Annonce

torben hollmann folkemøde debat foto claus bech

Tema: Lokalløn

Ældrechef i kommunen med ringeste lokalløn: ”Hvis nogen føler sig snydt, er det ikke godt”


I Næstved Kommune får social- og sundhedspersonalet landets laveste lokalløn. ”Det er aldrig sjovt at have en sidsteplads,” siger kommunens ældrechef, der vil arbejde for, at lokallønnen vokser.

Annonce

Torben Hollmann har tidligere været sektorformand i FOA. Nu er han centerchef i Næstved Kommune, hvor den gennemsnitlige lokalløn til social- og sundhedspersonale er landets dårligste. Claus Bech / arkivfoto

Af Rasmus Handberg
Journalist

Annonce

Efterspørgslen på uddannet arbejdskraft i ældreplejen er enorm, og i 2030 kommer vi ifølge Finansministeriets prognose til at mangle 17.000 social- og sundhedsansatte.
 
Et redskab til at fastholde og rekruttere personale er lokalløn, men her er der flere tusinde kroners forskel på, hvad kommunerne tilbyder. Det viser Fagbladet FOAs opdaterede kortlægning på baggrund af tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL).
 
Den absolutte bundplacering blandt både social- og sundhedshjælpere og -assistenter indtages af Næstved Kommune. I gennemsnit får hjælperne her knap 2.000 kroner mindre hver måned end kollegerne i Dragør. Og en social- og sundhedsassistent i Allerød får i snit næsten 2.500 kroner mere end kollegaen i Næstved.
 
”Det er aldrig sjovt at have en sidsteplads. Det er vi ærgerlige over, især når man står i en situation, hvor vi kommer til at mangle arbejdskraft,” siger kommunens centerchef for sundhed og ældre Torben Hollmann, der sidste efterår stoppede som sektorformand i FOA.

Tjek lokallønnen i din kommune eller region

Fagbladet FOA sætter på ny fokus på FOA-medlemmernes lokalløn. Ved at klikke her, kan du blandt andet se, hvor lokallønnen er størst og mindst for FOAs største faggrupper – og sammenligne med din egen kommune eller region.
+

Lokallønsmidler bliver ikke brugt

En del af skylden for sidstepladsen tilskriver Torben Hollmann en væsentlig stigning i andelen af ufaglærte. Det har ifølge centerchefen den konsekvens, at kommunen ikke bruger alle de midler, der er bundet op i kommunens lokallønsaftale. Aftalen sikrer ifølge centerchefen eksempelvis en lønstigning til social- og sundhedshjælpere efter to års ansættelse.
 
”Men hvis der ikke er det antal social- og sundhedshjælpere, vi havde regnet med, så bliver midlerne jo ikke brugt fuldt ud. Vi har bundet alle pengene op i de her aftaler, men vi har ikke været gode nok til at sikre, at de midler bliver brugt set i lyset af, at vi ligger så langt nede. Så vi skal kigge på, hvad vi skal gøre anderledes for at få pengene brugt,” siger Torben Hollmann.
 

Læs også: Kommune hæver lønnen i ældreplejen – vil væk fra bundplacering

I gennemsnit stammer under tre procent af den samlede løn til ansatte på social- og sundhedsområdet i Næstved fra lokale tillæg. Det er dermed væsentligt mindre end de 6,99 procent, som sosu-personale i løbet af årene har ’investeret’ i lokalløn ved at give afkald på midler ved de centrale overenskomstforhandlinger. 
 
Ifølge FOA bør faggruppernes 'investering' være kommunernes rettesnor for, hvor meget der skal gives i lokalløn, og det er Torben Hollmann som sådan enig i:
 
”Det er klart, at det er det, vi kigger op mod, og det er også det, vi bliver målt på. Hvis vi lå på 6,9, så havde du jo aldrig ringet til mig. Men om vi kommer helt derop, det er ikke til at vide, men det er noget, vi skal kigge på, for vi er lidt langt fra det tal.”

Jeg er mere bange for, at dem, der er her, ikke er glade. Det vigtigste for mig er, at de bliver. Hvis nogen går og føler sig snydt, er det ikke godt

Torben Hollmann, centerchef i Næstved Kommune

1.000 kroner ekstra pr. ansat 

- Jeg har regnet på det, og det er cirka 1.000 kroner pr. medarbejder, der mangler. Er det realistisk, at hver medarbejder i gennemsnit får 1.000 kroner mere?
 
”Det er umuligt at tage den i et hug. Jeg er heller ikke sikker på, at det er den bedste måde at gøre det på, for vi skal bruge de penge på at sørge for, at vi får de medarbejdere, vi gerne vil have. Hvis det er en særlig kompetence, vi har brug for, så må vi give noget ekstra for det, så folk søger over mod det. Så jeg er ikke sikker på, at man bare skal give alle 1.000 kroner ekstra,” siger Torben Hollmann.
 
- Er du bekymret for, at jeres lave lokallønsprocent kan gøre det sværere for eksempel at rekruttere de social- og sundhedsassistenter, I gerne vil have?
 
”Nej, jeg er mere bange for, at dem, der er her, ikke er glade. Det vigtigste for mig er, at de bliver. Hvis nogen går og føler sig snydt, er det ikke godt.”

Hvad er lokalløn?

Lokalløn er den del af din løn, som forhandles lokalt mellem FOA og kommunen eller regionen. Lokalløn kan gives som tillæg for særlige kompetencer eller funktioner eller som et engangsbeløb (bonus).
 

Hvordan får man lokalløn?

I en række kommuner og regioner er der forhåndsaftaler, som er forhandlet mellem FOA og arbejdsgiverne. 
 
Forhåndsaftalerne giver ekstra tillæg for særlige funktioner og/eller kompetencer. Det kan for eksempel være tillæg til praktik- og forflytningsvejledere og fastholdelsesbonus til medarbejdere, der har været ansat i et givent antal år.
 
Lokale tillæg og engangsbeløb kan også gives efter individuelle forhandlinger ved den årlige lønforhandling. Det kan være til medarbejdere, der har fået nye kompetencer efter videreuddannelse, eller hvis man har fået nye opgaver og ansvarsområder.

Hvor kommer pengene fra?

For godt 30 år siden besluttede man, at en mindre del af offentligt ansattes løn skulle forhandles lokalt. De enkelte faggrupper finansierede selv ordningen ved at give afkald på midler fra de centralt aftalte overenskomster.

Nogle faggrupper skød flere penge ind til lokalløn end andre – særligt mandsdominerede faglærte grupper som tekniske servicemedarbejdere lagde meget, mens for eksempel social- og sundhedsmedarbejdere lagde lidt under syv procent ind samlet.
 
Kilde: FOA Overenskomst
+
- Så du ser gerne, at lokallønnen vokser?
 
”Ja, altså hvis du laver samme liste næste år, vil jeg være meget ked af, hvis lokallønnen igen er faldet i Næstved, for så er vi nærmest nede på 0. Så selvfølgelig vil vi gerne have, at den vokser, men vi når ikke op på 6,99 procent på et år.”
 
- Hvis du skulle sætte en målsætning, hvad ville det så være?
 
”Det er meget svært, for det kommer an på, hvordan vi bruger pengene. Hvis vi for eksempel bruger det på efter- og videreuddannelse, tager det jo lidt tid. Men vi vil gerne stige, men om det er 3, 4 eller 5 procent, ved jeg ikke, for jeg skal også ud at finde pengene. Vi skal sammen med FOA finde ud af, hvad vi gerne vil,” siger Torben Hollmann og rækker hånden ud:
 
”De skal bare komme, og så finder vi ud af det hen ad vejen.”

Meldingen fra Torben Hollmann overrasker imidlertid sektorformand i FOA Storstrøm, Pia Paaske.

”Kommunen har givet udtryk for, at der ingen penge er, og vi er tidligere blevet fortalt, at midlerne i forhåndsaftalen bliver brugt fuldt ud. Så det er nyt for mig, at det ikke skulle være tilfældet. Men nu vil jeg da ringe til Torben Hollmann, for vi skal da i gang med at forhandle,” fastslår hun.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev