Annonce

colourbox

Tema: Coronavirus

Nye retningslinjer i dagtilbud: Institutioner kan nu lukke helt eller delvist


Fra mandag kan kommuner nødlukke institutioner, dagtilbud anbefales til at opfordre forældre til at bruge mundbind, og det bør foregå udendørs, når børn bringes og hentes.

Annonce

Dagtilbud er hårdt pressede på grund af syge medarbejdere, manglende vikarer og personale, der bliver sendt hjem til test. Derfor gør Børne- og Undervisningsministeriet det nu lettere at reagere lokalt. Colourbox

Af Malin Schmidt
Journalist

Annonce

Syge medarbejdere, medarbejdere i isolation, medarbejdere med syge eller isolerede børn og mangel på vikarer.

Læs også: Daginstitutioner lagt ned af corona: Ansatte presses til at gå på arbejde

Landets dagtilbud har i takt med den øgede spredning af corona-smitte været maksimalt pressede på det seneste, og mange steder har det været svært at få vagtplanen til at gå op.

Derfor har Børne- og Undervisningsministeriet nu sendt nye retningslinjer ud, som gælder fra mandag den 21. december 2020.

Desuden har ministeriet i et brev, der blev sendt til kommunerne fredag aften, understreget at institutioner og kommuner nu har mulighed for at fravige dagtilbudslovens pasningsgaranti og lukke hele eller dele af institutionerne ned i ’helt ekstraordinære tilfælde’.

Læs også: Nedlukning i 69 kommuner: Det betyder det for dig

Mundbind og udendørs afhentning

Det betyder, at kommunerne nu kan gøre brug af en så kaldt ’dimensionering’, der gør, at dagtilbuddenes åbningstid kan begrænses, at der kan skelnes mellem i hvor høj grad enkelte børn kan få lov til at bruge dagtilbuddet, at der kan blive indført forskudte mødetider for børnene, at der er mulighed for at begrænse antallet dage pr. uge, hvor det enkelte barn kan møde i dagtilbud, eller at dele eller hele dagtilbud bliver lukket ned. Eksempelvis fordi institutionen ikke har mulighed for at skaffe vikarer og pædagogisk personale, når en stor del af personalet enten er smittet med coronavirus eller er isoleret derhjemme, fordi de venter på testsvar.

Desuden anbefaler ministeriet nu, at institutionerne opfordrer forældre til at bruge mundbind eller visir i hente-bringe-situationer. Det anbefales derudover igen, at forældre henter og bringer deres børn uden for daginstitutionen. Også fokus på hygiejne og rengøring, små grupper, udendørsaktiviteter, at man undgår at blande børnegrupper og vigtigheden af faste personaler til faste børnegrupper bliver understreget i de nye retningslinjer; Alt sammen tiltag for at undgå smittespredningen af coronavirus.

Læs også: Det betyder nedlukningen i 38 kommuner for dig

Fagbladet FOA forsøger her at give et overblik over de nye retningslinjer, og hvad de betyder for dig.

Er det institutionen, der bestemmer, om den skal lukke?

En beslutning om dimensionering giver mulighed for at fravige pasnings-garantien efter dagtilbudsloven i et helt ekstraordinært tilfælde, hvor ikke alle børn kan være i dagtilbuddet på almindelig vis som følge af iværksættelse af nye eller genindførte foranstaltninger mod covid-19.

Beslutning om dimensionering i kommunale dagtilbud og obligatoriske tilbud kan træffes af kommunalbestyrelsen, der kan giver beslutningskompetencen videre til forvaltningen eller dagtilbudslederen. I private dagtilbud og private pasningsordninger ligger beslutningskompetencen hos den ansvarlige bestyrelse eller leder.

Dagtilbudsområdet er frem til den 10. januar 2021 fritaget for at indberette til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når der bliver iværksat dimensionering.

Hvad betyder dimensionering for mit arbejde?

Dimensionering kan betyde, at der er hele eller dele af dagtilbud, der lukker ned. Det kan dog også have form af en afgrænsning af de timer, børnene er i dagtilbud. At der kan prioriteres mellem børnene i forhold til den tid, de er i dagtilbud. At der kan bruges andre lokaler eller at børnenes mødetider bliver forskudt.

Der skal tages hensyn til de børn og familier, som vurderes at have det største behov for fortsat at være i tilbuddet.

I hvilke tilfælde vil man beslutte at bruge dimensionering ved f.eks. at begrænse institutionens åbningstid eller lukke helt ned?

Dimensionering er en nødprocedure, der kan blive sat i værk i dagtilbud, obligatoriske tilbud og private pasningsordninger ud fra en konkret vurdering af situationen og når alle andre muligheder er afsøgt. Det er altså et tiltag, der kan blive iværksat, når situationen er ekstraordinær, f.eks. når flere medarbejdere bliver sendt hjem på grund af covid-19, og det ikke er muligt at skaffe tilstrækkeligt personale, at dagtilbuddet bliver helt eller delvist lukket ned, eller at flere eller alle medarbejdere og børn i institutionen bliver sendt hjem.

Igen: Ved dimensionering skal der tages hensyn til de børn og familier, som vurderes at have det største behov for fortsat at være i tilbuddet.

Har jeg ret til at bruge mundbind eller visir?

Ja, du har ret til at bruge visir, hvis du ønsker det. Det vil sige, at kommuner og institutioner ikke kan forbyde dig at bruge visir indendørs. Der er ikke fastlagt samme ret til at bruge mundbind, da børnene skal kunne aflæse medarbejdernes ansigtsudtryk i det pædagogiske arbejde.

Må jeg sige til forældrene, at de skal bruge mundbind eller visir?

Ministeriet opfordrer nu institutionerne til at opfordre forældrene til at bruge visir eller mundbind. Det vil sige, at du – efter at det er besluttet lokalt i institutionen – kan bede forældrene bruge visir eller mundbind i hente-bringe-situationer, og forældrene kan så vælge at bruge mundbind eller visir. Man kan dog som institution eller medarbejder ikke stille det som krav. Der skal tages de nødvendige pædagogiske hensyn i forhold til indkøring af børn og børn med særlige behov.

Hvor skal forældrene hente og bringe deres børn?

Det anbefales kraftigt, at trængsel i dagtilbuddet bliver undgået eller minimeret. For eksempel ved at børnenes mødetid bliver forskudt, at aflevering og afhentning enten foregår udendørs og ved at forældre holder god afstand og god håndhygiejne. Igen skal der tages de nødvendige pædagogiske hensyn i forhold til indkøring af børn og børn med særlige behov.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev