Annonce

Illustration af kvinde der trækker gardin for i et forstørrelsesglas

5 trin til et bedre indeklima


Nogle indeklimaproblemer kræver teknisk bistand udefra. Andre
kan løses med en fælles indsats i hverdagen. Det er en god
idé at inddrage arbejdsmiljørepræsentanten og ledelsen, som
kan vurdere problemernes omfang og igangsætte initiativer. 

Annonce

Husk at skærm af for solen i de østvendte lokaler! En medlemsundersøgelse om indeklima viser, at det største problem er, at der ofte er for varmt på arbejdspladsen.  Gitte Skov

Af Sophie Holland
Journalist

Annonce

 1. Luft ud og skærm

Luft ud et par minutter hver time. Uanset, om I føler behov eller ej. I østvendte lokaler forår og sommer skal I skærme af for solen, inden I går hjem om eftermiddagen, så den ikke har nået at varme lokalet op, inden I møder næste dag. Sørg for, at eventuelle ventilationsanlæg er renset og fungerer optimalt.

2. Minimer støj fra maskiner

Ventilationsanlæg skal vedligeholdes for at minimere støjen. Larmende maskiner som for eksempel vaskemaskiner kan måske sættes bag en lukket dør. Vær opmærksom på, om I kan lufte ud i længere tid ad gangen på tidspunkter, hvor støjen udefra generer mindre.

3. Tænk i indretning

Arbejder du med børn, handicappede eller demente, kan støjniveauet være meget højt, også selvom akustikken er god. Derfor er det altid en god idé at sikre lavere støjniveau ved at ændre på organiseringen af arbejdet og pædagogikken. Bemærk, hvilken slags lyde der er til stede. Kan nogle lyde isoleres, flyttes eller dæmpes? For eksempel ved at ændre anvendelsen af rummene og skille støjende og ikke-støjende aktiviteter ad.

4. Sørg for en god rengøring

God rengøring er vigtigt for luftkvaliteten og holder støvmængden nede. Sørg for, at rengøringen kan komme til, så stole er sat op, papirer er ryddet, og der ikke er for mange unødvendige møbler i rummet. For meget støv kan give infektioner, hovedpine og gener i øjne og luftveje.

5. Hvis der er behov for at gøre mere

Arbejdsmiljørepræsentanten og ledelsen kan afgøre, om der er brug for hjælp udefra. Der kan være behov for bedre systematisk vedligeholdelse af ventilationssystemer, som skal sikre god luftkvalitet. 

Det kan også være, at et rum har så dårlig akustik, at det bør undersøges af sagkyndige, hvad der skal laves om. Husk at få stillet spørgsmål om indeklima i jeres APV for at synliggøre problematikken, så det kan komme med i handlingsplanen. 

Det er ledelsen, der har det endelige ansvar for, at indeklimaet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Læs mere om indeklima her.

Kilde: Indeklimaportalen.dk og arbejdsmiljøkonsulent i FOA Jeanette W. Staffeldt.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev