Annonce

Træ med mange grønne blade med pengesedler indimellem

FOA vil have lokalløn til coronahelte: Få 5 tip til at forhøje din hyre

Coronakrisen har givet FOA stærke argumenter, når den lokale
løn skal forhandles. FOA-faggruppernes særlige indsats er bredt anerkendt, men den skal også udmøntes i kroner og øre.

Annonce

Lokalløns-kronerne har ikke ligefrem hængt på træerne for FOAs medlemmer. Men deres ekstraordinære indsats under coronakrisen skal anerkendes. Også på lønsedlen, mener FOA. Colourbox

Af Finn Danielsen
Journalist

Annonce

FOAs medlemmer skal have mere lokalløn, og coronakrisen er en rigtig god anledning til sætte gang i det projekt, mener FOA.

Hovedbestyrelsen besluttede på sit møde i februar at styrke arbejdet med lokalløn. Baggrunden var, at FOA-medlemmerne sammenlignet med andre faggrupper får ringe udbytte af de lokale lønforhandlinger.

Læs også: Sådan skaffer FOA-afdeling 5 millioner kroner i lokalløn

Siden da har FOAs faggrupper fået stor anerkendelse for deres indsats under coronakrisen. Statsministeren, Sundhedsstyrelsen, borgmestre og andre har sagt mange pæne ord. Men anerkendelsen skal også give sig udtryk i klingende mønt fra lokallønspuljen.

”Når man for eksempel har stået iklædt visir, forklæde, maske og handsker og har skullet passe ekstraordinært på både sig selv og borgerne, så har man altså om nogen gjort sig fortjent til lokalløn,” siger FOAs næstformand Thomas Enghausen.

Opgaver løst under ekstreme vilkår

Han mener, at medlemmerne både over en bred kam og individuelt har løst opgaver under meget ekstreme vilkår.

”Hvis der står noget om ’fleksibilitet’, ’omstilling’ og ’ekstraordinær indsats’ i en kommunes lokallønspolitik, er det oplagt at hænge lokallønskrav op på det. For det er lige præcis, hvad mange FOA-medlemmer har leveret under coronakrisen.”

Læs også: Fagforeninger vil have lokalløn til servicetjek

Thomas Enghausen peger også på, at der i løbet af coronakrisen er skabt større forståelse i befolkningen for vigtigheden af FOA-faggruppernes arbejde.

”I offentligheden står det nu meget klart, hvad det er for opgaver, vi løser, og hvad de betyder for velfærdssamfundet bredt set. Men også konkret, hvad sosu’en betyder for den ældre, det pædagogiske personale for børnene og rengøringen for hygiejnen og smittekæderne.”

Oplagt at få lokalløn for coronaen

I forbindelse med den årlige lokallønforhandling, som FOA kan kræve, skal særlige indsatser på arbejdspladserne opgøres. Og i år er det helt oplagt at pege på arbejdet med coronaen, mener Thomas Enghausen.

”Argumenterne for at give lokalløn til FOA-grupperne er jo åbenlyse, og dem skal vi selvfølgelig fremføre under en forhandling,” siger han, men peger også på vigtigheden af, at medlemmerne selv sætter ord på deres arbejde og de særlige indsatser, de har ydet.

Læs også: 1,5 millioner kroner hentet hjem: Fantastisk positiv aftale

”Det er jo bare mit arbejde, hører vi ofte, men hvad er det nu lige, DU bidrager med i fællesskabet på arbejdspladsen? Når der kommer ord på, bliver det mere konkret, så det er en snak, man bør tage med sine kolleger og sin tillidsrepræsentant.”

FOA forventer mere lokalløn

Thomas Enghausen fastslår, at FOA klart forventer, at medlemmernes ekstraordinære indsats under coronaen afspejles i årets tildelinger af lokalløn.

”Den situation, som medlemmerne i år har stået i, skal vi rejse under lokallønsforhandlingerne, og vi skal kunne se en anerkendelse fra de lokale arbejdsgivere. Der er ingen grund til at holde tilbage med de lokale lønkrav. Slet ikke.” 

Læs også: Klumme: Den oversete lokalløn

I det følgende kan du blive lidt klogere på, hvordan lokallønnen fungerer, og hvordan du og dine kolleger får andel i den. Både for jeres indsats under coronaen og under mere normale forhold:

Sådan kan du få lokalløn

Som part i overenskomsten skal FOA godkende alle aftaler om lokalløn. Overenskomsten (altså de centrale, landsdækkende aftaler om lokal løn) giver FOA mulighed for en årlig forhandling om lokalløn. Men som medarbejder og FOA-medlem kan du også selv være aktiv i forsøget på at få nogle ekstra lønkroner.

Tænk over hvilke af dine arbejdsopgaver, der måske kan udløse et tillæg – til dig selv eller til alle kollegerne.
Du kan som medarbejder få tillæg, der er oplistet i forhåndsaftaler, eller tillæg, der aftales konkret og individuelt. Lokallønnen kan gives som faste tillæg eller som éngangs-tillæg.

Lav forslag til din (fælles)tillidsrepræsentant.
Lederen på den enkelte arbejdsplads kan budgettere med penge til forhandling af lokalløn, som kan forhandles med tillidsrepræsentanten eller FOA. Ændringer i personalesammensætningen kan for eksempel give luft til nye forhandlinger om lokalløn til medarbejderne. Nogle kommuner/regioner afsætter økonomi til lokalløn i budgettet, for eksempel en procentandel, der udmeldes til institutionerne.

Lav forslag til din lokale FOA-afdeling.
FOA skal som overenskomstpart godkende alle aftaler om lokalløn. Den løn, der i dag er aftalt lokalt, udgør cirka otte procent af lønsummen i kommuner og regioner. Det vil sige, at for en gennemsnitlig ansat stammer otte procent af den faste lønudbetaling fra lokalløn. Hvor mange penge, der hvert år er til nye forhandlinger, afhænger af, hvad der er afsat i budgettet.

Tjek de forhåndsaftaler, FOA har med din kommune.
Forhåndsaftaler indeholder bestemmelser om, at for eksempel kompetenceudvikling og særlige opgaver automatisk skal udløse lokallønstillæg. Måske har du løst en opgave, som efter aftalen skal eller kan give dig et tillæg.

Deltag i medlemsmøder eller generalforsamling i FOA, hvor lokalløn er til debat.
Selv om FOA og mange FOA-medlemmer ofte hører meldingen ”der er ingen penge at forhandle om” fra kommuner og ledere, så er der altså lønkroner at gå på jagt efter. Derfor er det også et vigtigt emne at få diskuteret blandt FOAs medlemmer.  Frem til OK2011 blev der afsat penge i overenskomsten til lokalløn, såkaldt ”forlodsfinansiering”. Ændrede lønforløb var også med til at sikre startkapital for lokallønnen. De penge er forsat en del af lønsummen. 

Kilde: FOAs overenskomstafdeling 

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev