Annonce

Person i dragt i medicinrum foto: Jørgen True

Tema: Coronavirus

Overblik: Sådan fordeles pengene fra vinterpakken


Mange medarbejdere på sygehuse kan se frem til fastholdelsesbonus og yderligere tillæg for ekstraarbejde som resultat af vinterpakken, der har til formål at hjælpe et hårdt presset sygehusvæsen.

Annonce

I alle fem regioner er der lavet aftaler om fastholdelsesbonusser og ekstra tillæg for merarbejde på sygehusene. Jørgen True

Af Rasmus Handberg
Journalist

Annonce

I starten af december blev der på finansloven afsat én millard kroner til at hjælpe sygehusene gennem de kommende vintermåneder.

Nu har alle regioner indgået aftaler med de faglige organisationer – heriblandt FOA – om, hvordan den særlige coronavinterpakke skal fordeles.

Mona Striib, forbundsformand i FOA, glæder sig særligt over, at midlerne fordeles på tværs af faggrupper – heriblandt også ambulancereddere og paramedicinere.

”Fra starten af drøftelserne har vi haft stort fokus på, at man huskede, at ambulancereddere og paramedicinere er en del akutberedskabet på sygehusene, og derfor er jeg særlig glad for, at de er kommet med,” siger Mona Striib og fortsætter:

”Og så har man stået sammen om at sætte ind på de områder, hvor udfordringerne er størst. Der, hvor man mangler mest personale og der, hvor medarbejderne endnu en gang bliver nødt til at give de sidste mikromillimeter, de har i sig, til at arbejde mere.”

Forbundsformanden ærgrer sig imidlertid gevaldigt over løsningen i Region Hovedstaden, hvor det bliver op til ledelsen på sygehusene at udpege, hvilke afsnit og medarbejdergrupper, der skal tilgodeses.

Det løber mig koldt ned ad ryggen, siger Mona Striib.

Værd at bemærke er også, at pengene i alle regioner udbetales som engangstillæg, så den særlige reguleringsordning ikke påvirkes.

Læs også: Helt eller skurk? Denne ordning er megavigtig for din løn

Herunder kan du se, hvordan hver region bruger midlerne fra vinterpakken.

REGION HOVEDSTADEN

Der er indgået en aftale, der sætter de overordnede rammer for, hvordan de 312 millioner kroner, som regionen er tildelt, fordeles.

I aftalen er der blandt andet en fastholdelsesbonus på 16.000 kroner til medarbejdere, der er ansat pr. 1. december, og som fortsat er ansat 31. marts næste år. Det vil sige 4.000 kroner ekstra om måneden.

På samme vis kan nyansatte, der tiltræder efter 1. januar 2022, få 4.000 kroner ekstra i bonus per måned frem til 31. marts, hvis vedkommende fortsat er ansat efter tre måneder.

Medarbejdere på særligt belastede afdelinger vil også kunne få en bonus på 2.500 kroner om måneden i perioden 1. december til 30. april næste år.

Endelig vil medarbejderne på de hårdest belastede områder få enten 100 eller 150 kroner ekstra i timen ved pålagte overarbejdstimer og FEA-vagter.

Det er vigtigt at bemærke, at det bliver op den den enkelte ledelse lokalt at afgøre, hvilke medarbejdergrupper der omfattes af ordningen. Hvilke afsnit og medarbejdergrupper, der ender med at blive tilgodeset, vil ske i dialog med fællestillids- og tillidsrepræsentanter.

”Vores hospitaler og Akutberedskabet står i en ganske særlig og presset situation og har virkelig brug for den her indsprøjtning. Jeg er meget glad for, at de faglige organisationer har bidraget til en hurtig og smidig proces, så pengene kan gøre gavn allerede nu. Det er meget nødvendigt at kunne give kontant anerkendelse til det personale, der står allermest i front gennem den her vinter,” siger regionrådsformand Lars Gaardhøj (S) i en pressemeddelelse.

Regionen oplyser, at udfordringerne gælder på følgende områder: 
 • Medicinske sengeafsnit
 • Intermediær- og intensivafsnit
 • Anæstesi- og operationsafsnit
 • Børne- og ungeafdelinger
 • Akutte modtagelser
 • Fødeområdet
 • Diagnostiske funktioner
 • Øvrige områder kan omfattes lokalt, hvor der er et stort pres
Aftalen træder i kraft fra den 1. december 2021 og ophører den 30. april 2022.

REGION SJÆLLAND

I Region Sjælland vil omtrent 10.000 af regionens 20.000 medarbejdere få del af de 154 millioner kroner, som vinterpakken giver Region Sjælland.

”Alle ansatte i Region Sjælland gør et kæmpe arbejde og er uundværlige i den situation vi står i. Vi har i denne forhandling været nødt til at prioritere udvalgte områder, og vi er glade for, at de faglige organisationer er gået positivt og konstruktivt ind til dialogen om at fordele midlerne,” siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) i en pressemeddelelse.

Følgende områder er omfattet af aftalen:

 • De døgndækkede sengeafsnit i somatik og psykiatri, hvor der er dag-, aften- og nattevagter
 • Akutafdelinger i somatik og psykiatri
 • Anæstesi-, operationsgange, opvågning og intensivafsnittene
Aftalen indeholder en fastholdelsesbonus på enten 12.000 eller 8.000 kroner til medarbejdere, der ansat fra 1. december til 31. marts.

Medarbejdere med direkte patientkontakt og/eller -ansvar, herunder social- og sundhedspersonale, vil få 12.000 kroner.

Øvrige medarbejdere som portører, service- og rengøringsmedarbejdere, der løser opgaver direkte i eller i relation til de omfattede afsnit/afdelinger, vil få 8.000 kroner i fastholdelsesbonus.

Nyansatte, der tiltræder senest 1. januar, og som fortsat er ansat ved udgangen af marts, vil også få del af bonussen – dog et mindre beløb.

Derudover vil medarbejdere på fuldtid få ekstra betaling 200 kroner per overarbejdstime, mens beløbet for ansatte på deltid er 100 kroner ekstra per overarbejdstime.

Aftalen gælder i fire måneder fra 1. december 2021 til 31. marts 2022.

REGION MIDTJYLLAND

Vinterpakkens 216 millioner kroner til Region Midtjylland bliver også brugt på fastholdelsesbonus og ekstra tillæg for merarbejde.

På regionens sygehuse får medarbejderne et ekstra tillæg på 200 kroner i timen for overarbejde eller FEA-vagter. De 200 ekstra kroner ligger ud over de tillæg, overarbejde og FEA normalt giver.

”Der ligger en ekstra belønning – og måske et ekstra incitament – til alle medarbejdere på hospitalerne, som hen over de kommende måneder vil gøre en ekstra indsats og bidrage til, at vi kommer godt gennem vinteren og får hjulpet de patienter, der har fået udskudt deres behandling,” siger regionrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.

Derudover får de cirka 11.000 medarbejdere, der arbejder på ’særligt vagttunge’ afsnit en fastholdelsesbonus på 10.000 kroner.

Bonussen gives af to omgange. 4.000 kroner udbetales med udgangen af januar og 6.000 kroner med udgangen af april. De medarbejdere, der er ansat på enten begge eller et af udbetalingstidspunkterne, får del af bonussen.

Aftalen gælder fra 20. december 2021 til 31. marts 2022.

REGION SYDDANMARK

På sygehusene i Region Syddanmark bliver vinterpakkens 214 millioner kroner også brugt på fastholdelsesbonusser og tillæg for ekstraarbejde.

Medarbejdere, der fra 1. januar og frem udgangen af marts næste år vil blive belønnet med 100 kroner ekstra i timen mer- og overarbejde samt FEA-vagter.

Herudover vil omkring 10.000 af regionens medarbejdere på de mest udsatte og vagtbelastede områder få en fastholdelsesbonus på 12.000 kroner. For medarbejdere på intensiv afsnit og akutmodtagelser vil bonussen være på 18.000 kroner.

I en pressemeddelelse oplyser regionsrådsformand Stephanie Lose (V):

”Vi ved, at det lige nu er på de vagttunge funktioner, vi har de største udfordringer med rekruttering og fastholdelse. Derfor har vi prioriteret en fastholdelsesbonus til regionalt ansatte medarbejdere, som indgår i vagtarbejdet på de sårbare og mest vagtbelastede områder.”

”Herudover har en bredere kreds af medarbejdere i kliniske afdelinger og servicefunktioner desuden mulighed for at optjene en vinterpakkebonus, hvis de påtager sig ekstra arbejde henover vinteren. Det gælder også for dem der modtager fastholdelsesbonus. Bonussen udbetales som et engangstillæg i maj.”

Områder som får andel af fastholdelsesbonus er blandt andet:

 • Fælles akutmodtagelser (FAM)
 • Intensiv afsnit
 • Sengeafdelinger i somatikken og psykiatrien samt Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM)
 • Anæstesiområdet
 • Fødeafdelinger
 • Radiologiske afdelinger
 • Mikrobiologiske afdelinger
 • Klinisk biokemi
 • Ambulanceberedskabet
Aftalen er gældende i perioden 1. januar til 30. april 2022.

REGION NORDJYLLAND

Vinterpakken giver 103 millioner kroner til de nordjyske sygehuse. Også her går midlerne til fastholdelsesbonus og tillæg for ekstraarbejde.

”I Region Nordjylland har vi prioriteret coronavinterpakken til de dele af sundhedsvæsenet, der har allermest brug for styrket robusthed hen over denne vinter. Hos os har vi defineret formålet som bl.a. at fastholde sundhedspersonale på de nordjyske hospitaler i særligt udsatte afsnit og styrke aktiviteten i forhold til det akutte pres og den overbelægning, vi oplever her i vinter,” siger regionsrådsformand Ulla Astman i en pressemeddelelse.

For medarbejdere, der er ansat 1. december og forsat er ansat i samme afsnit 1. januar får en bonus på 3.000 kroner. Og medarbejdere, der er ansat per 1. januar og fortsat er ansat i samme afsnit per 1. april, har en bonus på 9.000 kroner i sigte. Med aftalen får en lang række medarbejdere dermed en fastholdelsesbonus på i alt 12.000 kroner.

Aftalen omfatter følgende område:

 • Døgndækkede akutte, medicinske og kirurgiske sengeafsnit i somatikken, hvor der er aften-, nat- og weekendvagter
 • Akutområdet
 • Børn- og ungeområdet
 • Anæstesi og Intensiv
 • Opvågningen
 • Fødselsområdet og obstetrikken
 • Klinisk Biokemi og Mikrobiologisk Afsnit
 • Intensivområdet i psykiatrien
Regionen oplyser, at medarbejdere med funktioner på forskellige afsnit som for eksempel portører samt rengørings- og serviceassistenter af ledelsen lokalt kan udpeges til også at få en fastholdelsesbonus.

Derudover er der indgået en aftale om at belønne overarbejde og frivilligt ekstra arbejde, som omfatter endnu flere personalegrupper. Det ekstra tillæg er 150 kroner per time.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev