent bagefter melder sig ind i FOA. Jeg vil tale med min afdeling om, hvordan vi kan systematisere på samme måde,” siger Julie Brøsted.

Hvad sker der frem mod 2024

Flertallet af FOAs medlemmer skal have nye overenskomster i 2024, og forarbejdet er i fuld gang. Her er en række vigtige punkter i køreplanen:

2022

Løntjekkampagne. I uge 46 og 47 kører den årlige løntjekkampagne, hvor formålet er at sætte fokus på de typiske fejl på lønsedlen og skabe dialog om løntjek blandt kollegerne på arbejdspladserne. Husk: du kan altid får tjekket din lønseddel hos din tillidsrepræsentant eller i din afdeling.

Lønstrukturkomiteen. Lønstrukturkomiteen, der har undersøgt lønudvikling i den offentlige sektor, fremlægger sin rapport i december i år. Dens resultater vil få betydning for de overenskomster som skal forhandles ved OK24. Hvis der udskrives valg inden, bliver komiteens arbejde sat på pause og genoptaget efter valget.

2023

Lokalløn. I marts og april finder lokallønsforhandlinger sted på mange arbejdspladser.
 

Indsamling af krav til OK24.

  • Medlemsoplæg om OK24 sendes i maj og juni ud til FOAs medlemmer.
  • I august og september inviteres FOAs medlemmer til en medlemsdebat om OK24 og krav til de kommende overenskomstforhandlinger.
  • I efteråret holdes strategimøder med Hovedbestyrelsen og faglige udvalg, og det er også her, at Hovedbestyrelsen vælger overenskomstkravene. Desuden har FOA frist for indsendelse af krav til Forhandlingsfællesskabet. I december udveksler FOA krav med de offentlige arbejdsgivere.

2024

Overenskomstforhandlinger. 
  • I foråret finder forhandlingerne af både generelle krav og specielle krav til hver af FOAs offentlige overenskomster sted. 
  • 31. marts udløber de gamle overenskomster
  • 1. april træder de nye overenskomster i kraft. Kan udsættes afhængigt af forhandlingsforløbet og en eventuel konflikt.

Kilde: FOA

+

Fint med historisk tilbageblik

Christina Borgen Nielsen er også ny i det faglige arbejde. Hun er ambulancebehandler ved Præhospitalet Region Midt og har siden november sidste år været tillidsrepræsentant – og fællestillidsrepræsentant – for knap 450 kolleger.

Hun er i fuld gang med grunduddannelsen og oplevede, at hun på løntræffet fik repeteret store dele af de ting, hun præsenteres for i forbindelse med uddannelsen.

Læs også: 8 tips: Sådan undgår du at snyde dig selv ved jobskifte

”Jeg har endnu ikke prøvet at forhandle hverken løn eller lokalløn. Lige nu venter vi faktisk på, at ledelsen vender tilbage med en dato for, hvornår vi tale om lokalløn. Men jeg ser frem til at komme i gang med det arbejde,” siger Christina Borgen Nielsen.

Hvad tager du med fra løntræffet?

”Oplægget om historien og baggrunden for fagbevægelsens betydning og rolle var rigtig godt at få med. Til gengæld savnede jeg noget mere konkret indhold om de kommende overenskomstforhandlinger.”

Har genopfrisket solidariteten

Claus Hagen Holm er serviceassistent på AUH Traumecenter og tillidsrepræsentant for 56 kolleger. Han oplevede også løntræffet som et skud vitaminer.

”Det, jeg tager med hjem til kollegerne, er en kombination af det hele. Både fokus på lokalløn og løntjek. Men det vigtigste var måske at møde alle de andre tr-kollegaer. Vi er blevet rystet lidt i vores grundvold i forhold til vigtigheden af at være tillidsrepræsentant, og jeg har fået opfrisket den solidaritet, som vi har i FOA. Vi ikke er stærkere end det svageste led,” understreger Claus Hagen Holm og fortsætter:

”Det fællesskab og den energi, vi får til et arrangement som det her, er ret vigtigt for både vores kolleger og hovedbestyrelsen, som kan se, at vi er klar til de kommende overenskomstforhandlinger. Set i lyset af inflationen bliver de nok de vigtigste i nyere tid, og jeg tror, at OK24 godt kan ende i konflikt. Hvis det sker, er den samhørighed, som bliver skabt på sådan et løntræf, endnu vigtigere. Og den forståelse og samhørighed tager jeg med hjem til mine kollegaer. Vi er kun stærke, når vi samarbejder.”

Pippipower i Thisted

I Thisted er social- og sundhedsassistent Camilla Hyldahl Vorup tillidsrepræsentant på hospitalets åbne psykiatriske sengeafsnit, hvor hun varetager interesserne for otte kolleger.

Læs også: Sådan har Tina, Laila og Christina udnyttet manglen på personale til at forhandle bedre vilkår

Hun kommer hjem fra løntræffet med både ny energi og nyt mod og er for første gang i sine fire år som tillidsrepræsentant klar til selv at håndtere lønindplaceringen, næste gang der ansættes en ny kollega.

”De få gange, det er sket i mine fire år som tr, har jeg overladt det til afdelingen. Men nu gør jeg som Pippi og siger ’det har jeg aldrig prøvet før, men det kan jeg godt finde ud af’. Nu tør jeg nemlig godt selv, fordi løntræffet har lært mig, hvad jeg skal gå efter og holde øje med.”

Hvordan vil kollegerne opleve det?

”Når jeg kommer hjem, kontakter jeg alle og tilbyder dem et decideret løntjek.”

Mona Striib på talerstolen til løntræffet, sep. 2022
På løntræffet fremhævede Mona Striib flere gange FOAs krav om, at det offentlige arbejdsmarked aftaler lønstigninger i kroner og øre og ikke i procenter. Og hun understregede, hvor vigtigt det er at ’løfte bunden’ og kæmpe for ligeløn. Det bliver FOAs mærkesag frem mod OK24. Tobias Stidsen
FOAs højest placerede tillidsrepræsentant, forbundsformand Mona Striib, var også meget tilfreds med forløbet af de to dage. Og hendes ønske er, at den gejst, der har præget løntræffet, breder sig.

”Hvis vi skal opnå resultater, skal vi have stærke fællesskaber, og vi skal have alle til at melde sig ind. Alle. Det er en fælles opgave at mobilisere, så vi bliver endnu flere bag kravet om mere og bedre løn til FOAs medlemmer,” siger Mona Striib.

Og så håber hun også, at der kommer endnu mere gang i arbejdet med at lave løntjek og forhandle lokalløn.

”Som FOA-medlem skal man have sin fair andel af de lokale lønmidler. Vi skal hvert eneste år tage de forhandlinger, vi har ret til. Og vi skal ikke acceptere et nej fra arbejdsgiverne.”

Løntræffet: Kampen for din løn

FOA kæmper for, at medlemmerne får mere i løn. Det sker ved de centrale forhandlingsborde, og det sker ude på arbejdspladserne.

Flertallet af FOAs medlemmer skal have nye overenskomster i 2024, og forarbejdet er i fuld gang.

Den 5. september 2022 skød FOA anden del af en stor kampagne i gang, som gør opmærksom på værdien af medlemmers arbejde.

Som en del af kampagnen samles 1300 deltagere til løntræf for tillidsfolk den 6.-7. september i Fredericia. Planen er, at de vender kloge og kampklar retur – med mod på at forhandle lønnen op.

+

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev