Annonce

En kvinde og en mand i forgrunden og to kvinder i baggrunden.

Landets største kommuner har udpeget 21 forslag, der skal give mere frisættelse


Opdateret 20. marts 2023

Landets seks største kommuner har sendt 21 konkrete lovændringsforslag til sundhedsminister Sophie Løhde og ældreminister Mette Kierkgaard. Forslagene skal hjælpe regeringen på vej med eget ønske om mere afbureaukratisering.

Annonce

Allerede i august 2022 besøgte statsminister Mette Frederiksen (S) og FOAs formand Mona Striib Annebergcentret i Aalborg, hvor de blandt andet snakkede om og diskuterede de voldsomme dokumentationskrav, der er landet over. Også for den nuværende regering er afbureaukratisering en varm kartoffel. Michael Bo Rasmussen

Af Alexander Pilgaard Kjær
Journalist

Annonce

Overlappende tilsyn på plejehjem, årlig godkendelse af kvalitetsstandarder, årlig godkendelse af tilsynspolitik og regler om forebyggende hjemmebesøg. Dét og meget, meget mere ønsker 6-bysamarbejdet nu, at SVM-regeringen kigger på i dens afbureaukratiseringsplan.

6-bysamarbejdet, der er et samarbejde på sundheds- og ældreområdet mellem landets seks største kommuner, har nemlig offentliggjort et katalog med 21 konkrete forslag til lovændringer og sendt det til indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde samt ældreminister Mette Kierkgaard.

Læs også: Astrid Krag om ny ældrelov: Vi kan ikke længere gøre, som vi plejer

Ønsker at skabe dialog

Forhåbningen med kataloget og de 21 konkrete ønsker til lovændringer er at komme i kontakt med de relevante ministre og få en dialog i gang, fortæller Klaus Bach Trads, der er sekretariatsleder for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune:

”Vi håber, at vi kan komme i dialog med både sundhedsministeren og ældreministeren. Det er derfor, at vi har skrevet og sendt de her 21 konkrete forslag til, hvad vi mener, at der fra statslig side kan afbureaukratiseres. Og på fredag d. 17. marts har vi faktisk allerede fået sat et møde op med ældreminister Mette Kierkgaard,” siger Klaus Bach Trads.

Kataloget, som 6-bysamarbejdet selv kalder det, indeholder 21 ønsker til lovændringer på sundheds- og ældreområdet. Lovændringerne skal give kommunerne rum til og mulighed for at optimere driften og plejen i sundheds- og ældresektoren, står der i kataloget. De 21 lovændringsforslag spiller i øvrigt godt ind i regeringsgrundlagets fokus på at øge frisættelsen af kommunerne, står der.

I regeringsgrundlaget står der blandt andet, at:

”regeringen vil gennemføre den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie…”, og at:

”regeringen vil fastlægge få, centrale opgaver og mål for institutionerne på velfærdsområderne og undersøge, hvordan disse kan kobles til institutionernes økonomi, herunder fremme et større socialt ansvar. Til gengæld afskaffes al unødig statslig og kommunal regulering, ligesom der gennemføres en sanering og begrænsning i antallet af statslige og lokale tilsyn og kontrolopgaver.”

Læs også: Overdokumentation i ældreplejen: Service- og sundhedsloven skal integreres bedre

Succeskriterier?

- Klaus Bach Trads, hvad er succeskriteriet for de 21 ønsker til lovændringer, som I har sendt til de relevante ministre?

”Succeskriteriet er at vise dem inde på Christiansborg, at der også er noget, der fra statslig side kan afbureaukratiseres. Så vi har sat os ned og er kommet med 21 konkrete forslag til lovændringer, som vi mener, at ministrene kan gå i gang med.”

- Så det er ikke bare et symbolsk bevis på, at de seks største kommuner nu lægger pres på centraladministrationen?

”Nej, vi mener, at alle forslagene er til at kigge på, og at de er ret lige at gå til. Vi mener ikke, at en eller anden større proces behøver at blive sat i gang bare for at kigge på dem. Men det er klart, at hvis de begynder at se på, hvordan det i praksis skal ændres, kræver det et kæmpe analysearbejde,” siger Klaus Bach Trads.

- Kan du sætte et tal på, hvor meget der skal gå igennem, før det er en succes for jer?

”Nej, det kan jeg ikke. Men jeg kan ikke se nogen grund til, at det hele ikke skulle gå igennem. Men hvad succeskriteriet er … det er altid et godt spørgsmål.”

- Hvis de 21 forslag går igennem, hvordan vil sundheds- og ældreområdet så se ud?

”Målet er, at det bliver et område med færre regler og med mere frihed til alt det faglige. De her 21 forslag er i hvert fald nogle konkrete ting, hvor det kan gøre en forskel for den frihedsgrad, lederne og medarbejderne i kommunerne oplever i hverdagen.”

- Er der noget til hinder for, at de i kommunerne bare selv gør nogle af de her ting?

”De 21 forslag, vi har sendt til ministrene, er alle sammen nogle, der skal reguleres fra statslig side. Det er klart, at vi i kommunerne også kan gøre noget – og det er vi i fuld gang med. Men blandt andre finansministeren (Nicolai Wammen (S)) har flere gange sagt, at det i høj grad er i kommunerne, at der er overflødige regler. Og dét vil vi gerne gå i rette med, for da er så sandelig også masser af ting, der kan reguleres fra statens side,” siger Klaus Bach Trads.

Ældreminister Mette Kierkgaard (M) glæder sig over, at 6-bysamarbejdet har fundet de 21 forslag til mere afbureaukratisering, skriver hun i en mail til Fagbladet FOA:

”Jeg er glad for alle forslag til, hvordan vi kan fjerne regler og fokusere medarbejdernes tid på kerneopgaven. Samtidig er det dog vigtigt, at vi ikke nøjes med at fjerne regler. De udfordringer, vi står over for, er så store, at vi skal have nogle store løsninger i spil – og det kalder på grundlæggende reformer, når vi skal indrette velfærdssamfundet på en ny måde. Her er samarbejdet mellem regering og kommuner helt essentielt, og derfor glæder det mig, at 6-byerne har spillet ind med 21 forslag til, hvordan vi kan løfte udfordringen med regler og bureaukrati,” skriver Ældreminister Mette Kierkgaard.

”Jeg er som minister optaget af, at vi med frisættelsesdagsordenen grundlæggende får ændret på den måde, vi styrer, dokumenterer og leverer ældreplejen på, så hjælpen tager udgangspunkt i den enkelte ældre, og dokumentation tager udgangspunkt i medarbejdernes faglige behov og ikke er noget, der er udtænkt i en arbejdsgruppe langt væk fra hverdagseksperterne,” skriver Mette Kierkgaard.

Opdateret d. 20. marts med en kommentar fra Ældreminister Mette Kierkgaard.

Her er de 21 forslag til lovændringer

 • SKS-kodning af genoptræningssystemer

 • Bagatelgrænse for visitation

 • MDR forordningens indflydelse på (genbrugs)hjælpemiddelordningen

 • Dokumentation på tværs af Sundhedslov og Servicelov

 • Dokumentation efter FS III

 • Overlappende tilsyn på plejehjem

 • Årlig godkendelse af kvalitetsstandarder

 • Årlig godkendelse af tilsynspolitik

 • Byrådets årlige behandling af Danmarkskortet

 • Behov for digitalisering af mulighedserklæringen

 • Registrering af engros ved mindre institutioner

 • Lægeerklæringer i sygefraværsforløb indhentes ”dobbelt”

 • Plejehjemsoversigten.dk

 • Regler om forebyggende hjemmebesøg

 • Forenkle regler om tildeling af hjælpemidler

 • Afskaffe den nationale værdighedspolitik

 • Mere fleksible regler om boliger til ældre

 • Flere beføjelser til kommunale sygeplejersker

 • Dokumentation jf. Sygeplejefaglig journalføring

 • Statslige puljer - puljestyring

 • Lov om almene boliger

Du kan læse meget mere om baggrundende bag forslagene samt konkrete eksempler og ønsker til ændringer her.

+

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev