Annonce

Plejehjemsbeboere på Lundbyecentret sidder i gården og nyder solen.

Tema: Op i tid

To greb har virket: Plejehjem har succes med at få medarbejdere op på fuldtid


Aalborg Kommune brillerer med at få sosu-hjælpere og -assistenter til at gå fra at arbejde deltid til fuldtid. Men hvad er deres hemmelighed?

Annonce

”Folk her i huset kan godt se, at det er en fordel, og at det giver mere ro og fordybelse – og derfor større arbejdsglæde – at alt ikke skal nås inden klokken 13,” siger tillidsrepræsentant på plejehjemmet Lundbyecentret Jane Truesen. Privat foto

Af Sara Rested Suri
Journalist

Annonce

I Danmark skal vi knække koden til, hvordan vi får flere social- og sundhedsassistenter og -hjælpere til at arbejde flere faste timer på blandt andet plejecentre og i hjemmeplejen.

Vi kommer nemlig til at mangle uddannet personale til at passe den massive generation af ældre, der står på tærsklen til deres alderdom.

Ifølge en fremskrivning fra Finansministeriet kan vi mere præcist komme til at mangle mellem 15.000 og 27.000 sosu-hjælpere og -assistenter frem mod 2035.

Selvom det kan virke til, at opgaven er uløselig, er det ikke alle kommuner, der famler efter fodfæstet. I Aalborg har man nemlig i mange år arbejdet for at gøre det attraktivt at arbejde fuldtid – og med stor succes.

”Det handler meget om at skabe en kultur, hvor fuldtid er normen, og i den forbindelse er vi meget privilegerede her på stedet. Men der er selvfølgelig nogle helt konkrete ting, vi har haft god erfaring med i Aalborg Kommune, og som andre kommuner måske kan lade sig inspirere af,” siger Christina Viffert, der i mere end tre år har været leder for Lundbycentret i Aalborg.

Fra deltid til fuldtid

Regeringen har i forbindelse med trepartsforhandlingerne lagt op til at give sosu assistenter og -hjælpere, pædagoger, fængselsbetjente og sygeplejersker mere i løn.

Helt konkret lover regeringen at bruge i alt 3 milliarder på et samlet lønløft fordelt på faggrupperne.

For at få del i den ekstra løn skal medarbejderne dog gå med til blandt andet at arbejde fuldtid og skæve vagter.
+

Fuldtid kan give luft i kalenderen og arbejdsglæde

Der er ingen tvivl om, at det snarere er undtagelsen end reglen, at plejepersonalet er ansat 37 timer om ugen. Tal fra Kommunernes Landsforening viser, at der i januar 2023 var 15,2 procent af hele landets sosu-assistenter og -hjælpere, der arbejdede fuldtid.

Men markant anderledes ser det ud på plejehjemmet Lundbycentret, hvor der ifølge plejehjemslederen er omkring 70 procent fuldtidsansatte til at passe på stedets 66 beboere. Det er en tredjedel mere, end der var i 2018.

Den udvikling er plejehjemsleder Christina Viffert både glad for og stolt af. Mest fordi, hun kan se og høre på sine medarbejdere, at det for langt de fleste har været godt for deres trivsel at gå op i tid.

”Mange steder i ældreplejen er plejepersonalet enormt stresset og presset. Men man kan jo vende det om og sige: Hvis medarbejderne får to timer mere om dagen til at nå de samme opgaver, behøver de ikke at gå hjem med en følelse af at være utilstrækkelige,” siger Christina Viffert og understreger, at hendes medarbejdere netop derfor har været ”utroligt positivt stemt” over at gå op i tid.

”Det, der virker for os, er at få italesat, at når man går op i tid, kommer der overskud og luft i arbejdsdagen til, at man kan få de her stjernestunder med beboerne, der giver energi og motivation. Du vælger jo ikke at uddanne dig indenfor sosu-faget, fordi du vil have en fed hyre og belastningsstress, men fordi du gerne vil arbejde med mennesker – og det kan du få tid til, hvis du arbejder fuldtid,” siger plejehjemslederen.
Jane Truesen er social- og sundhedshjælper på Lundbyecentret, hvor hun også har været tillidsrepræsentant i 20 år. Hun fortæller, at det rent praktisk letter arbejdspresset om eftermiddagen, når dagvagter, der normalt ville gå hjem klokken 13, nu bliver til klokken 15. Det giver nemlig medarbejderne ekstra tid til at dosere medicin, dokumentere – eller gå en tur med en beboer eller at vejlede eleverne.

”Det giver mere ro og overskud, at du går hjem og føler, at du har fået noget ud af dagen og givet noget, i stedet for at gå hjem og føle, at der var en masse, du ikke nåede. Det kan jeg høre på medarbejderne, der er gået op i tid. Folk her i huset kan godt se, at det er en fordel, at det giver mere ro og fordybelse – og derfor større arbejdsglæde – at alt ikke skal nås inden klokken 13. Det giver både bedre livskvalitet for beboerne og for os selv,” siger tillidsrepræsentanten.

Ikke tvungen fuldtid

Det er ikke noget nyt, at plejehjemmet arbejder fokuseret med at få personalet til at gå op i tid. Faktisk har det været en mærkesag i mere end 25 år, og altså længe før Christina Viffert kom til.

En af de ting, der ifølge lederen er helt centralt i den forbindelse, er, at der bliver delt erfaringer løbende og snakket om, hvad det helt konkret har betydet for de kollegaer, der går op i tid. Både helt uformelt blandt kollegaerne, men også til personalemøder og MUS-samtaler.

Samtidig mener hun, det er vigtigt, at medarbejderne ikke føler sig tvunget til at arbejde fuldtid, hvis de i en periode bliver pressede i deres privatliv af eksempelvis sygdom eller hvis man har små børn.

”Medarbejderne og jeg drøfter også arbejdstid til sygefraværssamtaler. Hvis en har haft meget fravær, fordi de har været lidt stressede, snakker vi jo også om, at de sagtens kan gå ned i tid i en periode, og så gå op i tid igen, når der er kommet mere ro på,” siger lederen af Lundbycentret og fortsætter:

”Åbenhed, ærlighed og fleksibilitet er nøgleordene, når man skal forstå behovet hos den enkelte medarbejder, og jeg tror, at det er vigtigt, at medarbejderne føler sig inddraget og har medindflydelse på deres arbejdstider og -dag. Deres arbejdsliv hænger jo sammen med deres privatliv”.

Slår kun fuldtidsstillinger op

En anden konkret ting, der især har gjort en forskel for at få plejehjemmets sosu-assistenter og -hjælpere til at arbejde fuldtid, er, at Aalborg Kommune i 2018 blev en del af KL’s og Forhandlingsfællesskabets, herunder FOAs, nationale projekt En Fremtid med Fuldtid. Et projekt, der havde til formål at undersøge, hvad der skal til for at få medarbejderne på kommunale arbejdspladser som daginstitutioner eller plejehjem op i tid.

I den forbindelse har Aalborg Kommune og FOA Nordjylland indgået en rammeaftale om rekruttering, der betyder, at alle stillinger i ældresektoren bliver slået op på fuldtid. Hvis et plejehjem slår et jobopslag op på deltid, bliver det taget ned og genopslået som en fuldtidsstilling.

”Det har en kæmpe effekt, at vores kommune har taget den politiske beslutning,” siger Christina Viffert.

Den udvikling, Lundbyecentret har været igennem de seneste år, er i tråd med det skift, der har været i Aalborg Kommune siden de blev en del af En Fremtid med Fuldtid.  
De nyeste tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) viser, at der er en betydeligt større andel af sosu-personale fra Aalborg Kommunes ældrepleje, der i dag arbejder på fuld tid end med tidligere.

I 2022 var det helt præcist 53,5 procent af sosu-personalet i den kommunale hjemmepleje, der arbejdede fuldtid, hvor andelen i 2018 var 44,1 procent. Og 39,5 procent af sosu-personalet arbejdede fuldtid i Aalborg Kommunes kommunale plejeboliger i 2022, sammenlignet med 24,5 procent i 2018.

Indsatsen er ifølge Aalborg Kommune ikke længere et udviklingstiltag, men en fast del af den kommunens almindelige drift.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev