Annonce

Tema: Kongres 2023

Hvad kæmper vi for? Visionerne for fremtiden står i kø på FOAs kongres


FOA afholder sin ordinære kongres i Aalborg 20.-23. november 2023. Her skal der blandt andet drøftes visioner for fremtiden.

Annonce

FOAs 6. ordinære kongres afvikles i Aalborg sidst i november 2023. Billedet er fra den ekstraordinære kongres i Odense 1. september. Robert Wengler/arkiv

Af Allan Wahlers
Journalist

Annonce

Attraktive arbejdspladser, fleksible uddannelser og en fremtid med plads til velfærd.

Det er noget af det, der er på programmet, når fremtiden for FOAs medlemmer skal drøftes på FOAs 6. ordinære kongres.

Kongressen afholdes i Aalborg Kongres og Kultur Center 20.-23. november med deltagelse af knap 600 delegerede fra hele Danmark.

Allerede nu kan du dykke ned i materialet om kongressen på FOA.dk. Her finder du også et live stream, når kongressen er i gang.

Onsdag den 22. november er helliget visionerne for de kommende fire år – altså: Hvad skal FOA arbejde for frem mod 2027 for at sikre de bedst mulige forhold for de knap 170.000 medlemmer?

Visionerne er delt ind i fire emner: Fremtidens fællesskab, Fremtidens arbejdsliv, Fremtidens faglighed og Fremtidens velfærd. Og hver af de fire emner har nogle mål, som der skal udvælges på kongressen, efter at de er blevet debatteret (læs mere om alle fire emner i bunden af denne artikel).

FOAs kongres

  • Kongressen er FOAs øverste myndighed.
  • Den ordinære kongres afholdes hvert 4. år i oktober/november.
  • Hovedbestyrelsen i FOA indstiller tid og sted for næste kongres, som skal indkaldes med mindst 12 måneders varsel.
  • En ordinær kongres indeholder en beretning om de foregående fire år og udsigterne til de kommende fire år. Der skal også godkendes regnskab og budget, behandles forslag og foretages valg til diverse poster.
  • Der kan deltage knap 600 delegerede på kongressen.
  • De delegerede består af: Hovedbestyrelsen, de centrale sektorbestyrelser, tre ungdomsrepræsentanter, tre lederrepræsentanter, tre repræsentanter fra seniorerne samt 500 delegerede fordelt efter medlemstal pr. 1. januar 2023.
  • Mellem kongresserne er hovedbestyrelsen den øverste myndighed.
+

En anden vigtig ting på dette års kongres handler om tillidsvalgte: Hvordan får flere af FOAs medlemmer en tillidsrepræsentant på deres arbejdsplads, og hvordan får de tillidsvalgte bedre rammer i forhold til at rekruttere medlemmer og arbejde sammen med de lokale FOA-foreninger?

Den debat kommer til at foregå tirsdag den 21. november.

Om mandagen, den 20. november, vil der være årsmøder i de fire forskellige sektorer i FOA: Social- og Sundhedssektoren, Pædagogisk Sektor, Teknik- og Servicesektoren samt Kost- og Servicesektoren.

Hver sektor skal debattere og vedtage deres målprogram for perioden 2023-27. Også her vil fokus være på bedre arbejdsmiljø og uddannelse samt faglighed og fællesskab.

Kongressen afsluttes torsdag den 23. november med afstemning om de indkomne forslag, FOAs økonomi og valg af diverse poster i FOA. Forbundsformand Mona Striib stiller op igen og har ingen modkandidater.

Husk at du også kan følge med under hele FOAs kongres her på siden.

Fremtidens fællesskab

Den første debat om visioner på FOAs kongres handler om ’Fremtidens fællesskab’. Her er fokus på organisering, så medlemmerne oplever, at de får flere kolleger, der også er en del af FOA-familien. Også blandt de nyuddannede.

Det kommer også til at handle om tillidsrepræsentanterne bliver endnu bedre til at udføre deres vigtige arbejde i forhold til FOAs øvrige medlemmer.

Fremtidens arbejdsliv

I anden omgang af debatten om visionerne for de kommende fire år er arbejdsvilkårene i centrum. Både når det gælder lighed og lokalløn, men også medindflydelse og fleksibilitet.

Arbejdsmiljøet er også et af de mål, der arbejdes med under dette punkt.

Fremtidens faglighed

Når kongressen når frem til tredje omgang af den store debat om FOAs visioner for fremtiden, hedder emnet faglighed.

Her handler det blandt andet om uddannelse og nye karriereveje. Og der skal drøftes et særligt fokus på ufaglærte medlemmer, som kan tilbydes organisering og mulighed for at påbegynde og opnå en uddannelse.

Fremtidens velfærd

Den fjerde og sidste temadebat på årets FOA-kongres handler om velfærden i fremtiden. Her skal der blandt andet tales om, hvordan det offentlige velfærdssamfund styrkes og følger med tiden og udviklingen i takt med, at samfundet bliver rigere.

Det vil også handle om normeringer, som baserer sig på faglært arbejdskraft, og tværfaglige samarbejder på arbejdspladserne.

Men hvor hovedmålene skal ligge, bliver – ligesom med de tre andre visionsdebatter – vedtaget på kongressen.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev