Annonce

Mor med børn sopper i vandkanten

Tema: OK18

Kend din ret: Sådan redder du feriedagene under konflikt


Der er varslet storkonflikt, og det kan gå ud over dine feriedage, hvis du har ønsket ferie i samme periode.   

Annonce

Du kan stadig nå at redde feriedagene under en storkonflikt. Colourbox

Af Cathrine Saltbæk Tverskov
Journalist

Annonce

Opdateret den 13. april. Forligsmanden har udsat konflikten 14 dage. Strejken kan derfor først gå i gang den 22. april og lockout den 28. april. Men vær opmærksom på, at forligsmanden har mulighed for at udsætte konflikten med 14 dage endnu engang.  

Efter sammenbrud i overenskomstforhandlingerne og efterfølgende strejke- og lockoutvarsel er der lagt op til en historisk storkonflikt, og den kan komme i vejen for dine ferieplaner.

Men du kan stadig nå at ændre dine ferieønsker, så du kan redde feriedagene under konflikt.

Læs også: Sådan vil lockout ramme dig

Må jeg holde ferie under en konflikt?
Du må gerne holde ferie, hvis ferien er gået i gang – senest samtidig med, at konflikten begynder. Men du kan ikke påbegynde en ferie, efter at konflikten er gået i gang. Det gælder også, selvom ferien er planlagt og aftalt på forhånd. 

Hvis konflikten og ferien påbegyndes samme dato, er det vigtigt at være opmærksom på det præcise klokkeslæt for den normale arbejdstids begyndelse. Det er nemlig først her, at din ferie officielt går i gang. 

Da strejken kan påbegyndes 22. april fra døgnets begyndelse, skal du derfor sørge for at ønske ferie dagen før, for ikke at blive omfattet af konflikten. 

Min arbejdsplads var udtaget til konflikt, men er nu efter aftale undtaget konflikten. Hvad betyder det for min ferie?

Var din arbejdsplads oprindeligt udtaget til strejke eller konflikt, men derefter er blevet undtaget konflikten igen, så kan du afholde din ferie som vanligt. Det kan du fordi, du ikke længere er omfattet af konflikten. Du kan altså påbegynde din ferie under en eventuel konflikt – helt ligesom de arbejdspladser, som ikke er blevet udtaget til hverken strejke eller lockout.

Hvad hvis min arbejdsplads ikke er udtaget til konflikt?

Medlemmer, som arbejder på arbejdspladser, der ikke er udtaget til konflikt, kan afholde deres ferie som hidtil.

Hvordan redder jeg mine feriedage?

Aftal med din arbejdsgiver, at du går på ferie, før konflikten er varslet til at gå i gang. Også selvom du bruger nogle flere feriedage på det, for så er ferien nemlig indledt inden konflikten, og så kan du holde resten af ferien, mens der er konflikt.

Sørg for, at du har aftalen på skrift.

Får jeg erstatning for en aflyst rejse?

FOA dækker ikke for eventuelt tab, hvis din ferie bliver suspenderet på grund af konflikt. Men flere forsikringer dækker ekstraordinært ved konflikt, hvis du har tegnet en afbestillingsforsikring til din rejseforsikring.

Både PenSam Forsikring og Alka Forsikring dækker ekstraordinært rejser, som må aflyses på grund af konflikt, hvis rejsen er købt før marts, og der er tegnet rejseforsikring med afbestillingsforsikring inden marts 2018.  

Du skal møde i din FOA-afdeling.

Medlemmer, som er varslet i konflikt og modtager konfliktunderstøttelse eller lån fra FOA, har pligt til at møde op i den FOA-afdeling. 

Jeg er i en ekstraordinær situation med hensyn til ferieafholdelse, hvad gør jeg?

Du kan rette henvendelse til din tillidsrepræsentant og din FOA-afdeling for at få vurderet din situation, såfremt at du står i en ekstraordinær situation. Det er FOA-afdelingernes endelige vurdering, om der er grundlag for at forelægge medlemmerne alternative løsningsforslag.

Hvilke regler gælder der for varsling og ændring af ferie? 

Varsling af hovedferien er tre måneder, og varsling af restferie er en måned. Men man kan altid ønske at få ferie tidligere eller senere, hvis det er det, man vil, og arbejdsgiver er enig. Du kan derfor stadig godt nå at ønske ferie inden 22. april, hvor konflikten er varslet til at begynde.

Hvad hvis jeg er forhindret i at afholde min ferie på grund af konflikten?

Ferie, som ikke har kunnet afvikles på grund af konflikt, skal på ny aftales afholdt med arbejdsgiver. Derfor skal du møde på arbejde ved konfliktens ophør, selvom der oprindeligt var aftalt ferieafholdelse på det pågældende tidspunkt.

Hvis det ved ferieårets udløb den 30. april kan konstateres, at restferie ikke har kunnet holdes på grund af konflikten, anses det som en feriehindring, og der kan der ske udbetaling af løn eller feriegodtgørelse efter konflikten.

Månedslønnede ansatte har mulighed for at indgå en skriftlig aftale med arbejdsgiver om at få overført den ikke afholdte ferie til efterfølgende ferieår.

Har jeg krav på at holde feriedagene sammenhængende?

Du har stadig krav på at afholde ferien sammenhængende, så du har altid mulighed for at takke nej til at afholde feriedagene enkeltvis.

Hvad hvis konflikten udsættes i forligsinstitutionen?

Hvis forligsmanden udsætter konflikten, kan ferien påbegyndes i udsættelsesperioden.

Hvilke regler gælder der for ferie under konflikt for elever, flexjobbere og dagpengemodtagere?

De helt ordinære elever er ikke omfattet af konflikten, og de kan derfor godt holde ferie under konflikten, hvis de har planlagt det. 

Flexjobbere er som udgangspunkt omfattet af konflikten på lige fod med andre, så der er ingen særlige regler for dem. Flexjobbere skal derfor forholde sig til de samme regler som andre.

Fordi færre end 65 procent af FOAs medlemmer er udtaget til strejke eller ramt af lockout, så er dagpengemodtagere helt generelt ikke omfattet af konflikten. Dagpengemodtagere kan derfor få feriedagpenge, fordi de ikke er i arbejde og derfor heller ikke omfattet af konflikten.

Anderledes ser det dog ud for medlemmer, som får supplerende dagpenge, og som altså er i arbejde. Hvis deres arbejdsplads er omfattet af konflikten, kan de ikke få feriedagpenge i konfliktperioden.

Optjener jeg ferie under konflikt?

Der optjenes ikke ret til betalt ferie under konflikt.

Udbetales der feriegodtgørelse under konflikten?

Feriegodtgørelse udbetales ikke under en konflikt, da ferie ikke kan afholdes efter iværksættelsen af konflikten.

Har du spørgsmål?

Hvis en konflikt bliver en realitet, vil fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter, FOA-afdelinger og forbund sørge for, at alle spørgsmål under konflikten bliver besvaret.

Hvis du vil vide mere om forløbet omkring overenskomstforhandlingerne, kan du klikke ind på temasiden om OK18 på foa.dk. Du kan også besøge Fagbladet FOAs temaside, hvor vi samler alle artikler om forhandlingerne.

Kilder: Chefkonsulent hos FOA Asbjørn Andersen og juridisk konsulent i FOA A-kasse Mikkel Meldgaard Bloch.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev