Annonce

Tema: Coronavirus

Guide: Det skal du vide om besøg indendørs og test i ældreplejen


Her får du svar på en række af de spørgsmål, der har meldt sig, efter der i ugens løb landede aftaler om genåbning af plejehjem og løbende test af personale.

Annonce

Fremover skal personalet på plejehjem og i hjemmeplejen testes enten hver 2. eller 6. uge afhængig af smittetrykket i den kommune, hvor man er ansat. Colourbox

Af Rasmus Handberg
Journalist

Annonce

Artiklen er opdateret 4. juli kl. 11.20 med endnu et spørgsmål og svar

Det har været en hektisk uge for ansatte i ældreplejen.

Først meddelte Sundheds- og Ældreministeriet, at plejehjem åbner for besøg både inden- og udendørs. Dagen efter offentliggjorde ministeriet så en ny aftale, der betyder løbende coronatests af personalet på plejehjem og i hjemmeplejen.

De to nye aftaler har kastet en række spørgsmål af sig, som Fagbladet FOA har bedt Sundheds- og Ældreministeriet svare på. Herunder har vi samlet spørgsmål og svar.

Læs også: Stor uenighed om åbning af landets plejehjem

1. Hvor ofte skal personale på plejehjem og i hjemmeplejen testes?

Det varierer fra kommune til kommune, hvor kommuner inddeles i enten 'rød' eller 'grøn'.

'Røde' kommuner: Personale, der arbejder i kommuner med 20 eller derover nye smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge testes minimum én gang inden for 2 uger og testes hver anden uge, indtil kommunen er 'grøn'. Pr. d. 30. juni er der tale om én kommune i denne kategori.

'Grønne' kommuner: Personale, der arbejder i kommuner med under 20 nye smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge - svarende til de resterende kommuner - testes hver sjette uge. 

Læs også: Sosu død med corona:  Preben Kastrup levede og døde for sit arbejde

2. Hvornår forventes den regelmæssige test af personale at begynde?

Test af de 'røde' kommuner starter op hurtigst muligt efter aftalens indgåelse.

Forudsætninger for test i de 'grønne' kommuner, som for eksempel oplæring af personale i podning, forventes at falde på plads løbende frem mod slutningen af august 2020. Når forarbejdet er på plads, starter den regelmæssige test af personale i 'grønne' kommuner.

3. Forventes en lignende ordning for ansatte på bosteder og hospitaler?

Personale på sygehuse med særlig risiko for smitte på grund af patientkontakt testes allerede løbende i det såkaldte sundhedsspor. Det kan være relevant at se på at systematisere den nuværende testning af sygehuspersonale yderligere.

Botilbud er ikke omfattet af aftalen om test af plejepersonale. Medarbejdere på botilbud har dog fri adgang til jævnlig test i samfundssporet som følge af det stående tilbud om test til alle voksne.

4. Hvad sker der, hvis man siger nej til at blive testet?

Tilbuddet om forebyggende, jævnlige test er frivilligt.   

5. Hvad med vikarer? Skal de testes på lige fod med det faste personale?

Alle medarbejdere får tilbud om at lade sig teste. Det vil også være relevant, at vikarer lader sig teste.

For at overvågningen af coronavirus er så effektiv som mulig, er det vigtigt, at testningen sker på en måde, så den i praksis kan gennemføres for det store flertal i de enkelte personalegrupper. Det er op til den enkelte kommune og stå for den nærmere tilrettelæggelse af test.

6. Kan nattevagter også forvente at blive testet i arbejdstiden?

Her gælder det samme svar som ovenfor. Det er op til den enkelte kommune at stå for den nærmere tilrettelæggelse af test, der skal sikre, at testningen af personale i praksis kan gennemføres bedst muligt.

7. Hvem står for at teste?

Test af personale tilbydes på arbejdspladsen, hvor medarbejdere bliver oplært til podning af regionerne. Men den nærmere tilrettelæggelse af test kan aftales mellem den enkelte kommune og regionerne, så der for eksempel kan blive tale om et udekørende tilbud, hvis det vurderes at være mest hensigtsmæssigt. 

8. Vil besøgende på plejehjem også blive tilbudt test på plejehjem?

Besøgende på plejehjem er ikke omfattet af aftalen. Besøgende kan benytte det generelle tilbud om test. Tilbuddet indebærer, at alle kan bestille en tid til test. Når man er blevet testet, kan man bestille en ny tid.

9. Gælder aftalen om test også for ansatte på private plejehjem og i private hjemmeplejefirmaer?

Der bliver set nærmere på, hvordan aftalen også kan omfatte private plejehjem og private hjemmeplejefirmaer. 

10. Kan man på plejehjem afvise besøgende, der har rejst i et orange land?

Nej, det kan man ikke. Men generelt opfordres personer, som har været i et land med sikkerhedsniveauet ’orange’, til at blive hjemme i 14 dage.

11. Kan man afvise besøgende, der udviser symptomer på sygdom?

For at få adgang til plejehjemmet skal besøgende være uden symptomer på luftvejssygdom - herunder hoste og forkølelse eller andre symptomer - der kan give mistanke om covid-19 i 48 timer før besøget.

12. Hvornår vil/kan et plejehjem blive lukket ned?

Styrelsen for Patientsikkerhed kan i tilfælde af lokale smitteudbrud midlertidigt udstede forbud mod eller restriktioner for besøg, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19. 

13. Må et plejehjem indføre zoner, hvor besøgende ikke må opholde sig?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at besøg som udgangspunkt gennemføres i beboerens bolig, hvis det er muligt at holde passende afstand til eventuelle andre beboere, og hvis hensynet til smitte-forebyggelse generelt tillader det.

Styrelsen anbefaler yderligere, at besøg ikke bør foregå på indendørs fællesarealer, med mindre der kan sikres god afstand og tilstrækkelig hyppig og grundig rengøring, således at øvrige beboere ikke udsættes for mulig smitte.

14. Må et plejehjem indføre tidsrum, hvor besøgende ikke må komme? 

Det er kun Styrelsen for Patientsikkerhed, som kan indføre restriktioner for besøg med henblik på at forebygge eller inddæmme smitte med covid-19.

Et plejehjem har dog forsat mulighed for at lave regler for besøgendes adfærd på plejehjemmet, hvis det er nødvendigt for at dagligdagen på plejehjemmet til at fungere mest hensigtsmæssigt for beboerne. Hvis der fastsættes begrænsninger, fx tidsrum hvor besøgende ikke må komme, er det dog et krav, at det forklares med baggrund i plejehjemmets formål.

15. Kan plejehjem kræve, at pårørende bruger værnemidler som fx mundbind, eller er det frivilligt?
 
Nej, det kan plejehjem ikke kræve. Som det fremgår af den politiske aftale om hjælp til ældre under coronakrisen, har kommunerne fået mulighed for at prioritere midler til, at pårørende til ældre på plejehjem, og ældre i eget hjem får mulighed for at få udleveret mundbind og andre relevante værnemidler.

16. Er det alle plejehjem, der åbner 2. juli, eller må senere åbning aftales lokalt?
 
Reglerne træder i kraft 2. juli 2020 på alle plejehjem.
 
Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev