Annonce

Forældrene på Fjordskolen frygter, at flytningen fra deres vante omgivelser og en forlænget køretid til og fra skole vil skade børnene, der på grund af handicaps er særligt sårbare for forandringer.

Desperate forældre: Politikere flytter handicappede børn til grænseby uden at lytte


Aabenraa Kommune flytter nu 235 handicappede børn til den dansk-tyske-grænse uden at lytte til forældres bekymringer, lyder anklagen fra en forældregruppe. 

Annonce

Forældrene på Fjordskolen frygter, at flytningen af børnene fra deres vante omgivelser i Aabenraa samt en forlænget køretid til skole vil skade deres børn, som på grund af handicap er meget sårbare for forandringer. Astrid Dalum

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

Aabenraa Kommune får hård kritik for den proces, der gik forud for beslutningen om at flytte 235 handicappede børn fra deres nuværende skole i Aabenraa til grænsebyen Kruså.

Kommunen kritiseres blandt andet for at undlade at lave referater af de dialogmøder, som blev afholdt med forældrene til de handicappede børn. Således har kommunen kun journaliseret datoerne fra møderne men har ikke lavet referater af indholdet, viser aktindsigter som Fagbladet FOA har fået.

“Til møderne har vi været kritiske over for kommunens planer om at flytte vores børn 25 kilometer væk til Kruså,” siger Mette Larsen, der sidder i bestyrelsen på Fjordskolen og er mor til et handicappet barn.

Hun har svært at se formålet med møderne, når hendes og de øvrige forældres bekymringer og kritik ikke blev nedfældet på skrift, så det kunne indgå i den politiske beslutningsproces. 

“Min følelse er i dag, at politikerne allerede inden møderne havde besluttet at flytte børnene. Mødernes formål var at give et alibi, så borgmesteren nu kan sige, ‘vi har hørt forældrenes bekymringer’ og så køre videre med sin plan,” siger hun. 

Anklage: Brugte penge forkert

I forbindelse med overvejelserne om flytningen afsatte byrådet en halv million i april 2015 til at lave 'analysearbejde af en eventuel flytning af Fjordskolen'. I september samme år stod der i budgetforliget for 2016-2019, at man bl.a. ville lave en grundig analyse af ‘den optimale placering af skolen’.

Noget tyder dog på, at Aabenraa Kommune ikke undersøgte muligheden andre placeringer end bygningen i Kruså, der lige nu står tom. Således viser en aktindsigt, at kommunen har brugt 244.014 kroner af den halve million. Pengene blev brugt på at lave en analyse af kørslen til Kruså, en indeklimaundersøgelse af skolen i Kruså samt en analyse af et varmtvandsbassin på skolen i Kruså. 

Byrådsmedlem Povl Kylling (S) mener, at de ansvarlige har forsømt at undersøge, om en flytning dels var hensigtsmæssig – og i givet fald om andre beliggenheder havde været bedre end Kruså. 

“Man har slet ikke undersøgt hensigtsmæssigheden af flytningen og den optimale placering af skolen, som var det oprindelige formål med pengene i budgetforligsteksten. Jeg føler, at borgmesteren har snydt sig fra at lave den grundige analyse, fordi han var bange for et resultat, der ville pege en anden retning, end han ønskede,” siger han.

Borgmester: Pengene er brugt korrekt

Borgmester Thomas Andreasen (V) fortæller, at han ikke var med til de tre dialogmøder. Til Fagbladet FOA fortæller han dog, at det generelle formål, når Aabenraa Kommune afholder dialogmøder, er at kvalificere grundlaget for byrådets beslutninger.

“Formålet med dialogmøderne er at få forskellige synspunkter bragt i spil for i princippet at kunne kvalificere det beslutningsgrundlag, vi som politikere skal træffe en beslutning ud fra,” siger han.

Han henviser til forvaltningen for at få en forklaring på, hvorfor man i det konkrete tilfælde ikke har lavet referat. I et svar skriver Hanne Weitling Jessen, sekretariatsleder i Børn og Skole Sekretariatet, at forvaltningen har undladt at tage referater fra dialogmøderne, da ‘det ikke er en mødetype, hvor der træffes beslutninger’.

Fagbladet FOA har efter at have gennemgået bilagene i aktindsigten forsøgt at få et svar fra Borgmester Thomas Andreasen på, hvordan forbruget af den halve million stemmer overens med pengenes oprindelige hensigt. Det er ikke lykkedes. I mail til Fagbladet FOA skriver sekretariatsleder Hanne Weitling Jessen om sagen:

“Indeklimaundersøgelsen og analysen om varmtvandsbassinet hænger fint sammen med den omtalte byrådsbeslutning, da det netop er analyser, der vedrører flytning af Fjordskolen.”

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev