Annonce

Kvinde med cykel

Hver tredje savner indflydelse på jobbet


Indflydelse og oplevelsen af kontrol hænger tæt sammen, og det er afgørende for stressniveauet, siger organisationspsykolog.

Annonce

Indflydelse på jobbet giver bedre trivsel og mindre sygefravær. Til trods for det siger en tredjedel af FOAs medlemmer, at de savner indflydelse på deres arbejdsplads. Iben Gad

Af Sophie Holland
Journalist

Annonce

Som medarbejder i et omsorgsfag er det drænende, hvis man har en oplevelse af at træde ind i et skema og ikke kunne bruge sin faglighed til at planlægge opgaverne anderledes.

Det siger organisationspsykolog i ArbejdsmiljøCentret Stine Moesmand om, at hver tredje FOA-medlem i en ny undersøgelse giver udtryk for, at de mangler indflydelse på deres arbejde.

“Indflydelse hænger tæt sammen med følelsen af kontrol, og der er en risiko for at blive ramt af stress, hvis man ikke oplever at have indflydelse på sit arbejde," siger hun.

Indflydelse giver et godt arbejdsmiljø

Ifølge Stine Moesmand giver indflydelse på arbejdsdagen udslag i en generel tilfredshed, som resulterer i mindre sygefravær og bedre trivselsmålinger. Hvis man omvendt ikke oplever indflydelse, er det let at føle, at man bliver uretfærdigt behandlet, og at tiden ikke bliver brugt nyttigt.

“Man skal have mulighed for at sige til og fra over for arbejdsopgaver og vide, at det bliver hørt, når man har forslag til forbedringer. Det er jo oftest dem i marken, der ved, hvordan arbejdsdagen smartest kan skrues sammen,” siger hun.

FOAs undersøgelse bekræfter, at der er en sammenhæng mellem indflydelse og sygefravær. Dem, der oplever, at de i høj grad har indflydelse på deres arbejde, har ifølge FOAs undersøgelse færre sygedage end dem, der oplever kun i lav grad at have indflydelse på deres arbejde.

34

procent af FOA-medlemmerne svarer, at de i kun nogen, ringe eller meget ringe grad har indflydelse på, hvordan de løser deres arbejdsopgaver. 66 procent svarer, at de i høj eller meget høj grad har indflydelse.

Kilde: FOAs arbejdsmiljøundersøgelse, juni 2019, 3.607 har svaret.

FOA sætter turbo på indsats

I FOA har indflydelse på arbejdslivet været på dagsordenen længe. Blandt andet har FOA iværksat projekter med Kommunernes Landsforening og arbejdet for, at der blev igangsat forskningsprojekter, der viser, hvorfor indflydelse er vigtig. I den kommende kongresperiode får indflydelse topprioritet, siger arbejdsmiljøkonsulent i FOA Charlotte Bredal.

“Medarbejderne skal både have mere indflydelse på den daglige kerneopgave og mere strategisk ved at påvirke beslutninger i MED på alle niveauer. Indsatsen sker primært via FOA-afdelingerne i samarbejde med de tillidsvalgte.”

MED-systemet

Alle skal have mulighed for medindflydelse og medbestemmelse på egne arbejdsforhold og på rammerne for arbejdet. Enten direkte eller gennem en medarbejderrepræsentant. Den typiske MED-struktur er på tre niveauer:

  • MED-hovedudvalg
  • MED-forvaltning/område-niveau
  • MED-institutionsniveau

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev