Annonce

Tema: OK24

Frustrerede dagplejere til FOA-formand: ”Hvorfor har du forringet vores seniorordning?”


Dagplejernes overenskomst skal afløses af en ny, og reaktionen har bestået af både vrede, frustration og et hav af spørgsmål blandt dagplejerne. Formand for Pædagogisk Sektor i FOA, Kim Henriksen, svarer på kritikken.

Annonce

Især den nye seniorordning har fået hårde ord med på vejen. Formand for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen forsvarer her, hvorfor FOA mener, at det er den rigtige vej at gå. Rasmus Hargaard Breum

Af Malin Schmidt
Journalist

Annonce

En ændret seniorordning, et ændret vederlag for gæstebørn og en dyrere femteplads.

Dagplejernes gamle overenskomst skal afløses af en ny, og eksempelvis på Facebook har kritikken været hård.

”Stor forringelse af vores seniorordning,” skriver en. ”Jeg bliver 58 næste sommer og havde glædet mig, kan ikke se forbedringen,” skriver en anden, mens en tredje mener, at de nye vederlag for femtebørn betyder, at børnene bliver kastet rundt i kommunen til dagplejere med hulpladser på 1. til 4. pladsen.

Formand for Pædagogisk Sektor i FOA, Kim Henriksen, svarer her på kritikken.

- Mange dagplejere er vrede over, at du har forringet deres seniorordning, hvor man ikke bare kan sige nej til gæstebørn. Hvorfor har du det?

”Det har været helt nødvendigt at ændre seniorordningen for at sikre dagplejens overlevelse som dagtilbud, for dagplejen er næsten halveret, siden vi lavede seniorordningen i 2008. Dengang var dagplejerens alderssammensætning markant anderledes end i dag, hvor en stor del af dagplejerne er tæt på eller over de 58 år. Den nuværende seniorordning har derfor givet en skævvridning i forhold til den belastning, der følger ved at have gæstebørn.”

Læs også: Ny overenskomst skal sikre dagplejens fremtid: Det betyder den for dig

”Der er opstået for mange situationer, hvor seniordagplejere har sagt nej til gæstebørn, mens yngre kollegaer har været nødt til at gå med mange gæstebørn i længere perioder. Det har øget arbejdspresset på de yngre dagplejere, og det gør det vanskeligt at rekruttere nye til faget. Det er også den melding, jeg har fået fra dagplejere landet over på medlemsmøder – at der var behov for at håndtere den skævvridning. Derfor er vi gået efter en solidarisk løsning på vores seniorordning, hvor man hjælper hinanden, og hvor dem, der kan, fortsætter med at have gæstebørn og kan se en fordel i det, mens de, der ikke kan, ikke skal.”

Må ikke drive rovdrift

- Men rigtig mange dagplejere er oppe i alderen. Det er jo deres arbejde, der bliver hårdere med denne her nye seniorordning?

”I den nye overenskomst står der klart og tydeligt, at kommunerne skal have fokus på belastningen ved gæstepleje. Det har aldrig stået der før, så det er vi rigtig stolte over, at det gør der nu, for det er et klart signal til KL’s bagland (Kommunernes Landsforening, red.) om, at man skal være fokuseret på arbejdsmiljøet. Der er også i den nye overenskomst et helt afsnit omkring gæstepasning, hvor der også er indarbejdet et afsnit om, at hvis man som dagplejer oplever, at man har for stor belastning fra gæsteplejen, skal man gå i dialog med sin leder. Det er helt nyt, at vi har skrevet ind, at man ikke må drive rovdrift på vores dagplejere. Der skal simpelthen være balance i gæsteplejen.”

Læs også: Hvor meget stiger min løn? Her får du svaret

- Men er det andet end fine formuleringer?

”Ja, det er det. KL kommer til at understrege over for kommunerne, at de skal løse gæsteplejen både til fordel for forældrene, men også med hensyntagen til dagplejerne.”

- Men lige præcis det er der mange dagplejere, der ikke tror på, når det nye vederlag for 5.-barnet bliver dyrere for kommunerne. De frygter, at det gør, at børnene bliver placeret rundt omkring hos dagplejere, de ikke kender, og at den usikkerhed får forældrene til i sidste ende at trække deres børn fra dagplejen.

”Min forventning er, at den nye overenskomst kan give flere børn mulighed for at komme hos den samme gæsteplejer, fordi der er flere til at tage imod. Den nye overenskomst lægger også op til, at der kommer flere gæstedagplejere, som børnene derfor kender i forvejen fra hverdagen. Så jeg forventer, at den nye overenskomst vil forbedre børnenes mulighed for at komme til en kendt gæsteplejer, hvis deres egen dagplejer har fravær.”

”Det er klart, at vi kan ikke forsvare, at et dagplejebarn er ved 14, 15 forskellige dagplejere. Det er jeg helt enig i. Her har kommunerne et ansvar for at finde ordentlige løsninger, og det står også i den nye overenskomst. Men jeg vil gerne understrege: Dagplejen er et stærkt dagtilbud. Uanfægtet om det er den ene eller den anden dagplejer, man får sit barn passet hos, vil jeg godt garantere forældrene, at alle de dagplejere, jeg organiserer, er deres arbejde værd i guld og gør det bedste for børnene.”

Læs også: OK24: Aftale er landet for pædagogisk personale ansat i region eller kommune

Bør ikke gå med fem børn

- Men hvorfor har I lavet den dyre femteplads?

”Jeg er glad, hvis vi med denne overenskomst lykkes med at balancere gæsteplejen, så det ikke kun er nogle få dagplejere, der får den belastning, der følger med det 5. barn. Derfor har vi lagt den her skærm ind, og derfor skulle den være dyr. Det er svært at have det faglige spor med fem børn, men også fordi det er en markant belastning for den enkelte dagplejer at gå med fem så små børn.”

- Er det fordi I i FOA ikke synes, man skal gå med fem børn?

”Hvis det her ikke var en overenskomstforhandling, men i stedet en snak om minimumsnormeringer og pædagogisk kvalitet, så vil jeg helt ærligt sige, at man aldrig skulle gå med fem børn. Aldrig. Vi siger maksimalt fire børn. Vi ønsker faktisk at få fjernet 5. pladsen helt i dagplejen.”

- Men lige præcis det er mange dagplejere vrede over. At det tidligere dispositionsvederlag er fjernet og nu er erstattet af et tillæg til alle dagplejere i eget hjem på 6.070 kroner årligt. Nogle dagplejere siger, at de går op til 30.000 kroner ned i løn årligt på den manøvre. Er den lønforringelse rimelig?

”Det har aldrig været meningen, at dispositionsvederlaget skulle give incitament til at kunne tjene en masse penge. Aldrig. Det var faktisk omvendt. At det skulle være et værn imod for mange gæstebørn hos den enkelte dagplejer. Det har været hele intentionen. At kommunerne skulle lave en bedre fordeling af de gæstebørn, der var.”

”Vi har hørt historier om, at dagplejere tager en masse gæstebørn ind i sommerferieperioder, hvor deres egne dagplejebørn holder ferie og på den måde hæver deres løn. Det har aldrig været meningen med denne her ordning. Tværtimod, så har vi villet vise kommunerne, at de skal sikre en bedre fordeling af de gæstebørn, der var. Og det er det, vi forsøger at rette op på med denne her overenskomst.”

Aldrig været meningen

- Men hvad vil du sige til dem, der nu kun ser, at deres løn bliver meget dårligere?

”At det aldrig har været meningen, at ordningen skulle bruges på den måde.”

- Men de siger, at de med denne her overenskomst er den eneste gruppe i FOA, der går ned i løn, er det rimeligt?

”Det er faktuelt forkert, når man ser på hele gruppen. Vi har trukket et gennemsnit for kommunerne, hvor vi har kunnet få oplyst, at dagplejere i snit har fået dispositionsvederlag for omkring 30 børn om året. Det betyder, at vi med de 6.070 kroner, som overenskomsten giver som funktionstillæg, lander lige præcis her. Og når jeg har mødt dagplejere ude i landet til de utallige medlemsmøder, jeg har haft med dem, så er det, der går igen og igen, at der er for stor skævvridning i forhold til gæsteplejen, og at det skal vi have gjort noget ved.”

- Der er dagplejere, der føler sig stødte over, at du kalder den nye overenskomst for at fremtidssikre dagplejen. De frygter, at den kommer til at betyde opsigelser, blandt andet på grund af seniorordningen. Hvad siger du til det?

”KL har sendt et klart signal til os om, at hvis vi ikke lykkes med den her nye overenskomst – og det er tredje gang, vi forsøger at lave en ny – så har de sagt, at de ikke længere vil kunne stå inde for dagplejen som dagtilbud. Jeg har været optaget af at få alle de input med ind til bordet, som jeg har fået på de 27 medlemsmøder, jeg har været rundt på.”

”Jeg har hørt på, hvad alle medlemmerne tænker, og det er: at skabe en balance i seniorordningen, at skabe bedre vilkår for den enkelte dagplejer og et bedre fokus på de rettigheder, man har i forhold til arbejde og fritid. Det er det, jeg mener, at vi er lykkes med i denne her overenskomst. Vi har nu en fælles forståelse med KL om, at dagplejen er et anerkendt dagtilbud på lige fod med vuggestuerne. Og at de vil fortælle kommunerne, at de skal prioritere det højt. Og det er altså nyt.”

Hvordan skal vi nå det i arbejdstiden?

- I forhold til balance mellem arbejde og fritid. Dagplejerne er mystificerede over, hvordan du kan mene, at de skal kunne handle, gøre rent og holde aftenmøder inden for deres arbejdstid, når de skal holde åbent for børnene i 48 timer. Er det ikke en fair anke?

”Det er arbejdsgiverens ansvar at skabe rum for, at dagplejeren kan nå sine arbejdsopgaver i arbejdstiden. Det er ikke den enkelte dagplejers ansvar, det er et ledelsesansvar. Og der er fuld opbakning fra KL’s side, hvor de har sagt, at vi er fuldstændig enige: Selvfølgelig skal dagplejeren, når de arbejder så mange timer i forvejen, nå det i arbejdstiden.”

- Men hvordan?

”Der er skrevet ind i overenskomsten, at man skal planlægge den enkelte dagplejers arbejdstid ud fra det pasningsbehov, forældrene har. Derfor skal man se på de lommer, dagplejeren har, i forhold til rengøring og så videre. Det er også ledelsens ansvar at tilrettelægge personalemøder ud fra dagplejerne. De må ikke drive rovdrift på dagplejerne i forhold til aftenmøder, personaleweekender osv. Og så har vi sikret, at dagplejerne fra det øjeblik de sætter sig på deres cykel eller ind i bilen, at så begynder arbejdstiden derfra.”

- Men er det ikke bare fine formuleringer på et papir?

”Vi kommer til at følge op på alt. Og det har vi en fælles forståelse med KL om.”

Kommunerne kan holdes ansvarlige 

- Det gælder også de hensyn, kommunerne skal tage til seniorerne, og som dagplejerne er bekymrede for.

”Vi står i dag i den situation, at vi med denne her overenskomst for første gang nogensinde har fået KL med på at lave et halvanden side langt notat til kommunerne, hvor man opfordrer til at tage seniorsamtaler med dagplejerne. At de skal tage hensyn til den enkelte og den enkeltes ønske for seniorordning. Der er altså sendt klokkeklare signaler i denne her overenskomst – fra de centrale parter – om at kommunerne skal tage de hensyn. Der er altså et langt større ansvar i denne tekst, end der har været i tidligere overenskomster.”

- Så det kan man hænge dem op på?

”Det vil jeg mene. Absolut.”

- Der er nogle, der spørger, hvis side du egentlig er på: Dagplejerens eller kommunernes?

”Jeg er 250 procent på dagplejernes side. Når vi har forhandlet denne her overenskomst på plads, så er det, fordi jeg mener, det er den rigtige. For dagplejerne. Og fordi vi i FOA mener, at dagplejen er et fantastisk dagtilbud, som også skal bestå i fremtiden. Det er denne her overenskomst med til at sikre.”

Beholder alle seniordage

- Dagplejerne er også bekymrede for, at de mister deres seniordage.

”Alle de seniordage, de har i dag, beholder de. De ligger i en separat aftale, som der ikke er rørt ved. Vi har faktisk kæmpet for, at nogle af dagplejerne får en til to yderligere seniordage, og det var en af knasterne, vi stod så hårdt på, at det hele var lige ved at falde til gulvet. Men det insisterede vi på.”

- Har dagplejerne betalt mere, end de har fået med denne her overenskomstaftale?

”Prisen har været højere end ved andre overenskomstaftaler, men vi har forhandlet rigtig gode lønstigninger hjem. Vi har lavet en mere solidarisk seniorordning og gæstepleje, der kommer til at gavne dagplejen. Så nej, det vil jeg bestemt ikke mene.”

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev